Siirry sisältöön

Työnantajalta tarkentavia ohjeita

Työnantaja antoi vuodenvaihteessa tarkentavia ohjeita koskien muun muassa etätyötä, vuosilomia, lomarahan vaihtamista vapaaksi, sotilaallisia harjoituksia, virkamatkoja sekä muuttokustannusten korvauksia.

Etätyötä

puolustusvoimissa voi tehdä uuden ohjeen mukaisesti 10 päivää kuukaudessa. Määrä sisältää myös mahdollisen hajautetun työn määrän. Esimies määrittää edelleen etätyön tekemisen mahdollisuuden. Etätyöstä tehdään aina virkamiehen kanssa sopimus, jossa sovitaan yksityiskohdista.

Vuosiloman antamisesta ja lomarahan vaihtamisesta

vapaaksi on julkaistu uusi ohje asiakirjanumerolla AN2174. Ohjeen mukaan vuosiloma on annettava aina lähtökohtaisesti yhtäjaksoisena. Mikäli loma on tarpeellista pilkkoa osiin esimerkiksi viikonlopun osalta, pitää pilkkomiselle olla toiminnallinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi työvuoroluettelon mukainen työvuoro tai varallaolo. Vapaapäivä ei voi olla peruste loman pilkkomiseen. Ohje noudattaa työtuomioistuimen päätöstä Päällystöliiton erimielisyystapauksessa viime keväältä. Lomarahan vaihdoissa on huomioitu 30 % lomarahaleikkauksen vaikutus vaihdettavaan maksimi määrään.

Sotilaallisen harjoituksen

on aina täytettävä puolustusvoimien työaikasopimuksen mukaiset edellytykset. Mikäli näin ei ole, tulee työ tehdä normaalina tuntiperusteisena työnä.

Henkilö voi erittäin poikkeuksellisessa tapauksessa osallistua kahteen sotilaalliseen harjoitukseen saman vuorokauden aikana. Tällöin on kuitenkin huolehdittava riittävän levon saamisesta kyseisen vuorokauden osalta.

Virkamatka

on aina tehtävä niin lyhyessä ajassa kuin se on tarkoituksenmukaista ja turvallista sekä kokonaisuutena edullisimmalla tavalla. Virkamatkaa ja vuosilomaa ei voi lähtökohtaisesti yhdistää. Mikäli näin poikkeuksellisessa tapauksessa tehdään, tulee matkamääräyksessä huomioida vuosilomapäivät. Matkalaskulla ei saa laskuttaa palvelurahoja. Nämä kuuluvat niihin kustannuksiin jotka katetaan päivärahalla.

Oikeus korotettuun muuttorahaan

lasten osalta saattaa syntyä virkamiehen muuttaessa toiselle paikkakunnalle vakituiseen asuntoon kun hänellä on yhteishuoltajuudessa lapsia, jotka asuvat myös hänen osoitteessaan.

Mikäli sinulle tulee kysymyksiä näistä tai muista palvelussuhteeseen liittyvistä asioista, ota aina välittömästi yhteyttä omaan luottamusmieheesi.


Jyrki Surkka, valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Hakeudu koulutukseen luottamusmies

    Luottamusmies edustaa joukko-osastoissa aliupseeriliiton jäseniä. Aliupseeriliitto tukee luottamusmiehiä tarjoamalla monipuolista koulutusta. Koulutusta tarjotaan myös yhteistoimintaelimen jäsenille sekä heidän varahenkilöilleen.

  • Edunvalvonta on kestävyyslaji

    Vuoden lähestyessä loppuaan tulee ainakin näin vanhemmiten miettineeksi mennyttä vuotta. Mitä vuoden aikana on tapahtunut, mitä pitäisi vielä saada aikaiseksi?

  • Kohti työntäyteistä syksyä

    Vuosilomat on tältä kesältä pidetty. Loman aikana nousi esiin muutamia asiakysymyksiä, joihin saimme luottamusmiesorganisaatiolla vastattua tai vireille pantua lomailun lomassa.