Siirry sisältöön

Työpaikkakäynnit – luottamusmiestyön perusta

Luottamusmies tupsahtaa työpaikalle keskeyttämään työn tekemisen. Mitä asiasta pitäisi ajatella? Onko käynnin takana kyttäily? Tai haluaako luottamusmies osoittaa tärkeyttään kulkemalla ympäriinsä työpisteeltä toiselle? Eikö luottamusmiehellä ole mitään muuta tekemistä?

Luottamusmiestyö perustuu edustettavien luottamukseen. Kun jäsenet valitsevat luottamusmiehen, antavat he samalla valtakirjan edustaa jäseniä. Jotta tämä edustus toteutuisi, on luottamusmiehen äärimmäisen tärkeää tuntea jäsenistö, heidän työskentelyolosuhteensa ja työn sisältö. Tätä työtä voi opiskella etänä tutkimalla organisaatiokaavioita ja lukemalla tehtävänkuvauksia, mutta mikään ei vedä vertoja työpistekäynnille. Avoin keskustelu sekä työpisteen esimiehen että edustettavan kanssa rakentaa vankan pohjan keskinäiseen luottamukseen ja molemminpuoleiseen arvostukseen.

Tärkein hyöty työpaikkakäynneistä on edunvalvonnallinen. Luottamusmies on mukana tehtävän vaativuudenarviointiprosessissa. Tehtävän sisällön tunteminen ja sen suhteuttaminen työpisteen tai  hallintoyksikön muihin tehtäviin on eduksi tehtävän vaativuutta arvioitaessa. Lisäksi niin esimiehet kuin työntekijät ottavat käyntien yhteydessä mielellään vastaan vinkkejä ja neuvoja tehtävänkuvauksen oikeaoppiseen laadintaan. Pidetään kuitenkin mielessä, että tehtävänkuvauksen kirjoitustyö ei kuulu luottamusmiehelle.

Työpaikkakäynnit koituvat usein jäsenten hyödyksi myös varuskunnallisen tiedon lisäämisenä. Varsinkin virkaiältään nuorempien henkilöiden varuskunnallinen tietämys voi olla heikkoa, jos työ suoritetaan pääosin yhdessä rakennuksessa tai muuten rajatulla alueella johon voi olla muulle henkilöstölle rajoitetut kulkuoikeudet. Kokeneemmille kollegoille ei ehkä ole tullut mieleen kertoa esimerkiksi varuskunnallisesta jääkiekkovuorosta, koska työpisteessä ei ole muita lajin harrastajia. Työyksiköissä yleistynyt työpaikkaohjaaja hoitaa omalta osaltaan yleisen tiedon jakamista, mutta tässäkin asiassa ”enemmän on paremmin”.

Osaava ja aktiivinen jäsen on parasta edunvalvontaa. Luottamusmies ei osaa puuttua epäkohtiin joista ei tiedä. Työpaikkakäyntien tarkoituksena on madaltaa kynnystä (tai poistaa kynnys kokonaan) edustettavien yhteydenotoille luottamusmiehen suuntaan. Naamatutulle henkilölle on helpompi soittaa, skypetellä tai lähettää sähköpostia kuin pelkälle nimelle, joka on printattu työpisteen ilmoitustaululle. Säännöllisesti tapahtuvien työpaikkavierailujen yhteydessä on hyvä ottaa esille ajankohtaisia teemoja. Loppusyksystä kuuma puheenaihe on kehityskeskusteluun valmistautuminen, alkuvuodesta taas vuosilomasuunnittelu jne.

Uusi luottamusmieskausi on alkanut maaliskuun alusta. Hallintoyksiköissä on tapahtunut jonkin verran luottamusmiesvaihdoksia. Toivotan uudet edunvalvojat tervetulleeksi joukkoon, ja muistutan jäseniämme suhtautumaan avoimen positiivisesti luottamusmiesten käynteihin työpisteissänne. Yhteistyöllä pääsemme parhaaseen lopputulokseen!

Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies


  • KIKY-työaikapankin käyttö

    Keskustason sopimusmääräyksellä sovittiin, että KIKY-työajanpidennykset (6-minuuttiset) poistettiin jaksotyöaikaa tekeviltä 12.10.2020 lukien.

  • Sotilassoittajat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolista

    Soittajatehtävissä palvelevat aliupseerit ovat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolin kehittymisestä. Asiasta on ollut saatavilla huonosti tietoa. Tiedon puute aiheuttaa oikeutettua huolta sotilassoittajien tehtäväkentästä ja sen kehityksestä.

  • Luottamusmiesten ja yhteistoimintaelimen edustajien koulutus

    Aliupseeriliittoon kuuluvalla jäsenellä on oikeus saada koulutetun luottamusmiehen palveluja nopeasti, läheltä ja ammattitaitoisesti. Luottamusmiesten ammattitaitoa ja valmiutta laadukkaaseen jäsenpalveluun koulutetaan pääsääntöisesti Aliupseeriliiton kattavalla ammattiyhdistyskoulutuksella.