Siirry sisältöön

Ammattisotilaalla on tyytyväisiä lukijoita

Ammattisotilas-lehti tutki Aliupseeriliiton jäsenten näkemyksiä verkkolehden sisällöistä, luettavuudesta ja julkaisumuodosta. Kysely lähetettiin niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.

Ammattisotilas on ilmestynyt verkkolehtenä Ammattisotilas_lukijatutkimusvuoden 2017 alusta lukien. Osa kyselyyn vastanneista kertoi, että ei ole tiedostanut verkkolehden olemassaoloa ennen kyselyä. Vastaajista 64 % kertoi lukevansa Ammattisotilas-lehteä verkossa.  Tästä huolimatta vastanneista lähes puolet haluaa lukea Ammattisotilaansa ensisijaisesti painettuna lehtenä. Noin kolmannes vastaajista valitsisi sekä painetun että verkkolehden.

Ammattisotilaan verkkolehdessä on ollut vuoden 2017 alusta lukien noin 11300 lukijaa. Käydessään lehden sivuilla, lukija selaa keskimäärin 3,2 sivua. Keskimääräinen sivuilla käyntiaika on 2,28 minuuttia.

Verkkolehden lukijat sijaitsevat pääosin Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Myös Tampereella ja Turussa seurataan lehteä säännöllisesti. Noin 61 % verkkolehden lukijoista on alle 35-vuotiaita.

Lukijat ovat vastausten perusteella melko tyytyväisiä verkkolehden ulkoasuun ja luettavuuteen. Usea vastaaja totesi, että vaikka verkkolehti on sisällöltään ja ulkoasultaan hyvä, he eivät mielellään lue lehteä verkossa.  Verkkolehden selkeä ja pelkistetty jäsentely ja teemakohtainen hakumahdollisuus saivat kiitoksia.

Vastaajien mielestä kiinnostavimmat artikkelit verkkolehdessä olivat
 • Nyt tehdään oikeita asioita
 • Muutoksen aika
 • Palkkaus kansainvälisissä sotilasaputehtävissä
 • Oranen luopuu Aliupseeriliiton puheenjohtajuudesta
 • Leirinuotiolla
 • Parasta työssäni ovat ihmiset
 • Liikkumaan sotilasporukalla
 • Mestari-kisälli-mallilla osaajaksi
 • Muutoksen takana on ajatus
 • Sinun edunvalvojasi
 Lukijoiden palautteita

”Kokonaisuus on kompakti, ammatillinen ja tehokas. Kuten aliupseeritkin.”

”En koe verkkolehteä perinteisen lehden vertaisena lukukokemuksena.”

”Toivoisin kriittisempiä artikkeleita. ”

”Pidän verkkolehteä ja sen kehittämistä äärimmäisen tärkeänä.”

”Verkkolehdestä on myös nopea kaivaa vanhojakin juttuja.”

”En olisi tutustunut ilman tätä kyselyä”


Asta Ruuskanen

 • Aliupseeriliiton jäsentutkimus lokakuussa

  Aliupseeriliitto selvittää lokakuussa Puolustusvoimien palveluksessa olevien jäsenten näkemyksiä liiton edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista. Tutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus.

 • Vuoden 2022 mestaruuskilpailut

  Aliupseeriliitto järjestää vuonna mestaruuskilpailuja, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Ilma-ase-, frisbeegolf- ja golfmestaruuskilpailujen ajankohdat on julkaistu.

 • Rissasesta Kunnon kohentaja

  Mikkelin Aliupseerit ry valitsi vuoden 2017 Kunnon kohentajaksi pääluottamusmies Riku Rissasen. Vuosi sitten käynnistetyn kuntoilumittelön tavoitteena on herättää liikunnan iloa jäsenissä ja kannustaa monipuoliseen liikkumiseen.