Siirry sisältöön

Avointa ja rakentavaa keskustelua

Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet kokoontuvat kerran vuodessa oman puolustushaaransa koulutuspäiville. Tuolloin luottamusmiehillä on mahdollisuus syventyä puolustushaaransa edunvalvonnan ja sopimustoiminnan erityispiirteisiin ja ajankohtaisiin asioihin.

Merivoimien pääluottamusmies Aleksi Laurila Ammattisotilas_Pääluottamusmies_Rissanen_Kuva_AleksiLaurilapitää puolustushaarojen omia luottamusmiespäiviä tärkeänä osana Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutusta. Hän näkee, että toimivan edunvalvontaorganisaation ytimenä on edunvalvojien säännöllinen koulutukseen osallistuminen.

Ainoastaan omalla aktiivisella toiminnallaan ja säännöllisesti kouluttautumalla luottamusmiehet pystyvät pitämään tietonsa ajan tasalla ja näin tarjoamaan parhaat mahdolliset edunvalvontapalvelut edustettavilleen.

Merivoimien alueellisten luottamusmiespäivien tavoitteena on Laurilan mukaan päivittää luottamusmiehille tuoreimmat tiedot edunvalvontakenttää koskettavista asioista henkilöstöhallinnon, koulutuksen, normien ja sopimusten osalta.  Tavoitteena on myös etsiä tehokkaampia toiminnan muotoja sekä kehittyä oppimalla uutta ja arvioimalla omaa toimintaa.

Ilmavoimien pääluottamusmies Tomi Malkamäki pitää puolustushaarakohtaisen koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena edunvalvojien tilannekuvan yhtenäistämistä, yhteisten tärkeiden asioiden esille nostamista ja edunvalvontatoiminnan suunnittelua.

Ammattisotilas_luottamusmiehet2_maavoimat_Kuva_RikuRissanenMyös maavoimien, Logistiikkalaitoksen sekä Pääesikunnan ja sen alaisten laitosten vastuullisena pääluottamusmiehenä Riku Rissanen näkee, että puolustushaarallisen tilannekuvan yhtenäistäminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita puolustushaarakohtaisessa koulutuksessa.

Myös luottamusmiestapausten läpikäynti ja edunvalvontatoiminnan suunnittelu ovat olennaisia asioita. Lisäksi on tärkeää verkostoitua ja tavata muita luottamustoimissa olevia aliupseereja.

Rissasen mielestä puolustushaarakohtaiset koulutustilaisuudet ovat hyvä tilaisuus työnantajan edustajille tavoittaa kaikki puolustushaaran aliupseerien luottamusmiehet yhdellä kertaa. Työnantajan edustajien henkilöstöä koskevat alustukset loivat tälläkin kertaa hyvän pohjan luottamusmiesten omille keskusteluille.

Luottamusmiehillä huoli henkilöresursseista

Kaikkien puolustushaarojen edunvalvojien yhteisenä huolenaiheena on edelleen henkilöstön riittävyys ja työssä jaksaminen.  Puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet ja erityisesti valmiuteen liittyviä tehtäviä on yhä enemmän. Rissanen kertoo, että jaksamisen haasteet näkyvät myös luottamusmiesten edunvalvontatyön arjessa.

– Kiire ja kovat tulostavoitteet sekä henkilöstön vähyys ovat tehneet luottamusmiesten työstä kiireistä ja monesti haastavaakin.

Merivoimien luottamusmiesten keskusteluissa resurssien ja jaksamisen rinnalle nousivat Laurilan mukaan myös aliupseerien keskitetty urasuunnittelu ja fyysisen toiminta kyvyn tuleviin vaatimuksiin valmistautuminen.

Luottamusmiehet keskustelivat myös aliupseerien koulutuksen kehittämisestä ja siitä, miten koulutus vastaa entistä vaativampien aliupseeritehtävien haasteisiin..  Myös ammattiryhmäidentiteetin kasvattaminen ja oman työn arvostus nousivat vahvasti esille.

Ilmavoimien luottamusmiehiä eniten puhuttaneet teemat olivat työnantajatoiminnan kiristyminen, työssä jaksaminen ja sopimuskierroksen tulokset.  Malkamäki halusi tänä vuonna tarjota luottamusmiehille enemmän aikaa keskustella näistä tärkeistä teemoista.  Hän kertoo, että luottamusmiehet kävivät avointa ja kriittistä keskustelua myös Aliupseeriliiton edunvalvontatoiminnan tehokkuudesta. Keskustelun tuloksena luottamusmiehiltä nousi useita merkittäviä kehitysajatuksia.

Malkamäki näkee, että koulutuspäiville asetetut tavoitteet saavutettiin.

Luottamusmiehet tietävät, mikä on yhteinen tahtotila ilmavoimissa ja Aliupseeriliitossa. Lisäksi toiminnan sisällä olevat ongelmat on tunnistettu ja niihin kyetään vaikuttamaan paremmin. Aluepäivät paransivat luottamusmiesten tietämystä myös muun muassa sopimustilanteesta.

Ammattisotilas_luottamusmiehet_maavoimat_Kuva_RikuRissanen

Organisaatio valmistautuu luottamusmiesvaaleihin

Ilmavoimien luottamusmiehet keskustelivat myös tulevan syksyn luottamusmiesvaaleista. Malkamäki muistuttaa, että Puolustusvoimien muutoksessa oleva toimintaympäristö tuo edunvalvojille uusia haasteita.

Malkamäki pitää tärkeänä, että luottamusmiehen rooli jäsenten edunvalvoja ja hänen tehtävänsä avataan Aliupseeriliiton jäsenille jo hyvissä ajoin ennen vaaleja. Myös muiden henkilöstöedustajien kuten yhteistoimintaelimen jäsenten ja työsuojeluhenkilöstön roolia on avattava jäsenistölle tarkemmin.  Tulevissa vaaleissa myös osa ilmavoimallisista luottamusmiehistä on halukas luovuttamaan viestikapulan uusille toimijoille.

– Luottamusmiehen tehtävä on nostettava viestinnässä sellaiseen rooliin, että se on kiinnostava haasteiden ja mielenkiintoisten tehtävien näkökulmasta ei siitä saatavien korvausten vuoksi.

Ammattisotilas_luottamusmiehet_Kuva_AleksiLaurila


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Aleksi Laurila ja Riku Rissanen

  • Työnantajalta tarkentavia ohjeita

    Työnantaja antoi vuodenvaihteessa tarkentavia ohjeita koskien muun muassa etätyötä, vuosilomia, lomarahan vaihtamista vapaaksi, sotilaallisia harjoituksia, virkamatkoja sekä muuttokustannusten korvauksia.

  • Todellinen työaika näkyväksi

    Työnantaja soveltaa työaikasopimuksen sotilaallista harjoitusta käsittelevää pykälää tavalla, joka on Aliupseeriliiton mielestä ristiriidassa sopimuksen hengen kanssa. Työnantaja haluaa soveltamiskäytännöllä teettää 8,06 tunnin työaikamerkinnällä ja palkalla pitempiä työaikoja.