Siirry sisältöön

Nato-palvelussuhteen ehdoista ratkaisu

Valtionvarainministeriö hyväksyi 16.2.2024 Puolustusministeriön ja henkilöstöjärjestöjen neuvottelutuloksen Naton komento- ja johtorakenteen sekä erillislaitosten palvelussuhteen ehdoista.

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen allekirjoitti Puolustusministeriössä Naton komento- ja johtorakenteen tehtävien palvelussuhteen ehtojen tarkentavat virkaehtosopimukset.

Palvelussuhteen ehtoihin sisältyy kokonaispalkkaus sekä komennettavien muut kustannusten korvaukset. Aliupseereiden kokonaispalkkaustasot määräytyvät henkilön palvelusarvon mukaisesti. Nato-tehtäville on asetettu aliupseerin palvelusarvosuositus (OR6 – OR9). Tehtäviin pyritään sijoittamaan Naton arvovaatimusta parhaiten vastaavia aliupseereita. Palvelusarvon noustessa operaation aikana, myös kokonaispalkkaustaso nousee.

Aliupseereiden ylimpien tasojen (OR8 ja OR9) tehtävien sisältäessä Leadership-roolin, maksetaan kokonaispalkkaukseen 300 euron korotus.

Nato-komennuksen aikana ei noudateta Puolustusvoimien virkamiesten työaikasopimusta.  Työskentelyä ohjaavat komennuksen aikana Naton omat henkilöstösäännöt. Nato-ohjeistuksissa keskimääräinen viikkotyöaika on 38 tuntia. Keskimääräisen työajan ylitykset on pyrittävä tasoittamaan seuraavan kahden kuukauden aikana. Kokonaispalkkaratkaisussa on palkkatasoihin huomioitu sisältyvän tietty määrä kotimaan sopimusten mukaisia ylitöitä.

Sekä ammattiliitot että työnantaja korostivat neuvottelujen aikana työaikasuojelua ja säännöllisen työajan pidäkkeiden merkitystä. Sovimme, että seuraamme yhdessä vuosina 2024 ja 2025 Nato-komennusten työaikaa kuukausittain. Henkilöstöjärjestöt ja työnantaja käsittelevät havaintoja ja kehittämiskohteita yhdessä. Tarkastelemme tarvittavien muutosten tekoa tuleviin sopimuksiin vuosina 2026 ja 2027.

Palvelussuhteiden ehtoihin kuuluvia muita kustannusten korvauksia
 • Valmistelutoimenpiteiden korvaukset
 • Muuttokustannusten korvaukset
 • Matkakustannusten korvaukset, isona parannuksena tapaamismatkojen korvaukset, jos perhe ei voi muuttaa mukana
 • Asumisesta aiheutuvat kustannusten korvaukset
 • Lasten kohtuulliset koulukustannusten korvaukset
 • Edustuskustannusten korvaukset
 • Päivärahat sekä päivärahan korotuksiin liittyvät määräykset
 • Kieliopintojen kustannusten korvaukset
 • Terveydenhuolto kustannusten korvaukset
 • Kuolemantapauksiin liittyvät kustannusten korvaukset

Naton komento- ja johtorakenteen palvelussuhteen ehtojen ensimmäinen ratkaisu on saatu aikaan. Tulevat sopimuskierrokset mahdollistavat seurannan myötä havaittujen kehittämistarpeiden edistämistä.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Edunvalvontaa poikkeustilanteessa

  Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne näkyy Aliupseeriliton jäsenten työssä esimerkiksi poikkeuksellisina työaikoina ja työn sisällön muuttumisena. Nämä teemat työllistävät myös pääluottamusmies Marit Lammesta tällä hetkellä.

 • Korona-aallon jälkeen uuteen normaaliin

  Covid19-virus toi tullessaan paljon uusia toimintatapoja joista hyväksi todettuja hyödynnetään varmasti myös jatkossa. Puolustusvoimissa otettiin muun valtionhallinnon tapaan käyttöön laajennettu etätyöskentely kaikille joille se vain oli mahdollista.

 • Tulkki ja rauhanneuvottelija

  Ylivääpeli Juha Koukulla (47) on Kaartin jääkärirykmentissä satakunta edustettavaa. Koukku on toiminut aliupseereiden luottamusmiehenä pääkaupunkiseudun eri hallintoyksiköissä vuodesta 2001 alkaen.