Siirry sisältöön

Edunvalvonta ei jää poteroihin

Pääluottamusmiestehtävien alkaessa vuoden 2022 alussa oli Omikron-variantti oli juuri aiheuttanut koronaExit-suunnitelmien peruuntumisen ja paluun etätyöskentelyyn sekä rajoituksiin. Aliupseeriliiton luottamusmiestoiminnan osalta jouduimme myös uudelleen miettimään normaalitoimintoihin paluuta.

Luottamusmiestoiminnassa paluu normaaliin  tarkoittaa työpistevierailuita, aktiivista kasvokkaista viestintää jäsenistön ja työnantajan kanssa. Virtuaaliset vaihtoehdot toki mahdollistavat yhteydenpidon, mutta ne eivät korvaa oikeita ihmisten välisiä vuorovaikutustilanteita.

Vuoden 2022 alussa halusimme mahdollisimman nopeasti palata fyysisesti lähelle jäsenistöä, sillä korona-ajan etätyöskentely ja rajoitetummat mahdollisuudet tavata jäsenistöä ja luottamusmiestyön kannalta tärkeitä sidosryhmiä olivat ajaneet toimintaa eräällä tavalla ”poteroihin”. Tavoitteeksi luottamustoiminnassa asetettiin ”jalkaudu ja kuuntele” sekä nousu ”poteroista” ja edunvalvonnan näkyväksi tekeminen.

Omalta osalta täytyy todeta, ettei tuossa tavoitteessa voi kiitettävää arvosanaa antaa. Poteroista kyllä noustiin ja jäsenistön etuja on ajettu monella eri tapaa, mutta edunvalvonnan näkyväksi tekemistä jäsentapaamisten kautta ei täysin ole pystytty toteuttamaan.

Helmikuu 2022 ja Venäjän käynnistämä hyökkäys Ukrainaan sysäsivät liikkeelle uusia prosesseja, jotka vaikuttivat Puolustusvoimien ja Aliupseeriliiton toimintaan. Puolustuspoliittisesti merkittävä NATO-jäsenyyshakemus jätettiin jäsenmaiden ratifioitavaksi loppukeväästä. Jäsenyyden lopullista hyväksyntää ei vain odotella, sillä taustalla tehdään monenlaisia valmisteluita tulevaisuuteen tähdäten.

Aliupseeriliiton edustajat ovat olleet mukana valmistelussa erityisesti tulevien tehtävien palvelussuhteiden suunnittelussa. Kansainväliset tehtävät tulevat osaksi ammatti aliupseerin urakiertoa eikä aliupseereiden osaamista ja työmoraalia ei voida myydä kansainvälisille markkinoille liian halvalla. Kansainvälisyys on myös näkynyt JEF- operaation tehtävien kautta. Aliupseeriliitto oli muiden järjestöjen kanssa vaikuttamassa operaation palvelussuhteen ehtojen määrittelyyn sekä aktiivisesti vaikuttanut tarvittavien muutosten tekemiseen operaation aikana.

Kotimaan palvelussuhteiden ehdoissa tarvitaan myös aktiivista edunvalvontaa ja kehittämistä. Inflaatio on laskenut reaaliansioita 5% vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 palkankorotusten neuvotteluiden keskeytyminen ja sopimusten irtisanominen eivät myöskään tuo yhtään helpotusta Aliupseeriliiton jäsenten arkeen nousevien kustannusten keskellä. Toivottavasti saamme pian mahdollisuuden edistää edustajakokouksissa hyväksyttyjä tavoitteita osana palvelussuhteiden kokonaisvaltaista kehittämistä.

Aliupseeriliiton jäsenilleen tarjoaman oikeudellisen avun tarve on kasvanut viime vuoden aikana. Jäsenmäärän kasvaessa ja toiminnan intensiteetin säilyessä korkeana on selvää, että oikeudellisiakin palveluita tulee kehittää vastaamaan jäsenten tarpeita. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusyhtiön vaihto vuoden 2023 alusta on yksi osa kehittämistä. Luottamusmiesten osaamista myös oikeudellisissa asioissa tullaan kehittämään koulutusten myötä.

Aliupseeriliiton edunvalvonnalle on edelleen tarvetta uudessa normaalissa. Toiminnan kaikkein keskiössä on jäsenistö erilaisine tarpeineen. Aliupseeriliitto kouluttaa aktiivisesti omia toimijoita, jotta he selviävät entistä paremmin työelämän haasteiden keskellä.  Luottamusmiesten tehtävänä on kuunnella ja luoda mahdollisuudet paremmalle ja kannustavalle työelämälle yhdessä ammattijärjestön ja työnantajan kanssa. Kaikki tämä toteutuu aktiivisella ja aidolla vuorovaikutuksella.

Vuosi 2023 tulee olemaan kiireinen, mutta kalentereissa on jo varauksia jalkautumisille jäsenten pariin työpisteille. Luottamusmiestoiminta pohjautuu todellisten työelämän haasteiden selvittämiseen ei niiden oletuksiin.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Viikkolevon korvaaminen

    Puolustusvoimien työaikasopimuksessa on jo pitkään ollut määräys, joka käsittelee virkamiehelle annettavaa vähintään 36 tuntia kestävää yhdenjaksoista viikkolepoa. Päättyneellä virkaehtosopimuskierroksella määritettiin se, miten mahdollisesti pitämättä jäänyt viikkolepo korvataan virkamiehelle.

  • Neuvottelutulokset astuvat voimaan

    Sopimuserimielisyyksien välttämiseksi on tärkeää, että sopimusten soveltaminen ja henki jalkautuvat käytäntöön oikeanlaisena.

  • Määräaikaisen aliupseerin palvelusaikakorvaus

    Laki puolustusvoimista määrittelee, että määräaikaisessa sotilasvirassa palvelevalle maksetaan palvelussuhteen aikana koulutustukea käytettäväksi uudelleenkouluttautumiseen. Palvelussuhteen päättyessä tuki maksetaan vastaavan suuruisena palvelusaikakorvauksena.