Siirry sisältöön

Ammattiyhdistyskoulutus edunvalvonnan tukena

Edunvalvonta on Aliupseeriliiton ydintehtävä. Edunvalvonta kattaa kaikki ne asiat, joita yksittäinen aliupseeri työelämän arjessa voi kohdata. Näitä ovat esimerkiksi palkkausjärjestelmä, lisät, työaika, kriisinhallinta ja oikeudelliseen apuun liittyvät tilanteet sekä niihin liittyvät tarpeet.

Kaikkiin näihin moninaisiin asioihin liittyvät  perusteet sisältävät lakeja, asetuksia ja eritasoisia sopimuksia. Syystäkin Aliupseeriliitto haluaa parantaa omalla koulutuksellaan henkilöstöedustajiensa valmiuksia auttaa ”kirkon” piiriin kuuluvia jäseniä.

Tämäkään vuosi ei tee poikkeusta, vaan tarjolla on kattavasti erilaisia perus- ja jatkokursseja luottamusmiehille, yhteistoimintaelimen edustajille ja yhdistysten puheenjohtajille. Mukana on myös perinteiset puolustushaarojen alueelliset luottamusmiespäivät keväällä ja täydennyskurssit loppuvuodesta.

Koronapandemia on hiukan päässyt sotkemaan ammattiyhdistyskoulutusta viimeisen parin vuoden ajan. Olemme sen myötä oppineet hyödyntämään tarjolla olevia verkkokoulutusalustoja. Vuoden 2022 koulutus on kylläkin suunniteltu pääosin lähitilaisuuksina, mutta meillä on valmius järjestää koulutusta myös verkossa.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja toivotaan, että pääsemme toteuttamaan myös lähitilaisuuksia. Niille on kova tarve!

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Riku Rissanen

  • Puhdasta ilmaa, kiitos!

    Valtiovarainministeriö järjesti otsikon mukaisen sisäilmaseminaarin syyskuussa valtionhallinnon työsuojeluhenkilöille. Tilaisuus oli valtiokonttorin työsuojelun yhteistyöryhmän vetämä.

  • KIKY-työaikapankin käyttö

    Keskustason sopimusmääräyksellä sovittiin, että KIKY-työajanpidennykset (6-minuuttiset) poistettiin jaksotyöaikaa tekeviltä 12.10.2020 lukien.

  • Malkamäki jatkaa pääluottamusmiehenä

    Aliupseeriliiton hallitus valitsi Tomi Malkamäki neljän vuoden jatkokaudelle Aliupseeriliiton valtakunnalliseksi pääluottamusmieheksi. Hän toimii syksyn aikana ensimmäistä kertaa virastoeräneuvotteluissa Aliupseeriliiton pääneuvottelijana.