Siirry sisältöön

Perheellisten virkamiesten erityiskorvauksiin muutoksia

Perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen maksamista jatketaan vuodella. Niissä tapauksissa, joissa virkamiehestä tulee ”reppuri” siirtovelvollisuuteen liittyen ja perhe jää asumaan vanhalle asuinpaikkakunnalle, perheelliselle virkamiehelle maksetaan erityiskorvausta.

atkossa erityiskorvaus on aina 30 prosenttia Ammattisotilas_muutokset_perheellinen_virkamies_2018_2kotimaan päivärahasta 36 kuukauden ajan niiltä työssäolovuorokausilta, jolloin hän on siirtoon liittyen joutunut asumaan erillään perheestään. Erityiskorvausta suoritetaan myös tuon 36 kuukauden lisäksi 12 kuukaudella, mikäli virkamies saa uuden tehtävään määräämisen samalla paikkakunnalla kolmen vuoden kuluessa tai välittömästi sen jälkeen. Tässäkin tapauksessa korvauksen määrä on 30 prosenttia kotimaan päivärahasta niiltä työssäolovuorokausilta, jolloin virkamies on asunut erillään perheestään. Sopimusmuutoksia sovelletaan 1.6.2018 tai sen jälkeen tapahtuviin siirtoihin ja tehtävään määräyksiin.

Rahoitusta erityiskorvausten kehittämiseen haettiin neuvotteluissa virastoerien lisäksi myös muutto- ja siirtokustannusten korvaamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen sisältä. Valmistelutoimenpiteitä varten aikaisemmin oli mahdollista anoa kuusi virkavapaapäivää asioiden hoitamista varten uudella paikkakunnalla. Nyt tuo määrä on pudotettu kolmeen päivään. Jatkossakin virkamiehelle ja yhdelle hänen perheenjäsenelleen korvataan vähintään matkakulut kolmelta edestakaiselta matkalta sekä majoittumisesta aiheutuneita kuluja enintään kolmelta matkavuorokaudelta.

Muutto- ja siirtokustannusten korvaamisen virkaehtosopimuksen kehittämistä jatketaan seuraavan virastoerän neuvottelujen yhteydessä. Nykyisin perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen lisäksi virkamiehelle tai yhdelle hänen perheenjäsenistään suoritetaan 52 matkan matkustamiskustannusten korvaukset matkasta perheen asuinpaikkakunnalle tai uudelle virkapaikkakunnalle ja takaisin. Nämä matkat tulee tehdä 36 kuukauden aikana siirtohetkestä lähtien ja niitä voidaan tehdä enintään yksi viikossa.

Neuvotteluosapuolet tarkastelevat 1.4.2019 virastoeräneuvottelujen yhteydessä muutto- ja siirtokustannussopimuksen sovitun 52 matkan nostamista erikseen sovitulla tavalla. Matkojen lukumäärän nostolla edistettäisiin erityisesti niiden virkamiesten asemaa, joiden kohdalla etäisyys perheestä on pitkä.

Ammattisotilas_muutokset_perheellinen_virkamies_2018


Pääluottamusmies Terho Eironen

  • Sinä olet valtion virkamies

    Puolustusvoimien ammattisotilaalle (virkamiehelle) on määritelty runsaasti velvollisuuksia. Mitä kaikkea kuuluu valtion virkamiehenä olemiseen on hyvin monelle usein epäselvää. Virkamiehenä oleminen on viran hoitamista, asiakokonaisuus johon sisältyy velvoitteita ja myös oikeuksia.

  • Valmistautuminen kehityskeskusteluun

    Käsky kehityskeskusteluista Puolustusvoimissa käynnistää jokavuotisen palaute ja suunnitteluprosessin, joka koskettaa jokaista henkilökohtaisesti. Näin vuoden viimeisten kuukausien aikana on hyvä pysähtyä ja kääntää hetkeksi ajatus kehityskeskusteluiden suuntaan.

  • Tehtävänkuvaukset uudessa järjestelmässä

    Jokaisella Puolustusvoimien aliupseerilla ja määräaikaisella aliupseerilla tulee olla vahvistettu tehtävänkuvaus tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tehtävänkuvaus on virkamiehen työjärjestys ja palkanmaksun peruste.