Siirry sisältöön

Älä hyväksy kiusaamista

Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen piinaavat suomalaisia työpaikkoja. Ratkaisevaa kiusaamisen ehkäisyssä on sopia työpaikalla yhteisesti, että epäasiallista käyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä. Kiusaamisen nollatoleranssin rakentamisessa koko työyhteisön rooli on tärkeä, osoittaa Työterveyslaitoksen Sopuisa työyhteisö -hanke.

Sopuisa työyhteisö –hankkeessa tehtiin kehittämistoimia ja järjestettiin valmennuksia johdolle ja työyhteisöille kiusaamisen nollatoleranssin juurruttamiseksi työpaikalle. Mukana oli kuusi organisaatiota.

Hankkeen ohjausryhmän jäsen, työelämän kehittämisen asiantuntija Merja Rusanen Kuntatyönantajista korostaa, että vaikka johdolla ja esimiehillä on tärkeä rooli häirinnän tai kiusaamisen ehkäisyssä, jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa omasta käyttäytymisestään.

Johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitoksesta kertoo, että kiusaamiseen puuttuminen on monelle esimiehelle vaikeaa, mutta se on taito, jonka voi oppia.

– Valmennukseemme osallistuneet esimiehet kokivat saaneensa työkaluja kiusaamisen puheeksi ottamiseen ja konfliktin selvittämiseen. Hankkeeseemme osallistuneissa organisaatioissa epäasiallinen ja vastuuton käyttäytyminen vähenivät, mutta myönteinen vuorovaikutus ja tuki epäasiallisesti kohdelluille lisääntyivät.

Vastuuton työkäyttäytyminen on yleisempää kuin kiusaaminen

Vartia korostaa, että vastuuton työkäyttäytyminen on syytä erottaa kiusaamisesta. Niiden selvittämisen ja lopettamisen prosessit ovat erilaiset.

– Vastuutonta työkäyttäytymistä on työtä ja työyhteisön toimintaa häiritsevä ja vaikeuttava toiminta. Esimerkiksi omavaltainen käytös, muiden aiheeton syyttely sekä osaamisen tai työn vähättely ovat vastuutonta työkäyttäytymistä. Jos työaikoja tai muita yhteisesti sovittuja työtä koskevia pelisääntöjä ei noudateta, käyttäytyy henkilö vastuuttomasti.

Hanke osoitti, että vastuuton työkäyttäytyminen on selvästi yleisempää kuin työpaikkakiusaaminen, lähes kaksi viidestä Sopuisa-seurantakyselyyn osallistuneesta kertoi, että omassa työyksikössä on vastuuttomasti käyttäytyvä työntekijä.

“Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa omasta käyttäytymisestään.”

Lähde: Työterveyslaitos

>> Lisätietoa Sopuisa työyhteisö -hankkeesta(avautuu uuteen ikkunaan)

Puhu-takanapäin-hyvääKatkaisen-kiusaamisen-kierreYhdessä-lopetamme-kiusaamisen


  • Yhteistoiminnasta puuttuu rohkeus tarttua asioihin

    Pelkkä tiedottaminen ja päätettyjen asioiden yhdessä käsittely ei ole avointa yhteistoimintaa. ”Ajatus siitä, että jaettu tieto on menetettyä tietoa” ei sovellu rohkeaan, tavoitehakuiseen ja muutoksiin reagoivaan yhteistoimintaan.

  • Ilmasotakoulu

    Ilmasotakoulu on ilmavoimien puolustushaarakoulu ja korkeakoulutasoinen sotilasopetuslaitos. Koulun tehtävänä on antaa palkatun henkilöstön perus-, täydennys- ja jatkokoulutusta. Tutkimus- ja kehitystyö on myös tärkeä osa koulun tehtävää. Vuosittain täydennyskoulutusta saa noin 1000 opiskelijaa.

  • Työsuojeluvaalit 2019

    Tuleva syksy on työsuojelun kannalta merkittävä. Hallintoyksiköiden työ- ja palvelusturvallisuustoimikuntien kausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Toimikausi on nelivuotinen.