Siirry sisältöön

Koulutusta yhteistyönä

Aliupseeriliitto ja Rajaturvallisuusunioni järjestivät luottamusmiehille, yhteistoimintaelimen edustajille ja puheenjohtajille suunnatun luottamusmies- ja yhteistoimintakurssin huhtikuussa.

Kurssi sisälsi luentoja, alustuksia ja ryhmätöitä. Kurssin tavoitteena oli parantaa valmiuksia käytännön luottamusmiestyöhön ja yhteistoimintaan. Aiheita alustettiin valtion virkaehtosopimuksen, virkamieslain ja valtion yhteistoimintalain kautta.

Aliupseeriliitto ja Rajaturvallisuusunioni ovat tehneet yhteistyötä ammattiyhdistyskoulutuksen parissa vuodesta 2018. Yhteistyöllä on pyritty parantamaan henkilöstöedustajien valmiuksia tehtävissään. Vaikka molemmilla järjestöillä on omat tarkentavat virkaehtosopimukset, molempia koskevat muun muassa valtion virka- ja työehtosopimus (virkamatkustaminen, vuosilomat), valtion virkamieslaki (virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet) ja valtion yhteistoimintalaki.

Huhtikuussa järjestetty kurssi sai paljon hyvää palautetta. Rakentava palaute auttaa tulevien kurssien jatkojalostuksessa. Rajaturvallisuusunionin koulutusvastaava Mika Ahola kannustaa kaikkia luottamusmiehiä ja yhteistoimintaelimen edustajia hakeutumaan seuraavaan, järjestöjen yhteiseen koulutukseen. Kurssi toimi loistavana verkostoitumistapahtumana. Molempien liittojen edustajat oppivat toisiltaan eri toimialoista ja keskeisimmistä tehtävistä niin Puolustusvoimissa kuin Rajavartiolaitoksessa.

Rajaturvallisuusunioni

Rajaturvallisuusunioni edustaa Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia raja- ja merivartijoita, upseereita, opisto- ja erikoisupseereita sekä siviilityöntekijöitä. Liiton 12 jäsenyhdistyksessä on tällä hetkellä noin 2500 jäsentä.

Aliupseeriliitto

Aliupseeriliitto edustaa Puolustusvoimien palveluksessa olevia aliupseereja, lentokonemekaanikkoja sekä sopimussotilaita. Liiton 20 jäsenyhdistyksessä on tällä hetkellä noin 3600 jäsentä.

Teksti ja kuva: Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Kutsumus luottamustehtäviin

    Vääpeli Kimmo Ojala (40) aloitti vuoden 2023 alussa Logistiikkalaitoksen valtakunnallisena luottamusmiehenä. 2. Logistiikkarykmentin luottamusmiehen tehtävästä koko Logistiikkalaitoksen luottamusmieheksi siirtynyt Ojala on tehtävästä innoissaan.

  • Yhteistoiminta puolustusvoimissa

    Yhteistoiminta on työpaikalla tapahtuvaa vuorovaikutusta, jonka muotoja ja sisältöjä säädetään lakien ja sopimusten avulla. Se on työhön liittyvistä asioista keskustelemista, sopimista ja neuvottelemista.

  • Uusi sopimuskierros käynnistynyt

    Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Nykyinen sopimuskausi on tuonut Aliupseeriliiton jäsenille parannuksia peruspalkkoihin, poistanut B-luokkien käytön sekä kehittänyt Puolustusvoimien lisäjärjestelmiä