Siirry sisältöön

Ammattiyhdistyskoulutus edunvalvonnan tukena

Edunvalvonta on Aliupseeriliiton ydintehtävä. Edunvalvonta kattaa kaikki ne asiat, joita yksittäinen aliupseeri työelämän arjessa voi kohdata. Näitä ovat esimerkiksi palkkausjärjestelmä, lisät, työaika, kriisinhallinta ja oikeudelliseen apuun liittyvät tilanteet sekä niihin liittyvät tarpeet.

Kaikkiin näihin moninaisiin asioihin liittyvät  perusteet sisältävät lakeja, asetuksia ja eritasoisia sopimuksia. Syystäkin Aliupseeriliitto haluaa parantaa omalla koulutuksellaan henkilöstöedustajiensa valmiuksia auttaa ”kirkon” piiriin kuuluvia jäseniä.

Tämäkään vuosi ei tee poikkeusta, vaan tarjolla on kattavasti erilaisia perus- ja jatkokursseja luottamusmiehille, yhteistoimintaelimen edustajille ja yhdistysten puheenjohtajille. Mukana on myös perinteiset puolustushaarojen alueelliset luottamusmiespäivät keväällä ja täydennyskurssit loppuvuodesta.

Koronapandemia on hiukan päässyt sotkemaan ammattiyhdistyskoulutusta viimeisen parin vuoden ajan. Olemme sen myötä oppineet hyödyntämään tarjolla olevia verkkokoulutusalustoja. Vuoden 2022 koulutus on kylläkin suunniteltu pääosin lähitilaisuuksina, mutta meillä on valmius järjestää koulutusta myös verkossa.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja toivotaan, että pääsemme toteuttamaan myös lähitilaisuuksia. Niille on kova tarve!

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Riku Rissanen

  • Kansainvälisen palveluksen palvelussuhteen ehdot

    Puolustusvoimien henkilöstöä on jo vuosien ajan työskennellyt erilaisissa tehtävissä kansainvälisissä esikunnissa ja Suomen edustustoissa ulkomailla. Nato-jäsenyyden myötä tehtävien määrä tulee kasvamaan moninkertaiseksi ja on tärkeää, että palvelussuhteiden ehdot myös kehittyvät samanaikaisesti.

  • Sotilaiden työaikalaki 2020-luvulle

    Vuonna 1970 tasavallan presidentti Urho Kekkonen allekirjoitti lain puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta. Valtaosa Puolustusvoimien henkilöstöstä kuuluu edelleen tämän lain soveltamispiiriin.

  • Sinustako luottamusmies

    Aliupseeriliiton jäsenet valitsevat oman työpaikkansa luottamusmiehet vuoden lopulla järjestettävissä vaaleissa. Valittavat luottamusmiehet vastaavat aliupseerien, lentokonemekaanikkojen, mekaanikkojen ja sopimussotilaiden edunvalvonnasta Puolustusvoimissa.