Siirry sisältöön

Uusia ohjeita henkilötietojen käsittelyyn

Aliupseeriliiton hallitus hyväksyi liiton jäsenrekisteriin uudet henkilötietojen käsittelyn periaatteet huhtikuussa. Luottamusmiehet ja yhdistysten jäsenrekisterikäyttäjät ovat perehtyneet uusiin toimintaperiaatteisiin toukokuun aikana ja he ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.

EU:n tietosuojadirektiivin mukaisesti jäsenrekisteriin kirjatuilla henkilöillä on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet saada tietoa hänestä tallennetuista tiedoista ja tietojen käytöstä. Lisäksi Aliupseeriliitolla on rekisterinpitäjänä aikaisempaa tiukemmat vaatimukset osoittaa toimivansa henkilötietojen käsittelyä koskevan lain mukaisesti.

Jäsensivut

Jokaisella Aliupseeriliiton jäsenellä on mahdollisuus tutustua omiin jäsenrekisteritietoihinsa jäsensivuilla.  Omat tiedot –osiossa on esillä kaikki jäsentiedoissa olevat henkilötiedot. Mahdolliset korjauspyynnöt voi tehdä entiseen tapaan www.aliupseeriliitto.fi -sivuilla olevalla muutostietolomakkeella. Jäsen voi itse muuttaa puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa sekä ilmoittaa markkinointikieltomerkinnän jäsenrekisteriin. Tämä tehdään Omat tiedot/muokkaa tietojasi –välilehdeltä.

HyväksyminenJäsenrekisterin tietosuojaseloste sisältää kaikki keskeiset henkilötietojen käsittelyn pelisäännöt. Jäsenet voivat tutustua siihen jäsensivuilla sekä jäsenhakulomakkeen yhteydessä.  Jokainen jäsenrekisterin ylläpitäjä on kirjallisesti vakuuttanut tutustuneensa tietosuojaselosteeseen ja ilmoittanut sitoutuvansa näihin periaatteisiin.

Jäsenet voivat ilmoittaa havaitsemistaan jäsenrekisteritietojenIlmoitus käsittelyyn liittyvistä epäkohdista ja tietoturvaloukkauksista jäsensivuilla olevalla lomakkeella.  Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja toimintaperiaatteista tietoturvaloukkauksissa on jäsensivuilla (Henkilötietojen käsittely).

 

Henkilötietojen käsittelyn keskeiset periaatteet Aliupseeriliitossa

 1. Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenyyden ja edunvalvonnan hoitamiseen Aliupseeriliiton ja jäsenyhdistysten toiminnassa sekä järjestötoiminnan historiatiedon tallentamiseen.
 2. Jäsenrekisteriin tallennetaan ainoastaan käyttötarkoituksen mukaisia henkilötietoja.
 3. Aliupseeriliitto varmistaa ohjeistuksella ja koulutuksella, että jäsenrekisterin käyttäjät tuntevat omat oikeutensa ja velvoitteensa jäsenrekisterin käyttöön liittyen.
 4. Aliupseeriliitto tarjoaa jäsenrekisteriin rekisteröidylle mahdollisuuden tarkastaa rekisteritietonsa ja saada puutteelliset ja virheelliset tiedot korjatuksi.
 5. Henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.
 6. Aliupseeriliitto sitoutuu henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien arviointiin ja jatkuvaan toimintamallien kehittämiseen sekä tietoturvaloukkausten ja läheltä piti –tilanteiden seurantaan ja raportointiin.

 


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

 • Turvaa vapaa-ajalle tapaturmavakuutuksella

  Työaikana tapaturmien varalta turvanasi on työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus, mutta entä vapaa-ajalla? Aliupseeriliitto on vakuuttanut jäsenensä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella Turvassa. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta.

 • Urheilumestaruuskilpailujen kehittäminen

  Puolustusvoimat on peruuttanut vuoden 2022 sotilaiden SM-kilpailut. Koska Aliupseeriliiton hiihto, suunnistus- ja ampumamestaruuskilpailut järjestetään SM-kilpailujen yhteydessä, niitäkään ei tänä vuonna järjestetä.