Siirry sisältöön

Neuvottelutulokset astuvat voimaan

Sopimuserimielisyyksien välttämiseksi on tärkeää, että sopimusten soveltaminen ja henki jalkautuvat käytäntöön oikeanlaisena.

Virastokohtaisissa neuvotteluissa sovitut sopimusmuutokset astuivat voimaan 1.3.2024. Palvelussuhteiden ehtoja muutettiin kotimaan tehtävien osalta sekä sovittiin uudet ehdot Naton komento- ja johtorakenteen tehtäviin.

Sopimusmuutosten ohella sopimuskaudelle kirjattiin lisäksi selvitystehtäviä, jotka liittyvät muutto- ja siirtokustannusten sopimukseen, päivystysvelvoitteisiin liittyviin käytänteisiin, työajan tasoitusjärjestelmien kehittämiseen sekä aliupseereiden osalta meripalveluksen pätevyysvaatimuksen huomioimiseen palkkausjärjestelmässä. Tulevan vuoden aikana myös nämä asiakokonaisuudet tarvitsevat lisäselvittelyä.

Aliupseeriliitto varmistaa neuvottelutulosten jalkautumisen joukko-osastojen arkeen kouluttamalla henkilöstön edustajia kursseillaan voimassa olevien sopimusten sisältöihin ja taustoihin eli sopimusten ”henkeen”. Sopimusosaaminen on yksi tärkeä osa-alue henkilöstön edustajan osaamisessa. Erityisen tärkeää sopimusosaamisen kehittäminen on nyt uusille luottamusmiehille. Ilman sopimusosaamista on henkilöstön edustajan erittäin vaikeaa toimia tehokkaasti ja oikein.

Luottamusmiesten on tunnettava myös oma joukko-osastonsa tai hallintoyksikkönsä toiminta-alue. Toimintaympäristön tuntemukseen sisältyvät jäsenistö, työnantajavirkamies, muut järjestöjen edustajat, asiantuntijat sekä yhteistoiminnan osapuolet. Sovittujen sopimusten jalkauttaminen ja vaikutusten seuranta onnistuu vain hyvällä ja vuorovaikutteisella toiminnalla edellä mainittujen kohderyhmien kanssa. Vuorovaikutuksen tavoitteena on myös löytää uusia kehityskohteita, joita seuraavilla neuvottelukierroksilla voidaan edistää.

On tärkeää selvittää, toteutetaanko tehtäviä työaikasopimuksen määräysten mukaisesti vai jollain muulla järjestelyllä

Aliupseereiden muutto- ja siirtotapausten määrä on lisääntynyt, joten myös aliupseeristolta löytyy omakohtaisia kokemuksia ja kehittämisajatuksia sopimusten toimivuudesta. Turvallisuusympäristön muutos on muuttanut työtehtävien rytmiä ja valmiusvelvoitteita. Muutokset on toteutettu palveluksessa olevalla henkilöstöllä. Tämä on lisännyt tehtäviin liittyviä päivystys- ja varallaolovelvoitteita. Nyt on tärkeää selvittää, toteutetaanko tehtäviä työaikasopimuksen määräysten mukaisesti vai jollain muulla järjestelyllä. Tämän vuoden aikana on tarkasteltava työajan tasoitusjärjestelmien kehittämistä yksinkertaisemmaksi.  Aliupseereiden näkemykset ja kokemukset auttavat sopimusneuvottelijoita tässä työssä.

Meripalveluksen pätevyysvaatimusten huomioimiseen palkkauksessa on olemassa hyvät valmisteluaineistot neuvottelukierrokselta. Pääesikunnan kanssa asiakokonaisuutta tarkastellaan jo tämän vuoden aikana. Tarkastelun yhteydessä nousee varmasti vielä kysymyksiä, joita pitää selvittää yhteistyössä Merivoimien edustajien kanssa.

Pääluottamusmiehen tehtävässä minulla on kokonaisvastuu edellä kuvattujen kokonaisuuksien toteutumisesta. Päällimmäisenä ovat uudet sopimukset sekä niiden jalkautuminen mutta myös tiedon kerääminen liittyen sopimuskauden kehittämistehtäviin.

Alkanut kevät on myös pääluottamusmiehelle mahdollisuus osallistua sopimusten jalkauttamisiin joukko-osastoissa. Valtion virka- ja työehtosopimuskierros käynnistyy taas ensi syksynä, joten uusien kehittämisideoiden kerääminen on myös ajankohtaista. Kalenterissa on muutamia vierailuajankohtia sovittu keväälle, mutta vielä niitä sinne lisääkin mahtuu.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Uuden äärellä

    Kesäloma on osaltani vietetty, eikä lomailmoissa ollut valittamista. Tuntui sitä, kun lapsuuden kesät olisivat palanneet. Ilmat ovat kyllä suosineet niin lomailijoita kuin muitakin lämpimästä pitäviä myös touko- ja kesäkuun ajan. Helsinki on todellakin päässyt näyttämään kauneimmat kasvonsa kaupunkielämää opettelevalle saaristolaiselle.

  • Työn tekemisen (tai tekemättömyyden) tuskaa

    ”Itsevaltaisten hallintojen maissa, lähinnä diktatuureissa, virkamiehet eivät halua tekemistään sortavista päätöksistä valitettavan, jolloin valittaminen on mahdotonta tai tehty mahdollisimman vaikeaksi.” Tämä on suora lainaus Wikipediasta etsiessäni määritelmää sanalle oikeusturva.

  • Kaikkien jäsenten luottamusmies

    Tomi Malkamäki aloittaa vuodenvaihteessa valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävässä Aliupseeriliiton toimistolla. Vuoden loppuun asti tehtävää hoitava pääluottamusmies Marit Lammes siirtyy Merivoimien esikuntaan.