Siirry sisältöön

Kutsumus luottamustehtäviin

Vääpeli Kimmo Ojala (40) aloitti vuoden 2023 alussa Logistiikkalaitoksen valtakunnallisena luottamusmiehenä. 2. Logistiikkarykmentin luottamusmiehen tehtävästä koko Logistiikkalaitoksen luottamusmieheksi siirtynyt Ojala on tehtävästä innoissaan.

Ojala on tuntenut kutsumusta luottamusmiestehtäviin  koko työuransa ajan. Hän on toiminut vuodesta 2016 alkaen kahdessa ei hallintoyksikössä luottamusmiehenä ja yhteistoimintaelimen jäsenenä. Ensimmäinen luottamustehtävä oli pian varusmiespalveluksen jälkeen vartiointiliikkeessä.

Olen toiminut paikallisen luottamusmiehen tehtävissä jo useita vuosia ja kaipasin uusia haasteita. Valtakunnallisen luottamusmiehen tehtävä vaikutti mielenkiintoiselta. Uskon, että minulla on annettavaa ja kutsumusta tehtävään.

Muutoksen myötä myös paikallinen yhteistoimintaelin vaihtui Logistiikkalaitoksen yhteistoimintaelimeen. Jatkossa Ojalan pöydälle tulevat asiat koskevat laajemmin koko laitosta.

Vanha luottamusmiespaikka jää osaavan tekijän hoidettavaksi. Oman työpaikan luottamusmiespuhelut ovat hiljalleen siirtyneet uudelle toimijalle.

Minulla oli kovalla motivaatiolla varustettu varaluottamusmies Mikko Mahlamäki, jolle 2. Logistiikkarykmentin paikallisen luottamusmiehen tehtävät oli mielekästä jättää hoidettavaksi.

Valtakunnallisena luottamusmiehenä Ojala haluaa pitää huolta siitä, että jäsenet saavat ne edunvalvontapalvelut nopeasti ja tehokkaasti, jotka heille kuuluvat.

Kaikki edunvalvontatapaukset tulee saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti. Mielestäni on tärkeää, että usein aikaa ottavien tapausten keskellä edustettavat pidettäisiin tietoisina oman asiansa tilasta. Hiljaisten koronavuosien jälkeen on tärkeää, että luottamusmies näkyy kentällä ja työpisteillä.

Luottamusmiehet vastaavat edunvalvontapalvelusta

Ojala on seitsemän vuoden luottamusmiesurallaan suorittanut useita Aliupseeriliiton järjestämiä luottamusmiesten ja yhteistoimintaedustajien perus- ja jatkokursseja.

Kurssit antavat erittäin hyvät valmiudet luottamustehtävissä toimimiseen. Näen, että työantajan tarjoamat vuorovaikutus- ja esimieskoulutukset palvelevat myös suuresti luottamusmiestehtävissä palvelevia. Pyrin säännöllisesti osallistumaan Aliupseeriliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin, jotta aiemmin opittua tulee myös kerrattua.

Valtakunnallisena luottamusmiehenä Ojala haluaa kannustaa laitoksen luottamusmiehiä osallistumaan kulutukseen. Hän kertoo, että Aliupseeriliiton jäsenet ovat hyvin laatutietoisia edunvalvontapalveluiden suhteen. Luottamusmiehen osaamisella on merkitystä.

Jäsenen palvelu on kaiken a ja o. Luottamusmiehet ovat tästä palvelusta päävastuussa. Ammattiyhdistyksessä ei olla jäsenenä alennusten takia. Edunvalvonta ja jäseniä koskevista asioista tiedottaminen ovat niitä tärkeitä asioita jäsenille. 

Aliupseeriliiton koko luottamusmiesorganisaatio on yksittäisen luottamusmiehen ja sen myötä kaikkien jäsenten tukena. Puhelinsoiton päässä on useita osaavia asiantuntijoita.

–  Logistiikkalaitoksen luottamusmiehet pitävät jatkuvasti yhteyttä toisiinsa. Vaihdamme mielipiteitä ja kokemuksia. Kokeneemmat kollegat auttavat nuorempia. Myös pääluottamusmiehet ovat aina valmiita auttamaan.

Jäsenpalaute kannustaa jatkamaan

Luottamusmiehenä Ojalaa kannustaa erityisesti edustettavilta saatava palaute.

Mieltäni lämmittää, kun edustettava soittaa ja kiittää saamistaan ohjeista tai asioiden hoitamisesta. Henkilökohtainen palaute edustettavilta on tämän työn kerma. Hyvänä kakkosena tulee vaikuttaminen YT-elimessä.

Yhteistoimintaelimessä vaikuttaminen jo asioiden valmisteluvaiheessa on Ojalalle tärkeää. Hän pitää arvokkaana sitä, että jokaisella henkilöstöryhmällä on oma edustaja, joka tietää ja tunnistaa edustamaansa henkilöstöryhmään vaikuttavat seikat.

–  Kokemukseni mukaan YT-elin on loistava kanava vaikuttaa aliupseeriston työtehtäviin liittyvissä asioissa. Näen, että minun sanallani on painoa ja saan edustettavien asioita edistettyä.

Aliupseeriliiton jäsenet eivät välttämättä tiedä, mitä vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteistoimintaelimessä on. Ojalan mielestä YT-tiedottamisessa onkin vielä paljon parannettavaa.

Jäsenen tietämystä yhteistoiminta-asioista voidaan parantaa sillä, että luottamusmies tiedottaa jäseniä YT-elimessä käsitellyistä olennaisimmista asioista. Itsekin voisin tätä tiedottamista tehdä paremmin.

Luottamusmieskoulutuksesta hyötyä esimiestehtävissä

Ojala työskentelee tällä hetkellä taisteluvälinemestarina Merivoimien varikolla. Sektorinjohtajana hän johtaa itsenäisesti omaa sektoriaan ja sen henkilöstöä vastaten kaikesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Sektorin vastuulla on huollolliset toimenpiteet Merivoimien asejärjestelmille ja niihin liittyville materiaaleille.

Olen suorittanut Merivoimien asejärjestelmien kursseja ja koulutustilaisuuksia. On tärkeää, että sektorinjohtaja tietää ja tuntee kaikkien niiden järjestelmien ja materiaalien toimintaperiaatteet, mitä omalla sektorilla on huoltovastuulla.

Esimiehen tehtäviin Ojala on saanut hyviä valmiuksia Aliupseeriliiton luottamusmieskoulutuksesta. Esimerkiksi tehtävänkuvausten teko sujuu helpommin palkkausjärjestelmäkoulutuksesta saatujen oppien avulla.

Esimiehenä toimimiseen ei ole kurssia, joka antaisi kaikki valmiudet. Mielestäni hyvän esimiehen kulmakivet löytyvät omasta luonteesta. Oikeudenmukaisuus, hyväntahtoisuus ja kyky huomioida ihmisiä yksilöinä ovat tärkeitä luonteenpiirteitä, joita ei saa kursseilta tai koulutustilaisuuksista.

Ojala on tyytyväinen tammikuun alussa aloittamaansa mestarikurssiin.  Hän uskoo, että mestariopinnot tuovat paljon uutta osaamista sektorin johtajan tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Opetuksen taso on todella mestaritason koulutusta, kuten pitää ollakin. Koska mestaritason opiskelijat suuntautuvat esimiestehtäviin, olisin kaivannut ohjelmaan osioita esimiesroolissa tarvittavista taidoista kuten tehtävänkuvauksista ja esimiehen roolista kehityskeskusteluissa. asian aion nostaa esille kurssipalautteessa.

Ojala on tyytyväinen nykyiseen työtehtäväänsä. Tehtävä mahdollistaa myös Logistiikkalaitoksessa työskentelevien kollegoiden etujen valvonnan.

– Pitkänajan tavoitteeksi olen itselleni asettanut sen, että eläkkeelle poistutaan mestarina. Kaikki näyttää toistaiseksi menevän suunnitelman mukaisesti, joten katsellaan rauhassa mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nykyinen tehtäväni on mielenkiintoinen ja siinä on mahdollista toimia myös luottamusmiehenä.


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuva: Marko Palomäki

  • Nato-palvelussuhteen ehdoista ratkaisu

    Valtionvarainministeriö hyväksyi 16.2.2024 Puolustusministeriön ja henkilöstöjärjestöjen neuvottelutuloksen Naton komento- ja johtorakenteen sekä erillislaitosten palvelussuhteen ehdoista.

  • Virkaehtosopimuskausi päättyy

    Työnantaja vetäytyi sopimusneuvotteluista. Valtion virka- ja työehtosopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023.

  • Työtuomioistuin antoi ratkaisun sopimuserimielisyyteen

    Aliupseeriliiton kanta palkanmaksusta kesti työtuomioistuimen tarkastelun. Työtuomioistuin vahvisti 9.9.2022 antamallaan päätöksellään JHL:n nostaman kanteen Aliupseereihin sovellettavan palkkausjärjestelmän sopimustulkinnasta.