Siirry sisältöön

Riittävästi henkilöstöä

Puolustusvoimain komentaja linjaa uudessa henkilöstöstrategiassa, että henkilöstöstrategian tavoitteena on turvata määrältään, laadultaan ja tahdoltaan riittävä henkilöstö. Henkilöstöstrategialla varmistetaan tehtävien toteuttaminen, kaikissa valmiustiloissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tämä on tärkeä tavoite ja siihen on pyrittävä kaikin keinoin.

Olemassa olevat järjestelmät ja hankittava suorituskyky tarvitsee järjestelmien kouluttajat, käyttäjät ja huolto-organisaation. Itsekseen ne eivät toimi. Lisäksi on kehitettävä palvelussuhteen ehtoja yhteistyössä työnantajan kanssa. Kilpailukykyisillä palvelussuhteen ehdoilla varmistetaan, että Puolustusvoimat on houkutteleva organisaatio työskennellä.

Saimme virastoeräneuvottelut hienosti päätökseen ja tulos oli mielestäni hyvä. Meillä oli työnantajan kanssa yhteinen näkemys aliupseerien palvelussuhteen ehdoista ja niiden kehittämisestä. Erityisesti palkkaohjelma on tärkeä tavoite. Edelleen jäi pitkä lista kehitettävää, mutta niihin palataan seuraavissa neuvotteluissa, kun niiden aika on.

Uuden puolustusselonteon valmistelu on käynnistynyt. Se annetaan eduskunnalle tämän vuoden aikana. Selonteossa määritellään suuntaviivat Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle. Selonteossa huomioidaan myös Nato-jäsenyyden mukanaan tuomat vaikutukset. Jäämme siis mielenkiinnolla odottamaan sen sisältöä.

Aliupseeriliitto kysyi joulukuussa jäsenten näkemyksiä Nato-tehtävistä. Vastauksissa paistoi tietyt päälinjat, jotka ovat tulleet esille muidenkin sotilaita edustavien ammattiliittojen kyselyissä.

Jäsenemme ovat kiinnostuneita Nato-tehtävistä, kunhan palkkaus, työaikasuojelu ja muut tukimuodot ovat kunnossa. Kyselyn tuloksista voi lukea lisää Ammattisotilaan artikkelista.

Aliupseeriliiton jäsenet valitsivat työpaikoille uudet luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Toivotan onnea ja menestystä tehtäviin valituille. Työtä jäsenten edunvalvonnan ympärillä riittää ja niiden menestyksekäs hoitaminen vaatii sitoutuneet ja motivoituneet henkilöt. Jäsen on ansainnut parhaan mahdolliset tuen Aliupseeriliiton edunvalvontakoneistolta ja uskon, että tällä uudella organisaatiolla se toteutuu.

Aliupseeriliiton organisaatiota vahvistetaan tänä vuonna yhdellä päätoimisella pääluottamusmiehellä ja yhdellä alueellisella pääluottamusmiehellä. Lisäykselle on aito tarve. Lisäresurssin avulla vahvistamme aliupseerien edunvalvontaa työpaikoilla ja neuvottelupöydissä.

Aloitin puheenjohtajana vuoden alussa ja tehtävä on vastannut odotuksiani. Olen nauttinut joka hetkestä ja se, että on ammattitaitoiset ja motivoituneet työkaverit liiton toimistolla, tukevat tätä asiaa. Olen saanut erinomaista perehdyttämistä asioihin. Olemme yhteistuumin tarkastelleet tehtävien hoitamista ja tapoja päämäärien saavuttamiseksi ja hyvältä näyttää.

Työniloa kaikille sinne kentälle. Teette tärkeää työtä.

Mika Tiitinen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Luottamusmiessopimuksen jalkauttaminen on tärkeää

    Allekirjoitin yhdessä Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön kenraalimajuri Rami Saaren kanssa päivitetyn luottamusmiessopimuksen 23.4.2024. Sopimus sisältää työnantajan ja Aliupseeriliiton yhteisen näkemyksen siitä, miten luottamusmiestoimintamme on tarkoitus toteuttaa Puolustusvoimissa.

  • Onnea ja menestystä uudelle komentajalle

    Puolustusvoimain komentajaksi nimitettiin huhtikuun alusta lukien kenraaliluutnantti Janne Jaakkola. Hän aloittaa tehtävät turvallisuuspoliittisesti erittäin haastavassa tilanteessa. Haluan toivottaa komentajalle onnea ja menestystä tehtävään.

  • Pohjolan pidäke on nyt kokonaisuus

    Puolentoista vuoden pitkä odotus päättyi. Ruotsi on nyt Naton jäsen. Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaa pohjoisen pidäkkeen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.