Siirry sisältöön

Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä kentällä

Tehtävänkuvaus on työtehtävien ja palkkauksen määrittelyn perusta. Tehtävänkuvauksen arviointia tehdään kolmeportaisessa järjestelmässä ja ylimpänä toimijana sekä komentajaa sitovan päätöksen antajana toimii keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä.

Ryhmä muodostuu työnantajan ja ammattiliiton asettamasta edustajasta. Aliupseereiden arviointijärjestelmän osalta siis kapteeniluutnantti Juha Savijoesta ja ylivääpeli Tomi Malkamäestä. Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä vieraillee seurantakäynneillä ennalta suunnitelluissa Puolustusvoimien työpisteissä 1 – 2 kertaa vuodessa. Vierailulla pyritään parantamaan ryhmän jäsenten ymmärrystä työelämän toiminnasta, velvoitteista ja tehtävistä kirjoitetun tekstin takana. Vuorovaikutus on aina molemminpuolista ja arviointiryhmä pyrkii vastavuoroisesti antamaan ohjausta työpisteille tehtävänkuvausten laadullisesta parantamisesta.

Vuoden 2022 perehtymisvierailut toteutettiin 16.-17.2022 Karjalan Prikaatiin, Maavoimien esikuntaan sekä Karjalan lennoston Mikkelin toimipisteeseen. Vierailuiden yhteydessä aliupseerit, heidän esimiehensä sekä henkilöstöhallinnon edustajat saivat mahdollisuuden kertoa työstä ja työelämän havainnoista suoraan arviointiryhmälle.

Aliupseeritehtävissä vastataan laajuudeltaan hyvin eri tasoisista ja vaikuttavuudeltaan eri laajuisista kokonaisuuksista sekä johdetaan henkilöstöä eri tasoilla. Työpistevierailuiden yhteydessä henkilöstö sai mahdollisuuden konkreettisesti näyttää, miten vastuu kirjaukset toteutuvat käytännön elämässä ja millaisia ovat lopputuotteet. Arviointityön laadun ja tasapuolisuuden näkökulmasta tällaiset vierailut ovat tärkeitä. Toteutuneen vierailun aikana moni kysymys sai vastauksen sekä toisaalta moni olemassa oleva tieto vahvistuksen. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa on varaukset jo uusille työpistekäynneille. Joukko-osastoja ja tehtäväaloja, joihin haluamme tutustua, ei vielä ole päätetty.

Vierailuiden yhteydessä keskustelemme aina myös muista aliupseereiden henkilöstöasioihin liittyvistä kysymyksistä kuin tehtävänkuvauksista. Työpistetapaamiset ovat erittäin hyvä tilaisuus kertoa aliupseereiden koulutukseen, seuraajasuunnitteluun, rekrytointiin ja työssäjaksamiseen liittyvistä asiakokonaisuuksista. Aliupseereiden esiin nostamat työelämän haasteet ovat olennaista taustatietoa, kun mietitään palvelussuhteiden kehittämistä kokonaisvaltaisesti.

Vierailu osoitti myös, että työpisteillä vallitsee hyvä yhdessä tekemisen tahto, vaikka työmäärät ovat osassa työpisteistä todella valtavia. Aliupseeristo työskentelee jo tällä hetkellä todella vaativissa työtehtävissä ja opistoupseeriston poistuman kautta tehtävien kirjo lisääntyy entisestään. Vuoropuhelu tehtävänhoitajien ja arviointityötä tekevien asiantuntijoiden välillä on tärkeää, jotta kirjoitetun tekstin takana oleva vaativuus määrittyy oikeudenmukaisesti.


Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Henri Hakulinen

  • Korotukset yleisen linjan mukaisesti

    Valtiovarainministeriö ja valtion työntekijöitä edustavat järjestöt pääsivät sopuun valtion virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2020 – 2022. Sopimus syntyi edellisen sopimuskauden viimeisenä päivänä. Sopimukseen sisältyvä palkkaratkaisu koostuu yleiskorotuksesta ja virastoerästä.

  • Kaikkien jäsenten luottamusmies

    Tomi Malkamäki aloittaa vuodenvaihteessa valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävässä Aliupseeriliiton toimistolla. Vuoden loppuun asti tehtävää hoitava pääluottamusmies Marit Lammes siirtyy Merivoimien esikuntaan.