Siirry sisältöön

KIKY muutti työaikaa

Kilpailukykysopimuksen vaikutuksista ammattisotilaan työaikaan on päästy sopimukseen. Työajan pidennys koskee myös kaikkia aliupseereita.

Pääsopijajärjestöt JUKO, palkansaajajärjestö Pardia ja OsaavaJäsenJulkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pääsivät valtion työmarkkinalaitoksen kanssa sopuun valtion virka- ja työehtosopimuksesta sopimuskaudelle 2017 – 2018.

Osapuolet sopivat, miten kilpailukykysopimuksen mukainen vuosittaisen työajan pidentäminen 24 tunnilla toteutetaan. Puolustusvoimissa on sovittu, että työaika lisääntyy jaksotyössä 116 tuntiin 15minuuttiin (7h 45min/vrk). Virastotyössä ja virastotyöajan mittaisessa säännöllisessä työajassa työaika on 7 tuntia 21minuuttia.

Säännöllisen työajan mukaiset 6 minuuttia vuorokaudessa saatiin neuvoteltua koskemaan myös meripalvelua ja sotaharjoituksia. Näin ollen sotaharjoituksen työaikamerkintä on 8 tuntia 6 minuuttia ja meripalvelun sekä koulutuskomennuksen 7 tuntia 45 minuuttia. Muutos on tullut voimaan jakson 3/2017 alusta, eli 6.2.2017 alkaen.

Arjessa tällä ei ole niinkään suurta merkitystä. Liukuvan työajan piirissä olevat työskentelevät kuten ennenkin. Saldosta on kenties pidettävä hieman tarkemmin huolta, ettei miinustunteja pääse muodostumaan.  

Säännöllisessä vuorotyössä olevat tekevät vuoronsa samalla rytmityksellä kuin ennenkin. Vuorokauteen kun ei ole tullut lisää tunteja. Jaksossa tehdään puolitoista tuntia pidempää työaikaa kuin aikaisemmin. Tämän takia ei työpaikalle tulla erikseen, mutta joku jakson vuoroista tehtäneen hieman entistä pidempänä. Sotaharjoitus tai meripalvelu pysyy käytännössä ”samanarvoisena” vanhaan tuntimäärään nähden, eli tältä osin eivät muutokset ole suuria.

Muutokset näkyvät vuositasolla työpisteissä, missä kertyy ylitöitä. Kuulin juuri 10 hengen työpisteestä, jossa viime vuonna tehtiin 900 tuntia ylitöitä. Laskennallisesti tämä on 90 tuntia henkilöä kohden. Koska tänä vuonna säännöllinen työaika on jokaisella noin 24 tuntia pidempi, muodostuu tänä vuonna samasta työmäärästä ylitöitä vain 66 tuntia!

Tästä voimme pikaisella laskutoimituksella todeta, että ammattisotilaan kukkarosta viedään vuositasolla useita satoja euroja. Tämä koskee suurta osaa aliupseereja. Työpaikkojen henkilöstöresurssit on vedetty niin pieniksi, että pienikin sairastuminen tai muu poikkeama päivittäisissä työrutiineissa aiheuttaa henkilöstön työvuoromuutoksia – eli ylitöitä.


Marit Lammes, pääluottamusmies, merivoimat

  • YHTEISTOIMINTA: Ratkaisuvaihtoehtoja työyhteisöihin

    Jokainen meistä on varmasti törmännyt keskusteluihin asioista, jotka koskevat omaa työtä ja työympäristössä vaadittaviin muutoksiin tai parannuksiin. Monesti työkaverien kanssa jutustellessa nousee esille ideoita, joiden avulla työt voitaisiin hoitaa tehokkaammin ja myös turvallisesti.

  • Yhteistoiminnassa asioita eteenpäin

    Tauoilla, työn lomassa tai kahvipöydissä käydään usein keskustelua asioista, jotka omassa työssä tai työympäristössä vaatisivat muutosta tai parannusta. Monesti keskusteluissa nousee esille ideoita, joiden avulla työt voitaisiin hoitaa tehokkaammin.

  • Perheellisten virkamiesten erityiskorvauksiin muutoksia

    Perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen maksamista jatketaan vuodella. Niissä tapauksissa, joissa virkamiehestä tulee ”reppuri” siirtovelvollisuuteen liittyen ja perhe jää asumaan vanhalle asuinpaikkakunnalle, perheelliselle virkamiehelle maksetaan erityiskorvausta.