Siirry sisältöön

Virkaehtosopimuskausi päättyy

Työnantaja vetäytyi sopimusneuvotteluista. Valtion virka- ja työehtosopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023.

Vuosille 2022 – 2024 sovittu Valtion virka- ja työehtosopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023. Valtion virkamiehiä edustavat pääsopijaosapuolet irtisanoivat sopimuksen 14.1.2023. Viime vuonna sovittu valtion sopimus oli malliltaan 1 + 1  ja vuoden 2023 osalta oli tarkoitus sopia vain palkankorotustasoista.

Takaraja sopimuksen syntymiseksi oli asetettu 21.12.2022. Asetetun määräajan jälkeen neuvotteluita kuitenkin jatkettiin vielä tammikuun alkuun saakka. Työnantajapuolen vetäydyttyä neuvottelutoiminnasta oli järjestöjen irtisanottava sopimukset päättymään helmikuun lopussa. Valtion virka- ja työehtosopimuksen irtisanominen tarkoittaa mahdollisesti myös sopimuksettomaan tilaan siirtymistä helmikuun lopussa.

Valtion virkamiesten sopimukseton tila alkaa, kun sopimusten irtisanomisaika on päättynyt, eikä uutta sopimusten ole siihen mennessä solmittu. Sopimuksettoman tilan aikana eivät virkamiehet jää ilman palvelussuhteesta sovittuja korvauksia, koska vanhan virkaehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan niin kauan, kunnes uusi on saatu tehtyä. Tätä kutsutaan sopimusten jälkivaikutukseksi.

Sopimuksettoman tilan aikana kuitenkin työtaistelutoimenpiteet ovat mahdollisia niin työntekijöiden kuin työnantajankin puolelta.

Alkavalla sopimuskierroksella palkankorotusten tason lisäksi voidaan siis myös keskustella tekstikysymyksistä. Nyt siis kyseeseen tulee normaali virkaehtosopimuskierros, joka siis käytiin viimeksi vuosi sitten. Vuoden 2023 korotusten osalta neuvottelutoimintaa jatketaan helmikuun alussa.

Mikäli neuvotteluissa päästää sopimukseen ennen helmikuun loppua, ei siirrytä edellä mainittuun sopimuksettomaan tilaan. Pääsopijoista JHL edustaa Aliupseeriliittoa näissä neuvotteluissa.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Henkilöstön edustajien koulutus 2019

    Luottamusmiesten koulutusvuosi käynnistyy palkkausjärjestelmäkurssilla.Kurssilla luottamusmiehet perehtyvät palkkausjärjestelmään ja sopimuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat tehtävänkuvaukset ja tehtävän vaativuuden arvioinnit.

  • Pääluottamusmies joukko-osastovierailulla

    Aliupseeriliiton pääluottamusmiestehtävään liittyy olennaisesti jalkautuminen joukko-osastoihin ja perehtyminen jäsentemme työarkeen. ”Jalkaudu ja kuuntele” on kantava teema luottamusmiestyössä kaikilla edunvalvonnan tasoilla.

  • Palkankorotus ja parannuksia työaikaan

    Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukainen kahden prosentin palkankorotus tulee maksettavaksi kesäkuun alusta lukien. Maaliskuussa tehty sopimus korjaa myös sairauspoissaolopäivien työaikamerkintää koskevaa epäoikeudenmukaisuutta.