Siirry sisältöön

Ammattisotilaan pukeutuminen

Puolustusvoimien ammattisotilas ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisessa palvelussuhteessa oleva ovat velvollisia palveluksessa käyttämään puolustusvoimien sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun syyn vuoksi toisin määrätä.

Sotilaan on käytettävä sotilaspukua myös Ammattisotilas_Virkapuvut1_Kuva_AstaRuuskanenvirallisissa tilaisuuksissa, joissa tasavallan presidentin on ilmoitettu olevan läsnä sekä puolustusvoimien lippujuhlapäivän tai valtiollisen juhlapäivän johdosta järjestettävissä virallisissa tilaisuuksissa ja sotilashautajaisissa. Velvollisuudesta käyttää puolustusvoimien sotilaspukua säädetään puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 45 §:ssä

Virkamatkalla tai virantoimituksessa ulkomailla on ammattisotilaalla oikeus kansainvälisen käytännön mukaisesti käyttää sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun syyn vuoksi toisin määrätä.

Sotilaspuvun ja siihen kuuluvan pukineen, merkin ja tunnuksen käyttö on kielletty puoluepoliittisessa toiminnassa, vaalimainonnassa ja mielenosoituksissa. Poliittisessa tilaisuudessa voidaan kuitenkin käyttää sotilaspukua esiinnyttäessä Puolustusvoimien edustajana.

Sotilasvirasta eronneella tai eläkkeelle jääneellä on voimassaolevien sotilaspukukokoonpanojen lisäksi oikeus käyttää niitä sotilaspukukokoonpanoja, jotka olivat voimassa hänen siirtyessään eläkkeelle tai erotessaan palveluksesta. He voivat käyttää sotilaspukua

 • kunniakäynneillä ja kunniavartioilla sankarihaudoilla,

 • puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden reserviläisjärjestöjen juhla-, edustus- ja kilpailutilaisuuksissa,

 • kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvissä juhla-, edustus- ja kilpailutapahtumissa,

 • osallistuessaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen nojalla puolustusvoimien harjoitukseen tai muuhun tilaisuuteen sen johtajan määräyksien mukaisesti,

 • ammattisotilaan häissä ja hautajaisissa sekä muissa tilaisuuksissa, joissa siviilihenkilöt käytävät juhlapukua.

Merkit ja tunnukset

Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavalla merkillä ja tunnuksella tarkoitetaan sotilaspukineen tai virkapukineen tiettyyn kohtaan kiinnitettävää esinettä, jonka muoto, mitat, kuviointi, materiaali, väri ja kiinnitystapa ovat tarkoin määritetyt. Arvomerkeillä osoitetaan niiden käyttäjän sotilas- tai palvelusarvo.

Ammattisotilas_Virkapuvut2_Kuva_AstaRuuskanenMuilla merkeillä osoitetaan asianomaisen henkilön toimiala tai tehtävä, sotilas- tai muu koulutus, suoritettu tutkinto, sotilasvirka- tai muita ansioita sekä erityiset vaatimukset täyttävä kunto- tai taitosuoritus. Tunnuksella osoitetaan kansallisuus, puolustushaara, aselaji sekä esikunta, joukko-osasto, eräät joukko-yksiköt tai sotilaslaitos, jossa kyseinen henkilö palvelee tai on aiemmin palvellut. Sotilaspuvussa ja virkapuvussa saa kantaa vain pukuun asianmukaisessa järjestyksessä vahvistettuja merkkejä ja tunnuksia.

Sotilas- ja virkapuvuissa kannettavista merkeistä ja tunnuksista on määrätty Pääesikunnan henkilöstöosaston normeilla PVHSM HENKILÖSTÖALA 038 (Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset) sekä PVMK – PEHEN-KOS 006 (Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen). Normit löytyvät Torni-portaalista osoitteesta ”Tietopankit – Hakemistot – Virkapuvut – Sotilas- ja virkapuvut” ja Internetistä osoitteesta http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/sotilaspuvut/suomeksi/.

Tarkemmat määräykset ammattisotilaiden sotilaspukujen käytöstä kotimaassa ja ulkomailla annetaan Pääesikunnan logistiikkaosaston normissa PVHSM HPALV 002 – PE-LOGOS ” Puolustusvoimien sotilaspukujen käyttömääräykset”.

Ammattisotilas_Virkapuvut5_Kuva_AstaRuuskanen

Sotilaspuvut

Maastopuvussa paraatipukuna voidaan kantaa rinnassa kannettavia alkuperäiskokoisia kunniamerkkejä. Rintatähtiä ja kaularistejä ei käytetä. Kunniamerkkien käyttämisestä maastopuvussa on aina käskettävä erikseen. (Arkipuku)

Kevyttä palveluspukua käytetään päivystys-, esikunta- ja sisäpalveluksessa sekä palvelukseen liittyvissä tai sen ohessa suoritettavissa toimissa. Sitä ei käytetä kuuluttaessa joukkoon tai osastoon, jolla on asuna maastosuoja-, suoja- tai erikoisvaatetus. (Arkipuku tai tumma puku)

Palveluspukua käytetään tavanomaisilla onnittelukäynneillä ja vastaanotoilla, ulkovaltojen edustajien järjestämillä asevoimien tai puolustushaaran vuosipäivän vastaanotoilla, kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvillä vastaanotoilla, sekä tavanomaista juhlallisemmissa tilaisuuksissa ja perhejuhlissa. (Smokki)

Pientä juhlapukua käytetään klo 18.00 tai sen jälkeen alkavissa puolustusvoimien piirissä järjestettävillä juhlapäivällisillä ja -illallisilla, kanssakäymisessä ulkovaltojen edustajien kanssa kansallispäivän, asevoimien tai puolustushaaran vuosipäivän tilaisuuksissa (ei kuitenkaan vastaanotoilla) sekä siviilitilaisuuksissa vuosi- tai muun merkkipäivän juhlallisella vastaanotolla. Sotilashäissä kutsuvieraina olevat ammattisotilaat käyttävät pientä juhlapukua. (Smokki)

Juhlapukua käytetään klo 18.00 tai sen jälkeen alkavissa itsenäisyyspäivän, puolustusvoimain lippujuhlan päivän ja joukko-osaston vuosipäivän juhlissa sekä tasavallan presidentin kutsuilla. Jos sotilashäissä sulhanen, bestman, morsian tai kaaso on kantahenkilökuntaa, tulee hänen käyttää juhlapukua. (Frakki)

Paraatipukua käytetään paraatissa, kunniavartiossa, virallisissa ja sotilaiden hautajaisissa, kansallisen veteraanipäivän tilaisuuksissa, sotilasvala- ja -vakuutustilaisuudessa, ilmoittauduttaessa ensimmäistä kertaa palvelukseen sekä itsenäisyyspäivän, puolustusvoimain lippujuhlan päivän ja joukon vuosipäivän viettoon liittyvissä, ennen klo 18.00 alkavissa tilaisuuksissa. Pukua käytetään myös joukon luovutus- ja vastaanottokatselmuksessa sekä sen lipun naulaus-, vihkimis-, vastaanotto- ja luovutustilaisuuksissa, siirron, nimityksen, ylennyksen, palkitsemisen ja eron johdosta sekä sotilasvirkaan liittyvän tutkinnon suorittamiseen kuuluvien kurssien päätöstilaisuuksissa. (Tumma puku kunniamerkein)

Sotilaspuku ja virkapuku

Sotilaspuku ja virkapuku ovat Pääesikunnan vahvistamia, määrätyn kuosisia, laatuisia ja värisiä asukokonaisuuksia niihin liittyvine merkkeineen ja tunnuksineen. Sotilaspuku muodostetaan yhdistelemällä sotilaspukineita, merkkejä ja tunnuksia. Virkapuku muodostetaan yhdistelemällä virkapukineita, merkkejä ja tunnuksia.

Sotilaspukine ja virkapukine

Sotilaspukineella tarkoitetaan sotilashenkilökunnalle vahvistettua, määrätyn kuosista, laatuista ja väristä asustetta ja varustetta. Virkapukineella tarkoitetaan puolustusvoimien erikseen määritetylle siviilihenkilökunnalle vahvistettua määrätyn kuosista, laatuista ja väristä asustetta ja varustetta.


Teksti: Riku Rissanen

Kuvat: Asta Ruuskanen

 • Ammattisotilaan fyysinen toimintakyky

  Otsikon mukainen uusi määräys HQ1056 annettiin Pääesikunnasta joulun alla lahjaksi henkilöstölle yhdessä Ammattisotilaan perustaito-määräyksen (HQ1015) kanssa.

 • Muista päivittää tehtävänkuvauksesi

  Jokaisella Puolustusvoimien työntekijällä on PVSAP-Fiori tehtävänkuvausjärjestelmässä kuvaus omasta tehtävästä. Esimies määrittelee järjestelmään alaisilleen ne työt, jotka alaisen on omassa tehtävässään suoritettava.

 • Muutto- ja siirtokustannusten korvaaminen

  Aliupseerin arjessa saattaa tulla tilanteita, että on aika hyvästellä tuttu ja turvallinen työympäristö uusien haasteiden edessä. Uudet haasteet voivat tarkoittaa myös paikkakunnan vaihtoa siirtovelvollisina ja tähän kokonaisuuteen Puolustusvoimilla on sopimukseen perustuvat tukitoiminnat.