Siirry sisältöön

Kaikkien jäsenten luottamusmies

Tomi Malkamäki aloittaa vuodenvaihteessa valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävässä Aliupseeriliiton toimistolla. Vuoden loppuun asti tehtävää hoitava pääluottamusmies Marit Lammes siirtyy Merivoimien esikuntaan.

Malkamäki on toiminut Ilmavoimien  pääluottamusmiehenä vuodesta 2008 alkaen. Alueellisen pääluottamusmiehen tehtäviin kuuluu muun muassa Ilmavoimien aliupseereiden, lentokonemekaanikkojen, mekaniikkojen ja sopimussotilaiden edunvalvonta sekä paikallisten luottamusmiesten ohjaus ja tuki. Tehtävä sisältää myös luottamusmiesten kouluttamista ja tiedottamista jäsenistölle. Puolustushaaran pääluottamusmies osallistuu Aliupseeriliiton hallituksen kokouksiin asiantuntijana.

Malkamäki kertoo, että puolustushaaransa pääluottamusmiehenä hän on vastannut siitä, että Aliupseeriliiton ilmavoimalliset jäsenet saavat parasta mahdollista luottamusmiespalvelua työpaikallaan.

Tehtäviini kuuluu puolustushaaran vaativuudenarviointityö sekä Ilmavoimien yhteistoimintaelimen koordinointi Aliupseeriliiton edustajien osalta. Päivittäisessä työssä tuen paikallisia luottamusmiehiä. Puolustushaaran pääluottamusmiehen tehtävän kuuluu olennaisena osana myös aktiivinen vuoropuhelu työnantajavirkamiesten kanssa.

Ilmavoimien pääluottamusmieheksi Malkamäen vei halu vaikuttaa yhteisiin asioihin, toisten auttaminen ja oman ammattikunnan asioiden eteenpäin vieminen. Hän oli ensimmäinen Ilmavoimien esikuntaan sijoitettu pääluottamusmies, jonka työajasta 80 % on luottamusmiessopimuksella sovittu käytettäväksi Ilmavoimissa työskentelevien jäsenten edunvalvontaan.

Kun aloitin pääluottamusmiehenä, sain huoneen, missä oli työpöytä, puhelin, tietokone ja virkaehtosopimus. Luojan kiitos samassa toimistossa työskenteli henkilöstösihteeri, joka auttoi minua alkuun.

Pääluottamusmiehenä aloittaessaan Malkamäellä oli takana pari vuotta varaluottamusmiehenä. Ilmavoimien työpaikoilla toimineet luottamusmiehet olivat puolestaan erittäin kokeneita.

–  Joukoissa työskentelevät luottamusmiehet olivat kaikki minua vanhempia ja kokeneempia. Lisäksi olin jalkaväkitaustainen sotilas Ilmavoimissa. Siinä joutui nöyrtymään ja tunnustamaan tietämättömyytensä. Piti nostaa hihat ylös ja mennä työpisteille opetettavaksi. Se oli hyvin opettavaista aikaa.

Jatkuvaa itsensä kehittämistä ja opiskelua

Malkamäki on kiitollinen kahdestatoista Ilmavoimien pääluottamusmiehenä eletystä vuodesta. Puolustushaara, sen keskeiset toimijat työnantaja- ja työntekijäpuolella sekä Ilmavoimissa työskentelevät jäsenet ovat tulleet tutuksi. Malkamäki jättää seuraajalleen Jussi Niemelle hyvin hoidetun puolustushaaran ja ammattitaitoiset luottamusmiehet.

Olen oppinut arvostamaan jokaista aliupseeria, lentokonemekaanikkoa ja mekaanikkoa, sillä heidän roolinsa Ilmavoimien toiminnan ketjussa on tärkeä. Olen ollut erittäin onnekas saadessani ympärilleni erittäin toimeliaan luottamusmiesorganisaation. Olen saanut myös työskennellä erittäin ammattitaitoisten komentajien kanssa eri hallinnon tasoilla ja siitä kokemuksesta olen kiitollinen.

Mieluisinta pääluottamusmiehen tehtävässä Malkamäelle ovat olleet jäsenten tapaamiset ja keskustelut työelämän kehittämisestä. Erityisen mieluisaa on myös ollut työelämän kehittämiseen liittyvien asioiden parissa työskentely. Haastavin jakso puolestaan osui rakennemuutosaikaan, jolloin moni Ilmavoimien työntekijä joutui vaihtamaan tehtäviä ja paikkakuntaa.

Työ pääluottamusmiehenä on ollut jatkuvaa itsensä kehittämistä ja opiskelua. Malkamäki on alusta lähtien osallistunut tarjolla olevaan edunvalvontakoulutukseen. Myös kriisinhallintatehtävät ovat omalta osaltaan vahvistaneet edunvalvojan osaamista. Osaamisen kasvaessa hänellä on ollut tärkeä rooli kaikkien Aliupseeriliiton luottamusmiesten kouluttajana.

Tehtävänä edunvalvonnan johtaminen ja kehittäminen

Uudessa tehtävässään Malkamäki johtaa ja kehittää Aliupseeriliiton edunvalvontaa ja vastaa jatkuvasta neuvottelumenettelystä ja sen tuloksista. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat aliupseerien palkkausjärjestelmän ja kriisinhallinnan asiantuntijatehtävät sekä oikeudellisten asioiden ohjaus.

Malkamäen erityisenä kiinnostuksen kohteena on luottamusmiesten osaamisen kehittäminen. Hän pitää tärkeänä luottamusmiesosaamisen perusrakenteiden määrittelemistä ja sen kautta koulutusjärjestelmän kehittämistä.

Haluan edistää yksilöllistä kehittämistä massaoppimisen sijaan. Olen jo Ilmavoimien pääluottamusmiehenä pyrkinyt kehittämään järjestelmää ja tuomaan siihen uusia toimintatapamalleja yliopistolta ja muualta organisaation ulkopuolelta. Haluan myös edistää liiton arvojen jalkauttamista luottamusmiesten toimintaan.

Malkamäki tietää, että valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävään perehtyminen ei ole pikajuoksua vaan se on maraton. Uudessa työssä on paljon tuttua, mutta paljon uuttakin.

Vaikeuskerroin kasvaa, kun toiminta-alue muuttuu alueellisesta valtakunnalliseksi. Oma työyhteisö muuttuu ja saan uusia yhteistyötahoja. Mielenkiinnolla odotan työskentelyä uusien työkavereiden kanssa. Tuon varmasti omalla tavallani toimien työyhteisöön jotakin uuttakin.

Malkamäki haluaa olla uudessa tehtävässään kaikkien jäsenten luottamusmies. Hän toivoo pääsevänsä pian vierailemaan jäsenten työpaikoille.

Odotan innolla, että pääsen perehtymään niihin puolustushaaroihin ja tehtäväaloihin, mitkä ovat minulle tuntemattomampia. Toivon jäseniltä aktiivista vuoropuhelua. Tämä on tiimityötä. Mitä enemmän jäsenistö minulle antaa, sen paremmin pystyn heidän etujaan valvomaan.  Olen täällä töissä teitä varten!


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Malkamäki jatkaa pääluottamusmiehenä

    Aliupseeriliiton hallitus valitsi Tomi Malkamäki neljän vuoden jatkokaudelle Aliupseeriliiton valtakunnalliseksi pääluottamusmieheksi. Hän toimii syksyn aikana ensimmäistä kertaa virastoeräneuvotteluissa Aliupseeriliiton pääneuvottelijana.

  • Ammattiyhdistyskoulutus edunvalvonnan tukena

    Edunvalvonta on Aliupseeriliiton ydintehtävä. Edunvalvonta kattaa kaikki ne asiat, joita yksittäinen aliupseeri työelämän arjessa voi kohdata. Näitä ovat esimerkiksi palkkausjärjestelmä, lisät, työaika, kriisinhallinta ja oikeudelliseen apuun liittyvät tilanteet sekä niihin liittyvät tarpeet.

  • Kuin kriisinhallintapalveluksessa

    Otsikko voi olla hämäävä, mutta kumpuaa aidoista tunteista, joita näiden ensimmäisen kolmen viikon aikana olen kokenut pääluottamusmiehen tehtävässä. Uusi työ, uudet yhteistyötahot ja uusi asuinympäristö, jossa opetellaan elämään uutta arkea.