Siirry sisältöön

Luottamusmiessopimuksen jalkauttaminen on tärkeää

Allekirjoitin yhdessä Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön kenraalimajuri Rami Saaren kanssa päivitetyn luottamusmiessopimuksen 23.4.2024. Sopimus sisältää työnantajan ja Aliupseeriliiton yhteisen näkemyksen siitä, miten luottamusmiestoimintamme on tarkoitus toteuttaa Puolustusvoimissa.

Kuva: Asta Ruuskanen

Nyt on erittäin tärkeää, että 1.3.2024 aloittaneet Aliupseeriliiton luottamusmiehet varaavat ajan joukko-osaston komentajalle ja käyvät sopimuksen sisällön läpi, yhdessä työnantajan kanssa. Tämän jälkeen luottamusmiehet sopivat käytännön toteutuksesta yhdessä esimiehensä kanssa.

Miksi näin?

Aliupseeriliiton yhdessä työnantajan kanssa sovitut sopimukset on syytä käydä läpi joukko-osastossa, jotta kaikilla on oikea tilannekuva siitä, mitä on sovittu. Näin vältymme turhilta ja virheellisiltä tulkinnoilta.

Aliupseeriliiton luottamusmies toimii linkkinä työnantajan ja jäsenten välillä. Luottamusmiestehtävä on osa aliupseerin normaalia virkatyötä. Luottamusmies parantaa henkilöstön asemaa ja vähentää työpaikkojen eriarvoisuutta. Hän huolehtii siitä, että jäseniämme kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Luottamusmies huolehtii siitä, että jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Luottamusmies luo osaltaan työrauhaa työpaikalla tiedottamalla ajankohtaisista asioista sekä puuttumalla epäkohtiin ajoissa, kertomalla niistä työnantajalle ja avustamalla jäsentä haasteiden eteen tullessa. Tässä jäsentemme oma aktiivisuus tuoda asiansa viivytyksettä luottamusmiehen tietoon on ensiarvoisen tärkeää. Tästä hyötyy niin työnantaja kuin meidän jäseniämme edustava luottamusmies. Ennen kaikkea tästä hyötyy jäsenemme koska hän saa tuen taakseen ja ei ole yksin asiansa kanssa. Reagoidaan asioihin ennen kuin ne kasvattavat tarpeettomat mittasuhteet.

Tärkeää on myös sopimusten noudattaminen. Tämä koskee niin jäseniämme kuin työnantajaa.  Sopimusten tulkinnoista käydään tarvittaessa keskusteluja työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Asiat saattavat riidellä mutta henkilöityä ne eivät saa.

Keskusteluissa työnantajan kanssa yhteisissä tapaamisissa on yhtä tärkeää keskustella myös hyvistä toimintatavoista ja onnistumisista. Suurin osa yhteistoiminnasta olisi oltava kuitenkin positiivisen näkökulman kautta lähestyttäviä ja yhteiset tavoitteet kirkkaana mielessä. Tavoite kaikilla varmuudella kuitenkin on työrauha, motivoitunut henkilöstö ja avoin sekä toisiamme arvostava toimintakulttuuri. Lomat ovat jo käynnissä tai kohta alkamassa, joten rentouttavia kesälomapäiviä ja muistakaa levätä sekä viettää aikaa läheistenne kanssa.

Mika Tiitinen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Pohjolan pidäke on nyt kokonaisuus

    Puolentoista vuoden pitkä odotus päättyi. Ruotsi on nyt Naton jäsen. Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaa pohjoisen pidäkkeen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

  • Onnea ja menestystä uudelle komentajalle

    Puolustusvoimain komentajaksi nimitettiin huhtikuun alusta lukien kenraaliluutnantti Janne Jaakkola. Hän aloittaa tehtävät turvallisuuspoliittisesti erittäin haastavassa tilanteessa. Haluan toivottaa komentajalle onnea ja menestystä tehtävään.