Siirry sisältöön

Järjestöjohto koulutuksessa

Järjestöjohdon edunvalvonta- ja järjestöjohdon koulutukseen osallistui 32 yhdistysaktiivia 13 eri yhdistyksestä. Koulutukseen osallistui sekä uusia hallitusten jäseniä että kokeneita järjestökonkareita.

Koulutusviikonlopun aikana osallistujat saivat tietoa ajankohtaisista virkaehtosopimuksiin ja edunvalvontakysymyksiin liittyvistä asioista. Päivien aikana osallistujat pääsivät myös pohtimaan ammattiyhdistystoiminnan perusteita, luottamusmiestoimintaa, jäsenten rekrytointia ja jäsenhallintaa.

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka  kertoo, että koulutusteemat valikoituivat ajankohtaisten asioiden lisäksi pitkälti vuosi sitten tehdyn järjestöjohdon koulutuskartoituksesta ilmenneiden osaamistarpeiden pohjalta.

–  Yhdistysjohto kaipasi lisätietoa virkaehtosopimuksista ja niiden valvonnasta. Kyselyssä kävi myös ilmi, että Osaava jäsen -konseptin jalkauttamisessa on vielä tekemistä. Näitä teemoja käsittelimme viikonlopun aikana.

Valtion virkaehtosopimuksesta saatiin neuvottelutulos juuri koulutusviikonlopun alla. Koulutukseen osallistuvat olivat kiinnostuneita kuulemaan sopimus- ja neuvottelujärjestelmästä sekä sopimuksen keskeisistä sisällöistä. Surkka kertoi, että vuoden 2023 aikana tulee sovittavaksi myös virastoerä.

Yhdistykset ovat viime vuosina esittäneet liiton edustajakokoukselle useita neuvottelutavoitteita. Pidän tärkeänä, että meillä on nyt mahdollisuus edistää jäsenyhdistysten tekemiä aloitteita.

Aliupseerien kansainväliset tehtävät herättivät paljon keskustelua. Neuvottelut palvelussuhteen ehdoista kansainvälisissä tehtävissä ovat Surkan mukaan vielä kesken. Myös virkamiehen mukana muuttavan perheen tukemiseen liittyvät asiat ovat kesken.

Työpaikoilla valitaan uudet luottamusmiehet vuoden lopussa. Aliupseeriliiton puheenjohtajan toimikausi päättyy tänä vuonna ja liiton hallitukseen valitaan uusia jäseniä erovuoroisten tilalle syksyn edustajakokouksessa. Vaaleihin valmistautuminen olikin koulutuksessa keskeinen teema.

Tukea konkareilta ja oppia vaikuttamiseen

Heikki Korhonen valittiin vuonna 2022 oman yhdistyksensä hallitukseen ja työpaikkansa yhteistoimintaelimen varajäseneksi. Järjestöjohdon koulutukseen hän osallistui ensimmäistä kertaa. Koulutuksen sisällöt olivat opettavia ja käydyt keskustelut hän koki hyödyllisiksi.

Parasta olivat luentojen aikana käydyt keskustelut ja kokeneempien näkökulmat. Myös ajankohtaisten asioiden läpikäynti, kuten uunituore palkkasopimus ja Natoon liittymisen vaikutus aliupseereihin, olivat hyödyllisiä. Keskustelut ja ajatusten vaihto jatkui sujuvasti ja rennosti luentojen jälkeenkin.

Omassa yhdistyksessään Korhonen haluaa kurssin jälkeen kehittää esille uuden hallituksen jäsenen perehdyttämistä. Hän haluaa jatkaa yhdistyksessä keskustelua myös uusien jäsenten rekrytoinnista.

Noora Koivisto on ollut oman ammattiyhdistyksensä hallituksen varajäsenenä kohta kaksi vuotta. Ensimmäinen järjestöjohdon koulutus oli hänelle hyvä kokemus.

Tutustuminen uusiin ihmisiin ja todella hyviä keskusteluja muiden, saman asian äärellä olevien kanssa. Ihan parasta antia. Ei todellakaan hukkareissu. Kaikki asiat olivat hyödyllisiä, mutta ehkä eniten kiinnosti ajankohtaiskatsaus neuvottelujen tuloksesta sekä jäsenasiat.

Koivisto oli oman yhdistyksensä ainoa osallistuja koulutuksessa. Hänellä on tärkeitä viemisiä yhdistyksen hallitukseen.

Sain uusia ideoita esimerkiksi rekrytoinnin hoitamisesta. Jäsenten rekrytointiin on kiinnitettävä huomiota ja lisäksi on lisättävä tietoisuutta, mitä etuja liittoon kuulumisella on. Myös jäsenistä kiinni pitämiseen on panostettava, innostettava osallistumaan jäsentoimintaan.  Koulutuksessa tuli hyviä vinkkejä, millaisia tapahtumia jäsenille voisi tarjota. 

Max Kiiski on toiminut yhdistyksensä  hallituksessa noin puolitoista vuotta. Hän koki saaneensa järjestöjohdon koulutuksesta paljon uutta tietoa. Verkostoituminen ja avoin keskustelu kokeneempien järjestöaktiivien kanssa on Kiisken mukaan hyödyllistä

–  Hallituksen jäsenenä koen, että on tärkeää, että pystymme koulutuksista saamamme tiedon avulla kehittämään osaamistamme. Näin pystymme myös opastamaan paremmin jäseniämme. Sain tietoa siitä, mihin ja miten pystymme vaikuttamaan asioihin paikallistasolla. Sain myös tietoa siitä, miten aliupseereiden urapolkua ja tehtävien vaatimustasoa ollaan kehittämässä.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Juhlava lipun naulaus

    Aliupseeriliiton uusi lippu naulattiin ja siunattiin edustajakokouksen yhteydessä järjestetyllä päivällisellä 6.11.2018. Naulaajiksi oli kutsuttu liiton kunniajäsenet ja aikaisemmat puheenjohtajat.

  • Aliupseeriliiton hallituksen vaali 2023

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat marraskuussa kuusi uutta jäsentä liiton hallitukseen. Puolet hallituksen 12 jäsenestä on erovuorossa kahden vuoden välein. Hallituksen jäsenen kausi kestää neljä vuotta.

  • Veikon muistolle

    Järjestöveteraani Veikko Nieminen siirtyi viimeiseen iltahuutoon 13.8.2017 kaaduttuaan sähkökäyttöisellä kulkuneuvolla ja loukattuaan päänsä. Hän ei siitä enää toipunut.