Siirry sisältöön

Koppalakit yhdessä koulun penkillä

Aliupseeriliitto ja Rajaturvallisuusunioni tiivistävät koulutusyhteistyötään. Liitot järjestivät ensimmäistä kertaa yhdessä luottamusmiesten peruskurssin.

Aliupseeriliitto järjestää vuosittain henkilöstön edustajille ammattiyhdistyskoulutusta työnantajan tukemana. Nyt kevään aikana koulutustarjonta on mahdollistanut peruskurssien ja alueellisten luottamusmiesten päivien käynnin aktiiveilleen. Peruskursseja ovat luottamusmiestoiminnan, yhteistoiminnan ja palkkausjärjestelmän peruskurssit.

Luottamusmiesten peruskurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Rajaturvallisuusunionin kanssa. Kurssi toteutettiin niin, että kolmesta kurssipäivästä kaksi olivat yhteisiä ja yksi päivä koulutettiin oman liiton henkilöstöedustajia omien sopimusten keskeisiin asioihin. Näitä sopimuksia ovat muun muassa puolustusvoimien työaikasopimus, (PVTAS), palkkausjärjestelmäsopimus, Aliupseeriliiton ja Pääesikunnan kanssa solmittu luottamusmiessopimus ja Aliupseerien henkilöasioiden hoito.

Yhteisillä oppitunneilla kahlattiin läpi Valtion virka- ja työehtosopimusta niiltä osin, jotka meitä yhteisesti koskettaa. Näitä asioita olivat muun muassa virkamieslaki, sopimusten tulkinta, Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, ammattiyhdistyskoulutus, matkustamiseen liittyvät asiat ja vuosiloma.

Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja Erkki HirvonsaloAmmattisotilas_järjestöyhteistyö_ErkkiHirvonsalo_KuvaAstaRuuskanen pitää tärkeänä sitä, että luottamusmieskoulutuksessa voidaan tällä tavalla yhdistää kaksi ”koppalakkijärjestöä” saman katon alle. Saadun palautteen perusteella kurssilla käsiteltiin yhteisiä aiheita juurikin sillä laajuudella, mitä luottamusmies toiminnassa tarvitsee.

Hirvonsalo pitää myös tärkeänä vapaa-ajalla käydyt keskustelut kurssilaisten kesken. Yhteinen päivällinen on oivallinen tapa käsitellä asioita ja käytännön luottamusmiestoimintaa vapaasti keskustellen yli henkilöstöjärjestörajojen. Ja yleensä vastaavanlaisilla kursseilla vaihdetaan puhelinnumeroja ja verkostoitumista tapahtuu. “Toivottavasti saamme yhteistyölle jatkoa“, toivoo Erkki.


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Mestari-kisälli-mallilla osaajaksi

    Juha Eskelisen (37) mielestä luottamusmiehen työssä mielenkiintoisinta on sopimusten hallinta. Hän kokee yhteisen sävelen löytämisen työantajan ja jäsenen välille sopimustulkintatilanteissa haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Hän näkee, että tällaiset tilanteet kehittävät luottamusmiehen neuvottelutaitoja ja osaamista.