Siirry sisältöön

Aliupseeriliitto on tinkimätön jäsentensä edunvalvoja

Kiitän Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksiä antamastanne luottamuksesta puheenjohtajavaalissa. Haluan olla luottamuksenne arvoinen.

Aliupseeriliitto jatkaa jäsenten edunvalvontaa edustajakokouksen vahvistaman toiminta-ajatuksen mukaisella linjalla: Aliupseeriliitto turvaa ja edistää tinkimättömästi jäsentensä palkkauksellista, ammatillista ja oikeudellista asemaa yhteistyö- ja kehityshakuisella asenteella.

Aliupseeriliitossa on tällä hetkellä noin 3600 jäsentä. Jäsenmäärä on kasvussa ja jäsentemme tehtävät ja toimintaympäristö on muuttumassa.  Tämä asettaa haasteen myös Aliupseeriliiton toimiston henkilöstön riittävyydelle. Me tarvitsemme liiton toimistolle riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä vastaamaan jäsenten tuleviin edunvalvontatarpeisiin.

Luottamusmiesvaalit ovat käynnissä ja maaliskuun alussa jäsenten valitsemat luottamusmiehet aloittavat tärkeän tehtävänsä. Luottamusmiehillä on oikeus käyttää työaikaa tehtäviensä toteuttamiseksi sekä velvollisuus osallistua edunvalvontakoulutukseen. On tärkeää, että jokainen luottamusmies hyödyntää tämän mahdollisuuden. Vain koulutettu luottamusmies osaa auttaa jäseniä, kun heille tulee ongelmia työpaikalla. Luottamusmiestoiminnan ammattimaisuus ja aktiivisuus on yksi Aliupseeriliiton toiminnan kivijalka. Edunvalvonnan käytännön toteuttaminen työpaikoilla on luottamusmiesten vastuulla.

Pidän tärkeänä, että myös yhdistysten puheenjohtajat osallistuvat edunvalvontakoulutukseen. Tämä mahdollisuus on puheenjohtajille virkaehtosopimuksessa neuvoteltu.

Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksillä tulee olla riittävät resurssit alueellisen toiminnan järjestämiseksi. Aliupseeriliiton hallitus käynnistää ensi vuonna selvityksen yhdistysten jäsenmaksupalautusperusteiden uudistamisesta. Tavoitteena on uudistaa tulospalkkioperusteet siten, että ne kannustavat yhdistyksiä aktiivisempaan toimintaan. Jäsenmaksupalautusuudistuksen yhteydessä tulee arvioitavaksi myös palautuksen kokonaismäärä.

Virastoeräneuvottelut ovat loppusuoralla ja ratkaisuja odotellaan lähiaikoina. Nato-palvelussuhteenehdoista käytävät neuvottelut ovat sitten oma lukunsa. Täytyy sanoa, että neuvottelut eivät ole olleet helpoin harjoitus, missä olen ollut mukana. Aika näyttää, mitä tästä kaikesta saadaan sovittua ja miten. Oikeudenmukainen ja kannustava näistä molemmista sopimuksista on saatava. Uskon, että kaikilla neuvottelijoilla on tavoitteena, että henkilöstön luottamus työnantajaan säilyy vahvana ja motivaatio täyttää tehtävänsä saadaan pidettyä korkeana.

Onnittelut kaikille itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja palkituille. Toivotan teille kaikille rauhaisaa joulun odotusta!

Lopuksi haluan kiittää väistyvää puheenjohtajaa Jyrki Surkkaa Aliupseeriliiton eteen tehdystä työstä. Tästä on hyvä jatkaa.

Mika Tiitinen
Puheenjohtaja
Aliupseeriliitto

  • Riittävästi henkilöstöä

    Puolustusvoimain komentaja linjaa uudessa henkilöstöstrategiassa, että henkilöstöstrategian tavoitteena on turvata määrältään, laadultaan ja tahdoltaan riittävä henkilöstö. Henkilöstöstrategialla varmistetaan tehtävien toteuttaminen, kaikissa valmiustiloissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tämä on tärkeä tavoite ja siihen on pyrittävä kaikin keinoin.

  • Luottamusmiessopimuksen jalkauttaminen on tärkeää

    Allekirjoitin yhdessä Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön kenraalimajuri Rami Saaren kanssa päivitetyn luottamusmiessopimuksen 23.4.2024. Sopimus sisältää työnantajan ja Aliupseeriliiton yhteisen näkemyksen siitä, miten luottamusmiestoimintamme on tarkoitus toteuttaa Puolustusvoimissa.

  • Pohjolan pidäke on nyt kokonaisuus

    Puolentoista vuoden pitkä odotus päättyi. Ruotsi on nyt Naton jäsen. Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaa pohjoisen pidäkkeen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.