Siirry sisältöön

Pääluottamusmiesten merkitys kasvaa

Kaksi pitkäaikaista edunvalvojaa päätti luottamusmieskautensa helmikuun lopussa. Pääluottamusmiehet Riku Rissanen ja Jussi Niemi jättävät seuraajilleen toimivan luottamusmiesorganisaation ja vaativan tehtäväkentän.

Puolustushaarojen pääluottamusmiesten arjen työ liittyy jäsenten tehtävänkuvauksiin, aluetason yhteistoiminaan osallistumisella sekä virkamatkustamisen, työaikojen ja sotaharjoitusten työaikamerkintöihin liittyvien epäselvyyksien selvittämiseen. Pääluottamusmiehet ovat keskeisiä kouluttajia Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutuksessa. He osallistuvat myös Aliupseeriliton hallituksen kokouksiin asiantuntijoina.

Rissanen ja Niemi ovat nähneet, miten Aliupseeriliiton edunvalvonta on muuttunut ammattimaisempaan suuntaan. Rissasen mukaan aliupseereita edustavat luottamusmiehet ovat hyvin koulutettuja, ammattitaitoisia ja kokeneita edunvalvojia, joiden osaamista myös työnantaja osaa hyödyntää.

Puolustushaarojen pääluottamusmiesten arjen työ liittyy jäsenten tehtävänkuvauksiin, henkilöstöryhmämuutoksiin sekä virkamatkustamiseen, työaikoihin ja sotaharjoitusten työaikamerkintöihin liittyviin epäselvyyksiin. Niemi toteaa, että luottamusmiehet ovat työpaikoilla ongelmanratkaisijan roolissa.

– Luottamusmiehet ovat aina olleet osana erilaisia työelämän ristiriita- ja häiriötilanteita, joita tulee aina kun ihmisten kesken toimitaan. Lisäksi luottamusmiehet ovat joutuneet reagoimaan turvallisuustilanteen ja toimin-taympäristön muutoksen entistä enemmän viimeisen kahden vuoden aikana.

Jussi Niemi toimi Ilmavoimien pääluottamusmiehenä vuoden 2022 alusta lukien. Sitä ennen hän toimi pitkään varaluottamusmiehenä ja Ilmavoimien yhteistoimintaelimen jäsenenä. Niemelle merkittävin tapahtuma pääluottamusmiehenä oli Venäjän hyökkäyssodan käynnistyminen 2022. Tämä vaikutti suuresti puolustushaaran toimintaan. Muutoksilla oli merkittävä vaikutus henkilöstön työkuormaan.

Tämän seurauksena Suomesta tuli Naton täysjäsen. Jäsenyyden vaikutukset henkilöstön käyttöön sekä palvelusuhteen ehtoihin ovat muutoksessa. Tämä aiheuttaa haasteita edunvalvontatyössä.

Riku Rissanen aloitti Maavoimien pääluottamusmiehenä ja yhteistoimintaelimen jäsenenä vuonna 2011. Ennen pääluottamusmiespestiä, Rissanen toimi pääluottamusmiehenä Maavoimissa sekä paikallisena luottamusmiehenä Merivoimissa. Rissanen on aina pitänyt tärkeänä jalkautumista jäsenten keskuuteen. Erityisenä kokemuksena hänen mieleensä on jäänyt hetki Taipalsaaren harjoitusalueelta, aliupseerien virkaurakurssilta.

– Seisoin harjoitusalueella korkean lumipenkan päällä. Pääsin kertomaan aliupseerien ajankohtaisista edunvalvonta-asioista yhdellä kertaa noin 150 nuorelle aliupseerille. Vastasin heidän kysymyksiinsä ja kuuntelin heidän kertomaansa työelämän arjesta. Tästä tilaisuudesta jäi hyvä olo pitkäksi aikaa.

Niemi näkee, että ilmavoimien pääluottamusmiehen rooli ja merkitys tulee korostumaan entisestään muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ilmavoimat uusi pääkalustoaan ja toiminta kansainvälistyy. Arjen murheet eivät varmasti vähene jäsenmäärän edelleen kasvaessa. Puolustushaaran pääluottamusmies on merkittävä tuki ja turva paikallisten luottamusmiesten arjessa ja ongelmatilanteissa. On tärkeä, että koko edunvalvonnan ketju toimii ja tieto liikkuu paikallistasolta liiton johtoon ja toisin päin.

Myös Rissanen näkee, että Puolustusvoimien tehtävien kansainvälistyminen vaikuttaa aliupseerien ja sitä kautta myös heidän edunvalvojiensa arkeen.

Aliupseeriliitto on nyt suurin sotilaita edustava ammattiliitto. Maavoimissa aliupseerien määrä ylittää lähivuosina 2000 henkilön rajan. Aliupseerien tehtävät vaativoituvat edelleen. Kansainvälisyys lisääntyy ja jatkossa aliupseerien tehtäväkenttä ei rajoitu pelkästään Suomen rajojen sisään. Edunvalvojien roolin merkitys korostuu tässä muutoksessa.

Teksti ja kuva: Asta Ruuskanen

  • Edunvalvonta on kestävyyslaji

    Vuoden lähestyessä loppuaan tulee ainakin näin vanhemmiten miettineeksi mennyttä vuotta. Mitä vuoden aikana on tapahtunut, mitä pitäisi vielä saada aikaiseksi?

  • Korotukset yleisen linjan mukaisesti

    Valtiovarainministeriö ja valtion työntekijöitä edustavat järjestöt pääsivät sopuun valtion virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2020 – 2022. Sopimus syntyi edellisen sopimuskauden viimeisenä päivänä. Sopimukseen sisältyvä palkkaratkaisu koostuu yleiskorotuksesta ja virastoerästä.