Siirry sisältöön

Sotilasmestarit aliupseeriston kärjessä

Maasotakoulu isännöi ensimmäisiä sotilasmestarien neuvottelupäiviä tammikuussa. Puolustusvoimissa työskentelee tällä hetkellä 54 sotilasmestaria. He työskentelevät muun muassa yksikön vääpeleinä, vartioston johtajina, valvontajohtajina sekä muissa päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä.

Järjestelyistä vastannut sotilasmestari Vesa Tuovinen kertoo, että tilaisuuteen osallistui mestareita kaikista puolustushaaroista sekä logistiikkalaitokselta ja pääesikunnasta. Lisäksi sotilasmestari Esa Ek oli mukana USA:sta käsin etäyhteydellä.

30.1.2017 1721

Sotilasmestarit Tuovinen ja Niemi

– Tilaisuus onnistui hyvin. Osallistujat olivat vilpittömän tyytyväisiä ja tapahtumaa leimasi vahva sotilasmestareiden ja aliupseeriston ammattikuntahenki.

Aloite neuvottelupäivistä tuli sotilasmestareilta.  Tuovinen kertoo, että kaksipäiväinen ohjelma sisälsi runsaasti mahdollisuuksia ajatusten vaihtoon.

Ensimmäisenä päivänä tilaisuudessa mukana olivat Maasotakoulun johtaja eversti Asko Muhonen sekä Puolustusvoimien koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen. Lisäksi mestarit käsittelivät aliupseeriston henkilöstöasioita kapteeni Esa Piiralan johdolla.

Myös Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen oli kutsuttu tilaisuuteen alustajaksi. Oranen muistutti puheenvuorossaan, että aliupseeriston kehittäminen ja muut tulevaisuuden henkilöstöratkaisut riippuvat turvallisuus- ja puolustuspoliittisista linjauksista.

– Halusin antaa mestareille taustatietoa käsiteltävistä teemoista. Halusin myös haastaa heitä ja sparrata ryhmätöitä varten.

Tilaisuus oli Orasen mukaan työnantajalta erinomainen avaus aliupseeriston kehittämisessä.

Sotilasmestari Jyrki Surkka on mielissään, että työnantaja on katsonut tällaisen tilaisuuden olevan tarpeen.

– On hyvä, että työnantaja arvostaa mestareita ja haluaa sitouttaa heidät kehittämään ammattikuntaa koskevia asioita.

Surkka näkee, että vertaisjoukon tapaaminen poikii aina hyvää keskustelua ja ajatusten vaihtoa.

– Ryhmätyöaiheiden työstäminen ja niiden yhteinen käsittely avasi mestarikunnan näkemystä käsitellyistä teemoista. Keskustelu oli hyvää ja rakentavaa. Näin, että jokainen työryhmä teki työnsä huolella ja he suhtautuivat asiaan vakavasti.

30.1.2017 1708

Keskusteluista laaditaan virallinen raportti pääesikuntaan ja puolustushaaroille.  Neuvottelupäivät saavat jatkoa myös tulevina vuosina.  Vuoden 2018 sotilasmestareiden neuvottelupäivien järjestelyistä vastaa Merivoimat.

Sotilasmestarit_KuvaHetaToiskallio

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Vesa Tuovinen, Heta Toiskallio

  • Opiskelijana U.S ARMY Sergeants Major Academyssä

    Vuosi on nyt vierähtänyt. Neljä viidestä SMC:n (Sergeants Major Course) opintojaksosta on suoritettu. Neljäs opintojakso käsitteli yhteistyötä eri puolustushaarojen, viranomaisten, siviilitoimijoiden sekä ulkomaalaisten joukkojen kanssa.

  • Kutsunta-aliupseeri Jokela

    Lounais-Suomen aluetoimisto toteuttaa vuosittain yli 60 kutsuntapäivää. Kutsunta-aliupseeri, sotilasmestari Jarmo Jokelan ja hänen kollegoidensa käsien läpi kulkee vuosittain noin 4500 kutsunnanalaista. Heille määritellään palveluskelpoisuusluokka sekä palvelukseen astumisajankohta ja palveluspaikka.

  • Pohjoismaista koulutusyhteistyötä

    Vuonna 2014 käynnistynyt Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö (FISE) laajeni vuoden 2018 alussa koskemaan aliupseeriston koulutusta. Ensimmäinen koulutusvaihtoon Suomeen tullut ruotsalainen aliupseeri oli ylikersantti Stefan Peltonen.