Siirry sisältöön

Henkilöstö sivuosassa puolustusselonteossa

Valtioneuvoston puolustusselonteko on varsin yllätyksetön poliittinen linjapaperi. Se on suora jatkumo ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle viime vuodelta. Ilmavoimien hävittäjähankinnan ja merivoimien Laivue 2020 -hankkeen poliittisen perustan ja rahoituksen tuen varmistaminen on puolustusselonteossa sen kova ydin.

Selonteossa on 33 sivuun tiivistetty yli 20 otsikon ja alaotsikon verran puolustuksen toimintaympäristön kuvausta ja puolustuksen kehittämistä. Niukalla esitystavalla on kääntöpuolensa; moni kirjaus herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Se miten eri toimenpiteet resursoidaan ja toteutetaan jää pitkälti jatkotöiden varaan.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Kuva_VilleNevalainen2

Kuva: Ville Nevalainen

Henkilöstön osalta kirjaus puolustusvoimien henkilöstön noin 12 000 henkilön vähimmäistarpeesta on tervetullut linjaus. Tämä vähimmäistarve riittäisi selonteon mukaan nykyisten tehtävien toteuttamiseen. Tämä taas ei enää pidä paikkaansa. Henkilöstö ei riitä nykyäänkään nykyisten tehtävien hoitoon. Väki väsyy. Kokonaan toinen juttu näin ollen on, mistä henkilöstövoimavarat eri uusiin suorituskykyihin, kehittämisiin, kohdentamisiin ja muutoksiin otetaan. Näiden aito kehittäminen voitaisiin aloittaa esimerkiksi rahoittamalla ja täyttämällä lähes kuusisataa avointa aliupseerin virkaa.

Ettei kaiken tämän myönteisen kehittämisvaikutelman kääntöpuolella olisi käänteinen ”kehitys” toisaalla. 1990-luvun alun laman aikainen, lähes legendaariseksi muodostunut valtiovarainministeri Iiro Viinanen kehitti yhtä lailla tuolloin valtion taloudellista tilaa. Se kehittäminen tapahtui ”supistuvassa määrin”.

Lue lisää aiheesta: >> Puolustusselonteko 2017


Mika Oranen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Puhdasta ilmaa, kiitos!

    Valtiovarainministeriö järjesti otsikon mukaisen sisäilmaseminaarin syyskuussa valtionhallinnon työsuojeluhenkilöille. Tilaisuus oli valtiokonttorin työsuojelun yhteistyöryhmän vetämä.

  • Jäsenten oikeusturvavakuutus laajeni

    Aliupseeriliiton jäsenenä olet vakuutettuna ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. Jäsenvakuutuksen turva on nyt entistä kattavampi ja voimassa myös tietyissä tilanteissa Pohjoismaiden ulkopuolella.