Siirry sisältöön

Onnea ja menestystä uudelle komentajalle

Puolustusvoimain komentajaksi nimitettiin huhtikuun alusta lukien kenraaliluutnantti Janne Jaakkola. Hän aloittaa tehtävät turvallisuuspoliittisesti erittäin haastavassa tilanteessa. Haluan toivottaa komentajalle onnea ja menestystä tehtävään.

Kuva: Asta Ruuskanen

Aliupseeriliitto haluaa tässä haastavassa tilanteessa tehdä rakentavaa, eteenpäin katsovaa ja kestävää yhteistyötä työnantajan kanssa. Puolustusvoimat tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa koulutettua, motivoitunutta ja tehtäviinsä sitoutunutta henkilöstöä. Aliupseeriliiton ja työnantajan näkemykset tästä ovat yhtenevät. Aliupseeristo on alati kasvava henkilöstöryhmä ja merkittävä toiminnan mahdollistaja sekä tukijalka eri puolilla Puolustusvoimia.

Puolustusvoimat valmistautuu osallistumaan Naton rauhanajan yhteisen puolustuksen tehtäviin Ilmavoimien ja Merivoimien osastoilla. Keskustelut on saatu työnantajan ja järjestöjen kesken käyntiin. Aliupseeriliitto on vienyt Merivoimissa ja Ilmavoimissa palvelevien jäsenten näkemyksiä näistä tehtävistä Puolustusministeriössä kokoontuvaan pöytään. Keskustelu on lähtenyt käyntiin hyvin ja molemmin puolin yhteisymmärryksessä näiden tehtävien tärkeydestä osana puolustusliittoa.

Aliupseeriliitto haluaa varmistaa, että palvelussuhteen ehdot ovat tehtävien vaatimuksiin oikein suhteutetut ja hyväksyttävät, jäsenten näkökulmat huomioiden. Nyt suunnitellut tehtävät tulevat lisääntymään ja ovat jatkossakin osa normaalia toimintaamme. Naton yhteisen puolustuksen tehtävät tulevat koskemaan kaikkia puolustushaaroja. Siksi on nyt tärkeää varmistaa aikaa kestävät palvelussuhteen ehdot työnantajan ja Puolustusvoimien henkilöstöä edustavien ammattiliittojen yhteistyöllä.

Hiihtolomaviikot on saatu käynnistettyä. Joillekin se tarkoittaa lomakieltoja suurten harjoitusten vuoksi. Jaksamista sinne kentälle. Niille, joilla on mahdollisuus lomailla, toivotan rentouttavia lomapäiviä.

Mika Tiitinen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Luottamusmiessopimuksen jalkauttaminen on tärkeää

    Allekirjoitin yhdessä Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön kenraalimajuri Rami Saaren kanssa päivitetyn luottamusmiessopimuksen 23.4.2024. Sopimus sisältää työnantajan ja Aliupseeriliiton yhteisen näkemyksen siitä, miten luottamusmiestoimintamme on tarkoitus toteuttaa Puolustusvoimissa.

  • Riittävästi henkilöstöä

    Puolustusvoimain komentaja linjaa uudessa henkilöstöstrategiassa, että henkilöstöstrategian tavoitteena on turvata määrältään, laadultaan ja tahdoltaan riittävä henkilöstö. Henkilöstöstrategialla varmistetaan tehtävien toteuttaminen, kaikissa valmiustiloissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tämä on tärkeä tavoite ja siihen on pyrittävä kaikin keinoin.