Siirry sisältöön

Sinun edunvalvojasi

Aliupseeriliiton päätehtävä on jäsenten tehokas edunvalvonta. Liitolla on vahva, koulutettu ja osaava edunvalvontaorganisaatio. Organisaatiolla on vankka kokemus, selkeä näkemys jäsenten mielipiteistä ja luottamukselliset suhteet työnantajaan. Liitto kouluttaa luottamusmiehet ja järjestää heille säännöllisesti täydennyskoulutusta.

Yhdistyksillä on mahdollisuus nimetä jäsenistään Ammattisotilas_neuvottelu3__Kuva_AstaRuuskanenedustajia moniin joukko-osastossa toimiviin elimiin, esimerkiksi yhteistoimintaelimeen. Yhteistoiminnalla vaikutetaan sinun työhösi ja työoloihisi vaikuttaviin asioihin. Yhteistoimintakoulutuksesta liitolla on usean vuoden kokemus. Aliupseereiden edustajia on lisäksi työsuojeluorganisaatioissa. Työsuojeluasioissa työsuojeluasiamies tai työsuojeluvaltuutettu tuntee paikalliset menettelytavat.

Luottamusmiehesi auttaa sinua ratkaisemaan palvelussuhteen ehdoissa syntyneet erimielisyydet nopeasti ja oikeudenmukaisesti. Käänny aina luottamusmiehesi puoleen jos epäilet, että työnantaja:

 • ei noudata oikeaa palkkausta,

 • ei noudata oikeaa työaikaa ja muita työaikamääräyksiä,

 • ei korvaa oikein lisä- ja ylityötä,

 • ei maksa sopimuksen mukaisia haittakorvauksia,

 • ei toteuta oikein vuosilomaa tai ei maksa oikein lomakorvauksia tai lomarahaa taikka

 • muutoin ei noudata sopimuksia

Oma paikallinen luottamusmiehesi auttaa sinua työelämän ongelmatilanteissa. Hän valvoo, että työpaikalla noudatetaan sopimuksia sekä työpaikan muita työelämän pelisääntöjä. Tavoite on, että virkasuhteeseen liittyvät kysymykset ja ristiriidat saataisiin hoidettua heti paikallisesti virkamiehen ja hänen esimiehen välillä ilman muodollista erimielisyyttä. Tarkemmin virkaehtosopimusten soveltamiserimielisyyksistä on kirjoitettu liiton kalenterissa.

Tiedätkö, kuka on luottamusmiehesi? Luottamusmiesten yhteystiedot löydät Aliupseeriliiton kotisivuilta: www.aliupseeriliitto.fi/luottamusmiehet.


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Kansainväliset tehtävät

  Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää palkatun henkilöstön kansainvälistä osaamista. Kansainväliset tehtävät ovat osa henkilöstön ammattitaidon kehittämistä ja tehtäväkiertoa kaikissa henkilöstöryhmissä.

 • Liiikaa maksetun palkan takaisinperintä

  Jos tilille tupsahtaa yhtäkkiä tavallista suurempi rahasumma, voi kyseessä olla työnantajan virheestä johtuva suoritus. Mitä tapahtuu tilanteessa, jossa sinulle on maksettu liikaa palkkaa?

 • Hakeutuminen täydennyskoulutukseen

  Puolustusvoimien järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kurssien ja koulutustapahtumien järjestämisajankohdasta riippuen on itse hakeutuminen tehtävä joko 1.10. tai 1.4. mennessä.