Siirry sisältöön

Ammattisotilaalla on tyytyväisiä lukijoita

Ammattisotilas-lehti tutki Aliupseeriliiton jäsenten näkemyksiä verkkolehden sisällöistä, luettavuudesta ja julkaisumuodosta. Kysely lähetettiin niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.

Ammattisotilas on ilmestynyt verkkolehtenä Ammattisotilas_lukijatutkimusvuoden 2017 alusta lukien. Osa kyselyyn vastanneista kertoi, että ei ole tiedostanut verkkolehden olemassaoloa ennen kyselyä. Vastaajista 64 % kertoi lukevansa Ammattisotilas-lehteä verkossa.  Tästä huolimatta vastanneista lähes puolet haluaa lukea Ammattisotilaansa ensisijaisesti painettuna lehtenä. Noin kolmannes vastaajista valitsisi sekä painetun että verkkolehden.

Ammattisotilaan verkkolehdessä on ollut vuoden 2017 alusta lukien noin 11300 lukijaa. Käydessään lehden sivuilla, lukija selaa keskimäärin 3,2 sivua. Keskimääräinen sivuilla käyntiaika on 2,28 minuuttia.

Verkkolehden lukijat sijaitsevat pääosin Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Myös Tampereella ja Turussa seurataan lehteä säännöllisesti. Noin 61 % verkkolehden lukijoista on alle 35-vuotiaita.

Lukijat ovat vastausten perusteella melko tyytyväisiä verkkolehden ulkoasuun ja luettavuuteen. Usea vastaaja totesi, että vaikka verkkolehti on sisällöltään ja ulkoasultaan hyvä, he eivät mielellään lue lehteä verkossa.  Verkkolehden selkeä ja pelkistetty jäsentely ja teemakohtainen hakumahdollisuus saivat kiitoksia.

Vastaajien mielestä kiinnostavimmat artikkelit verkkolehdessä olivat
 • Nyt tehdään oikeita asioita
 • Muutoksen aika
 • Palkkaus kansainvälisissä sotilasaputehtävissä
 • Oranen luopuu Aliupseeriliiton puheenjohtajuudesta
 • Leirinuotiolla
 • Parasta työssäni ovat ihmiset
 • Liikkumaan sotilasporukalla
 • Mestari-kisälli-mallilla osaajaksi
 • Muutoksen takana on ajatus
 • Sinun edunvalvojasi
 Lukijoiden palautteita

”Kokonaisuus on kompakti, ammatillinen ja tehokas. Kuten aliupseeritkin.”

”En koe verkkolehteä perinteisen lehden vertaisena lukukokemuksena.”

”Toivoisin kriittisempiä artikkeleita. ”

”Pidän verkkolehteä ja sen kehittämistä äärimmäisen tärkeänä.”

”Verkkolehdestä on myös nopea kaivaa vanhojakin juttuja.”

”En olisi tutustunut ilman tätä kyselyä”


Asta Ruuskanen

 • Tiukka kilpailu haulikkomestaruudesta

  Aliupseeriliiton haulikkomestaruuskilpailut Kajaanissa 18.-20.7 ammuttiin sotilasurheiluliiton ja Kainuun prikaatin mestaruuskilpailuiden yhteydessä.

 • Aliupseeriliiton hallitus 2022

  Edustajakokous valitsi Aliupseeriliiton hallitukseen uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä puolet on kahden vuoden välein erovuorossa.