Siirry sisältöön

Sotilastapaturmalakiin parannuksia

Vuoden alussa astui voimaan uusi laki sotilastapaturmien korvaamisesta. Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä koskee virassa olevia sotilaita. Uusi lainsäädäntö edellyttää palvelussairauksien ja tapaturmien nopean haltuunoton puolustusvoimissa, kriisinhallintatyöpaikassa ja Valtiokonttorissa.

Valtiokonttorin tiedotteen mukaan uudessa lainsäädännössä otetaan huomioon Ammunnat-050905-021_MikaVuollene erityiset olosuhteet, jotka vallitsevat kriisinhallintatehtävissä ja lisäävät sairastumisen ja vammautumisen riskiä.  Joissakin tapauksissa vamman, palvelussairauden tai kuolemantapauksen johdosta maksetaan muiden korvausten lisäksi erityinen lisäkorvaus.

Kriisinhallintatehtäviin osallistuneella on palveluksen päätyttyä oikeus psyykkisen tuen tai hoidon aiheuttamien kustannusten korvaukseen kuntoutuksena vuoden ajan, kun tuen tarpeella on todennäköinen syy-yhteys palvelukseen tai tehtävään. Oikeus psyykkisen tuen korvaukseen koskee kaikkia kriisinhallintatehtävissä kautta aikojen palvelleita.

Aliupseeriliiton valtakunnallinen pääluottamusmies Jyrki Surkka on tyytyväinen lakiin.

On hyvä asia että KRIHA-tapaturmille saatiin oma laki. Laki huomioi nyt myös henkiset järkytysreaktiot ja parantaa näin merkittävästi kotiinpaluun haasteita mikäli palveluksen aikana on altistunut tapahtumille joista on seurannut traumaperäisiä stressireaktioita.

Surkka on mielissään siitä, että lainsäätäjä on ottanut vakavasti kriisinhallintapalveluksen haasteet. Myös korvaustasoa on nostettu.

– Nyt ainakin työkalut inhimillisempään ja oikeudenmukaisempaan korvauskäytäntöön ovat olemassa. Aika näyttää kuinka lakia aletaan käytäntöön soveltaa ja miten se vastaa nykyisen kriisinhallintapalveluksen haasteisiin.

Uutta vanhaan verrattuna on myös lisäkorvaus pysyvästä haitasta sekä kuolemantapauksen sattuessa. Laki mahdollistaa selkeästi paremman korvaustason verrattuna aiempaan.

Ammunnat-050905-014_MikaVuolle


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Mika Vuolle

  • Neuvottelutoiminta ei perustu arvailuun

    Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden virastokohtainen neuvottelukierros on parhaillaan käynnissä ja etenee aliupseerien osalta hyvässä hengessä ja kehityshakuisesti.

  • Soittokuntien haasteet hallussa

    Tommi Niinisalo (37) on ensimmäisen kauden luottamusmies. Niinisalo edustaa Laivaston soittokunnan aliupseereita. Hänen edustettavansa toimivat sekä muusikkoina että soittokunnan hallintoon liittyvissä tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi soittokunnan pursimies, nuotistonhoitaja ja tiedottaja.

  • Mestari-kisälli-mallilla osaajaksi

    Juha Eskelisen (37) mielestä luottamusmiehen työssä mielenkiintoisinta on sopimusten hallinta. Hän kokee yhteisen sävelen löytämisen työantajan ja jäsenen välille sopimustulkintatilanteissa haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Hän näkee, että tällaiset tilanteet kehittävät luottamusmiehen neuvottelutaitoja ja osaamista.