Siirry sisältöön

Malkamäki jatkaa pääluottamusmiehenä

Aliupseeriliiton hallitus valitsi Tomi Malkamäki neljän vuoden jatkokaudelle Aliupseeriliiton valtakunnalliseksi pääluottamusmieheksi. Hän toimii syksyn aikana ensimmäistä kertaa virastoeräneuvotteluissa Aliupseeriliiton pääneuvottelijana.

Aliupseeriliiton edunvalvontavastaavana  Malkamäen tehtäviin kuuluu edunvalvonnan johtaminen, seuranta ja kehittäminen sekä  edunvalvontapäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu- ja toimeenpano. Hän vastaa Aliupseeriliiton edustajana virkaehtosopimuksen mukaisesta jatkuvasta neuvottelumenettelystä ja sen tuloksista. Hänen vastuullaan ovat myös aliupseerien palkkausjärjestelmän ja kansainvälisten asioiden asiantuntijatehtävät sekä oikeudellisten asioiden ohjaus.

Puolustushallinnon virastokohtaiset neuvottelut ovat käynnistyneet elokuun lopussa. Malkamäki toimii neuvotteluissa ensimmäistä kertaa Aliupseeriliiton pääneuvottelijana.

Tehtäväni on valmistella neuvotteluita varten taustamateriaalit sekä toimia varsinaisena neuvottelijana. Myös Nato-tehtäviin liittyvien palvelussuhteiden ehtojen kehittämisneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.  

Käytännössä Aliupseeriliiton edunvalvonnan johtaminen on työpaikkojen luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten ohjaamista, neuvontaa ja koulutusta.

–  Aliupseeriliitolle on tärkeää, että me pystymme jokaisella organisaation tasolla valvomaan virkaehtosopimusten noudattamista. Haluamme, että eri puolilla Puolustusvoimia työskentelevät jäsenemme ovat tasa-arvoisessa asemassa sopimuksia tulkittaessa.

Kansainvälisyys lisääntynyt pääluottamusmiehen tehtävissä

Aliupseeriliiton jäsenten kansainvälisten tehtävien lisääntyminen näkyy jo nyt liiton edunvalvojien työpöydällä. Myös Nato-jäsenyys tuo lisää neuvoteltavaa ja valvottavaa liiton edunvalvojille. Aliupseeriliiton tavoitteena on, että myös kansainvälisissä tehtävissä työskentelevät aliupseerit saavat oikeudenmukaisen palkan ja muut palvelussuhteen ehdot.

Toimin Puolustusvoimien kriisihallinnan yhteistoimintaryhmässä asiantuntijana. Lisäksi tapaan kuukausittain, käynnissä oleviin kansainvälisiin operaatioihin liittyen, pääesikunnan edustajia käsittelemään esiin nousseita haasteita.

Kansainvälisen edunvalvonnan hoitamisessa hyvät suhteet eri maiden aliupseereihin ovat tärkeitä ja hyödyllisiä. Malkamäki on rakentanut kontaktiverkostoa, jonka avulla hän saa ajantasaista tietoa muiden maiden aliupseerien palvelussuhteen ehdoista ja niiden kehittymisestä.

Tehtävien arviointi tärkeää jäsenille

Luottamusmiesten, myös pääluottamusmiesten, yksi keskeinen tehtävä on tehtävien arviointi. Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmässä Malkamäki ja työnantajan edustaja kapteeniluutnantti Juha Savijoki arvioivat aliupseereiden, lentokonemekaanikkojen ja mekaanikkojen tehtävänkuvauksia.

Arviointiryhmä antaa joukko-osaston komentajaa sitovan päätöksen tehtävien vaativuustasosta. Malkamäki kertoo, että tehtävien arviointia tehdään kolmella eri hallinnon tasolla; paikallisesti, alueellisesti ja keskustasolla. Tämä varmistaa sen, että kaikki tehtävät pääsevät laaja-alaisen ja syvällisen arvioinnin kohteeksi ennen lopullista vaativuuden määrittämistä.

Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä pyrkii kokoontumaan kahdesta kolmeen kertaa kuukaudessa. Käsittelemme kuukaudessa 40 – 90 tehtävää. Arviointi vaikuttaa virkamiehen palkkaukseen, joten jokainen tehtäväkuvaus vaatii hyvän valmistautumisen ennen varsinaista käsittelyä. Kuukausitasolla tehtävänkuvausten käsittelyyn ja arviointiin valmistautumiseen minulla menee neljästä kuuteen päivää.

Oikeudellisten asioiden merkitys kasvaa

Malkamäki kertoo, että Aliupseeriliiton jäsenilleen tarjoaman oikeudellisen palvelun merkitys on kasvanut kahden viime vuoden aikana. Aliupseeriliiton jäsenetuna oleva oikeusapu jakautuu työoikeudelliseen, vakuutusoikeudelliseen, hallinto-oikeudelliseen ja rikosoikeudelliseen apuun.

Aliupseereiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten viiden vuoden aikana ja tehtäväkenttä on pääsääntöisesti lähellä operatiivista toimintaa. Kun on paljon toimintaa ja toimijoita, tapahtuu välillä asioita, jotka aiheuttavat tutkintatoimenpiteitä. Aliupseeriliiton valitsemat asianajotoimistot auttavat jäseniämme neuvonnalla ja lausunnoilla sekä tarvittaessa avustajina oikeusprosessissa.

Aliupseeriliitto ohjeistaa jäseniä ottamaan yhteyttä, jos heitä epäillään palvelusrikoksesta tai -rikkomuksesta. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi, jos jäsen ajaa kolarin Puolustusvoimien hallussa olevalla ajoneuvolla, jäsenen hallussa olevaa puolustusvoimien materiaalia katoaa tai jäsen on muuten syylliseksi epäiltynä viranhoitoa koskevassa asiassa.

Kun jäsen ottaa asiassaan yhteyttä Aliupseeriliiton toimistolle, monesti yhteydenotot tulevat minulle. Selvitän tapahtumien taustat ja kartoitan avun tarpeen ja muodon. Ohjaan sen jälkeen jäsenen eteenpäin oikealle asiantuntijalle.


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Onko työssä sattunut tapaturma työtapaturma?

    Pohtiessani työtapaturmaa sanana, on sen kuvaus mielestäni selkeä. Tapaturma, joka on sattunut töissä. Viime aikoina kuulemani perusteella asia ei kaikkien mielestä ole ihan noin yksiselitteinen.

  • Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutus

    Vuoden 2020 henkilöstöedustajille suunnattua koulutusta varjosti koronapandemia, jonka vaikutukset jouduttiin kokemaan heti maaliskuun alussa. Juuri silloin kun ammattiyhdistyskoulutus piti rysäyttää toden teolla käyntiin.