Siirry sisältöön

Sotilastapaturmalakiin parannuksia

Vuoden alussa astui voimaan uusi laki sotilastapaturmien korvaamisesta. Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä koskee virassa olevia sotilaita. Uusi lainsäädäntö edellyttää palvelussairauksien ja tapaturmien nopean haltuunoton puolustusvoimissa, kriisinhallintatyöpaikassa ja Valtiokonttorissa.

Valtiokonttorin tiedotteen mukaan uudessa lainsäädännössä otetaan huomioon Ammunnat-050905-021_MikaVuollene erityiset olosuhteet, jotka vallitsevat kriisinhallintatehtävissä ja lisäävät sairastumisen ja vammautumisen riskiä.  Joissakin tapauksissa vamman, palvelussairauden tai kuolemantapauksen johdosta maksetaan muiden korvausten lisäksi erityinen lisäkorvaus.

Kriisinhallintatehtäviin osallistuneella on palveluksen päätyttyä oikeus psyykkisen tuen tai hoidon aiheuttamien kustannusten korvaukseen kuntoutuksena vuoden ajan, kun tuen tarpeella on todennäköinen syy-yhteys palvelukseen tai tehtävään. Oikeus psyykkisen tuen korvaukseen koskee kaikkia kriisinhallintatehtävissä kautta aikojen palvelleita.

Aliupseeriliiton valtakunnallinen pääluottamusmies Jyrki Surkka on tyytyväinen lakiin.

On hyvä asia että KRIHA-tapaturmille saatiin oma laki. Laki huomioi nyt myös henkiset järkytysreaktiot ja parantaa näin merkittävästi kotiinpaluun haasteita mikäli palveluksen aikana on altistunut tapahtumille joista on seurannut traumaperäisiä stressireaktioita.

Surkka on mielissään siitä, että lainsäätäjä on ottanut vakavasti kriisinhallintapalveluksen haasteet. Myös korvaustasoa on nostettu.

– Nyt ainakin työkalut inhimillisempään ja oikeudenmukaisempaan korvauskäytäntöön ovat olemassa. Aika näyttää kuinka lakia aletaan käytäntöön soveltaa ja miten se vastaa nykyisen kriisinhallintapalveluksen haasteisiin.

Uutta vanhaan verrattuna on myös lisäkorvaus pysyvästä haitasta sekä kuolemantapauksen sattuessa. Laki mahdollistaa selkeästi paremman korvaustason verrattuna aiempaan.

Ammunnat-050905-014_MikaVuolle


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Mika Vuolle

  • Onko työssä sattunut tapaturma työtapaturma?

    Pohtiessani työtapaturmaa sanana, on sen kuvaus mielestäni selkeä. Tapaturma, joka on sattunut töissä. Viime aikoina kuulemani perusteella asia ei kaikkien mielestä ole ihan noin yksiselitteinen.

  • Pääluottamusmiesten merkitys kasvaa

    Kaksi pitkäaikaista edunvalvojaa päätti luottamusmieskautensa helmikuun lopussa. Pääluottamusmiehet Riku Rissanen ja Jussi Niemi jättävät seuraajilleen toimivan luottamusmiesorganisaation ja vaativan tehtäväkentän.

  • Osaamisen kehittämisen haasteet

    Täydennyskoulutusnormi antaa selkeät askelmerkit aliupseerin kehittymiselle virkaurallaan. Normin mukaan aliupseerit lähtevät perustason yhteisiin opintoihin ensimmäisen virkavuoden aikana.