Siirry sisältöön

Mika Tiitinen SAK:n aluetoimikunnan puheenjohtajaksi

Aliupseeriliiton varapuheenjohtaja Mika Tiitinen on valittu SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi. Jani Laitinen Keski-Suomen aliupseerit ry:stä jatkaa aluetoimikunnan jäsenenä.

Tiitinen kertoo, että SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen alueellista yhteistoimintaa ohjataan aluetoimikunnassa. Aluetoimikuntaan kuuluvat alueen paikallisjärjestöjen puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat ja aluekokouksen päättämä määrä muita paikallisjärjestöjen edustajia sekä aluetoimikunnan kutsumat asiantuntijat.

–   Uuden aluetoimikunnan kokoonpano on puheenjohtaja sekä 20 jäsentä. SAK:n edustajiston varsinaiset jäsenet kutsutaan myös kokouksiin. Lisäksi kokouksiin kutsutaan SAK:laisten liittojen toimitsijat ja SAK:n nuorten toimintaryhmän edustajat puhe- ja esitysoikeudella.

Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää SAK:laisia näkemyksiä maakunnallisessa edunvalvonnassa, yhdessä ammattiliittojen aluetoimistojen kanssa.

–   Toimikunta muun muassa käsittelee aluekehittämistä koskevia asioita, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja pitää yhteyksiä maakuntien hallintoviranomaisiin sekä muihin alueen kehittämiseen vaikuttaviin tahoihin. Toimikunta myös tukee paikallisjärjestöjen toimintaa ja edistää niiden seudullista yhteistyötä.

 

Tiitinen_Ruoppala_Kuva_JaniLaitinen

Pöydän ääressä kokouksen sihteerinä toiminut Keski-Suomen aluejohtaja Ahti Ruoppila (vas) ja kokouksen puheenjohtajana toiminut uusi aluetoimikunnan puheenjohtaja Mika Tiitinen. Kuva: Jani Laitinen

Kokoava ja tukeva rooli

Puheenjohtaja johtaa aluetoimikunnan toimintaa. Tiitinen tulee tekemään tiivistä yhteistyötä alueella toimivan SAK:n aluejohtajan Ahti Ruoppilan sekä palkansaajien tavoitteita lähellä olevien organisaatioiden kanssa.

–   SAK:laisen kentän näkyväksi tekeminen on tärkeää koska näkymättömyys ei vie asiaamme eteenpäin. Näen roolini aluetoimikunnassa edunvalvontakenttää kokoavana ja tukevana tehtävänä. Keski-Suomessa on noin 50000 SAK:laisiin liittoihin kuuluvaa jäsentä, joten haastetta piisaa.

Tiitinen aikoo kaksivuotiskautensa aikana vierailla eri ammattiliittojen kokouksissa, tapahtumissa sekä työpaikoilla yhdessä SAK:n aluejohtajan kanssa.

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen pitää Tiitisen valintaa erittäin merkittävänä päänavauksena, tunnustuksena ja luottamuksen osoituksena Aliupseeriliitolle ja erityisesti Mika Tiitisen tekemälle edunvalvonta- ja järjestötyölle Keski-Suomessa.

–        Liiton varapuheenjohtajilla on tärkeä rooli sekä edunvalvonta-asioiden edistämisessä että järjestötoiminnan kehittämisessä. Aluetoimikunta on erinomainen foorumi tässä työssä. Samalla avautuu myös kokonaan uusi raskaan sarjan vaikutuskanava Aliupseeriliiton tavoitteiden toteuttamisessa SAK-perheessä.


Asta Ruuskanen

  • Joulupaketti tuntemattomalle rauhanturvaajalle

    Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Sotilaskotiliitto ovat koonneet joulupaketin jokaiselle suomalaiselle rauhanturvaajalle. Operaatio ”Tuntematon rauhanturvaaja” sisältää joululahjan ja joulun henkeä liki 500 rauhanturvaajalle ympäri maailman Afrikasta Afganistaniin.

  • Kaikkia tarvitaan sotiemme veteraanien perinnetyössä

    Kun veteraanien rivit harvenevat, veteraaniperinnetyö tarvitsee uusia tekijöitä ja uusia tapoja toimia. Tammenlehvän Perinneliitto ja Suomen Sotaveteraaniliitto ovat suunnittelemassa perinnetyön painopisteen muuttamista valtakunnallisesta toiminnasta paikalliseen ja alueelliseen toimintaan.

  • Ansioituneita aliupseereita palkittiin

    Aliupseeriliitto palkitsi ansioituneita aliupseereita ja tärkeitä yhteistyökumppaneita edustajakokouksen iltajuhlassa 6.11.2019. Tilaisuudessa oli paikalla satakunta aliupseeria ja yhteistyökumppania.