Siirry sisältöön

Hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa

Taipaleeni Aliupseeriliiton edunvalvojana lähestyy loppuaan. Oloni on levollinen, koska usko aliupseerien edunvalvonnan vahvaan tulevaisuuteen on vankka.

Peruutuspeiliin (tai keskeneräisiin työjuttuihini) katsoessani  näen kuitenkin myös harmaampia pilviä. Pääluottamusmiesuraa aloittaessani luulot olivat vielä suuret, oletin asioiden asettuvan uomiinsa noudattamalla yhdessä tehtyjä sopimuksia ja etsimällä kaikkien kannalta parasta mahdollista ratkaisua epäselviin kysymyksiin. Sovituista asioista pidetään kiinni, ja keskeneräiset asiat hoidetaan mahdollisimman pian pois alta. Totuus on kuitenkin toinen.

Ensimmäisiä työtehtäviäni nelisen vuotta sitten oli löytää ratkaisu erimielisyyteen siitä, pitääkö sotaharjoituksen ohessa tehdä operatiivista työtä ilman erillistä työaikamerkintää. Ikäväkseni asia on edelleen keskeneräinen, ja joudun jättämään asian jatkokäsittelyn seuraajalleni. Asia on tällä hetkellä työtuomioistuinkäsittelyssä, jossa on tapauksen puimiselle annettu jo kolmas käsittelypäivä. Vastaaja (Puolustusvoimat) on edellisten käsittelypäivien aikana ollut syystä tai toisesta esteellinen hoitamaan asian käsittely. Vuosien varrella on ehtinyt tulla useita samankaltaisia tilanteita, joissa sotilaallisen harjoituksen työaikamerkinnällä pitäisi tehdä mitä tahansa esimiehen määrittämiä töitä. Näistä on suuri osa ratkaisematta ”asian keskeneräisyyteen” vedoten.

Pääesikunnassa tehtiin valtakunnallinen opistoupseerien seuraajasuunnittelu. Sen linjaus on, että jatkossa kaikki aliupseeriasianhoitajat niin hallintoyksiköissä, puolustushaaroissa kuin valtakunnallisesti ovat aliupseereja. Puolustusvoimissa on jo vuosia ollut yksi aliupseerimäärältään iso joukko-osasto, jossa henkilöstöalalla aliupseeriasioita hoitaa siviili. Keskusteltaessa työnantajan edustajien kanssa tämän piakkoin eläköityvän siviilin seuraajasta, oltiin yhtä mieltä siitä, että seuraava nipunhoitaja on aliupseeri. Asia kääntyi kuitenkin päälaelleen. Asiasta tiedotettiin aliupseereille, kun päätös oli jo tehty. Kyseisen joukko-osaston aliupseeriasioidenhoitaja on jatkossakin siviili. Tehtävään oli rekrytoitu siviilistä juuri tutkintonsa suorittanut henkilö. Samaan aikaan samainen joukko-osasto kouluttaa viittä aliupseeria henkilöstöalan perusopinnoissa!

Valtaosa (lue kaikki) käyvät töissä palkan takia. Palkkauksen maksamisesta on olemassa tarkat ohjeet mitä maksetaan ja milloin. Kun joku asia menee pieleen, on hätä suuri ja hädän hetkellä ollaan yhteydessä luottamusmieheen. Luottamusmiehen tehtävänä on selvittää asian tila, ja pyrkiä löytämään asiaan nopea ratkaisu. Eräässä hallintoyksikössä luottamusmiehen selvittäessä maksamatta jäänyttä palkkaa, työnantajan edustaja kummasteli, miksi luottamusmies on asiasta kiinnostunut. Miksiköhän? Koska se kuuluu hänen tehtäviinsä!

Toivotan seuraajalleni Tomi Malkamäelle sinnikkyyttä ja optimismia jatkaa niin minulta kesken jääneitä edunvalvonnallisia epäkohtia kuin ottaa työn alle uusia esille tupsahtavia asioita. Näin meillä kaikilla on huomennakin hyvä paikka tehdä työtä.

Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Viikkolevon korvaaminen

    Puolustusvoimien työaikasopimuksessa on jo pitkään ollut määräys, joka käsittelee virkamiehelle annettavaa vähintään 36 tuntia kestävää yhdenjaksoista viikkolepoa. Päättyneellä virkaehtosopimuskierroksella määritettiin se, miten mahdollisesti pitämättä jäänyt viikkolepo korvataan virkamiehelle.

  • Verkko-opetusta luottamusmiehille

    Pääluottamusmies Terho Eironen kertoo, että Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutusta toteutetaan jatkossa myös verkko-opetuksena. Ensimmäiset verkkoaineistot ovat valmistuneet ja koulutus käynnistyy toukokuun aikana.