Siirry sisältöön

Sinun edunvalvojasi

Aliupseeriliiton päätehtävä on jäsenten tehokas edunvalvonta. Liitolla on vahva, koulutettu ja osaava edunvalvontaorganisaatio. Organisaatiolla on vankka kokemus, selkeä näkemys jäsenten mielipiteistä ja luottamukselliset suhteet työnantajaan. Liitto kouluttaa luottamusmiehet ja järjestää heille säännöllisesti täydennyskoulutusta.

Yhdistyksillä on mahdollisuus nimetä jäsenistään Ammattisotilas_neuvottelu3__Kuva_AstaRuuskanenedustajia moniin joukko-osastossa toimiviin elimiin, esimerkiksi yhteistoimintaelimeen. Yhteistoiminnalla vaikutetaan sinun työhösi ja työoloihisi vaikuttaviin asioihin. Yhteistoimintakoulutuksesta liitolla on usean vuoden kokemus. Aliupseereiden edustajia on lisäksi työsuojeluorganisaatioissa. Työsuojeluasioissa työsuojeluasiamies tai työsuojeluvaltuutettu tuntee paikalliset menettelytavat.

Luottamusmiehesi auttaa sinua ratkaisemaan palvelussuhteen ehdoissa syntyneet erimielisyydet nopeasti ja oikeudenmukaisesti. Käänny aina luottamusmiehesi puoleen jos epäilet, että työnantaja:

 • ei noudata oikeaa palkkausta,

 • ei noudata oikeaa työaikaa ja muita työaikamääräyksiä,

 • ei korvaa oikein lisä- ja ylityötä,

 • ei maksa sopimuksen mukaisia haittakorvauksia,

 • ei toteuta oikein vuosilomaa tai ei maksa oikein lomakorvauksia tai lomarahaa taikka

 • muutoin ei noudata sopimuksia

Oma paikallinen luottamusmiehesi auttaa sinua työelämän ongelmatilanteissa. Hän valvoo, että työpaikalla noudatetaan sopimuksia sekä työpaikan muita työelämän pelisääntöjä. Tavoite on, että virkasuhteeseen liittyvät kysymykset ja ristiriidat saataisiin hoidettua heti paikallisesti virkamiehen ja hänen esimiehen välillä ilman muodollista erimielisyyttä. Tarkemmin virkaehtosopimusten soveltamiserimielisyyksistä on kirjoitettu liiton kalenterissa.

Tiedätkö, kuka on luottamusmiehesi? Luottamusmiesten yhteystiedot löydät Aliupseeriliiton kotisivuilta: www.aliupseeriliitto.fi/luottamusmiehet.


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Tapaturma työtehtävissä

  Työssä voi syntyä vamma, jota Valtiokonttori ei korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Korvaus voidaan evätä, jos tapaturman määritelmä ei täyty. Puolustusvoimat on laajentanut sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja vammojen tutkimuksen ja hoidon osalta.

 • Muutto- ja siirtokustannusten korvaaminen

  Aliupseerin arjessa saattaa tulla tilanteita, että on aika hyvästellä tuttu ja turvallinen työympäristö uusien haasteiden edessä. Uudet haasteet voivat tarkoittaa myös paikkakunnan vaihtoa siirtovelvollisina ja tähän kokonaisuuteen Puolustusvoimilla on sopimukseen perustuvat tukitoiminnat.

 • Perheellisten virkamiesten erityiskorvauksiin muutoksia

  Perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen maksamista jatketaan vuodella. Niissä tapauksissa, joissa virkamiehestä tulee ”reppuri” siirtovelvollisuuteen liittyen ja perhe jää asumaan vanhalle asuinpaikkakunnalle, perheelliselle virkamiehelle maksetaan erityiskorvausta.