Siirry sisältöön

Aliupseerien neuvottelupäivät

Aliupseeriston valtakunnallisten neuvottelupäivien teemana oli aliupseeriston täydennyskoulutuksen kehittäminen. Tilaisuuteen osallistuneet aliupseerit pääsivät jakamaan asiantuntemustaan aliupseeriston koulutusjärjestelmän nykytilasta ja tavoitteista.

Päivillä jatkettiin viime vuonna aloitettua keskustelua aliupseeriston tilasta ja tehtävistä vuonna 2025. Lisäksi aliupseerit keskustelivat joukko-osastojen kokeneimpien aliupseerien roolista ja tehtävistä.

Vuonna 2017 järjestettiin ensimmäiset sotilasmestareiden neuvottelupäivät. Tämän vuoden neuvottelupäivät oli Merivoimien henkilöstöpäällikön linjauksen mukaan laajennettu koskemaan myös muuta aliupseeristoa kaikista puolustushaaroista.

Merisotakoulun apulaisjohtaja komentaja Juha Torkkeli Aliupseeri_Neuvottelupäivät1_Ammattisotilas_Kuva_MaritLammesavasi neuvottelupäivät kertomalla muun muassa Merisotakoulun tehtävistä. Pursimies Jani-Juhani Pekkarinen kertoi puheenvuorossaan yhdestä maailman käytetyimmistä persoonallisuustesteistä DISC:stä. Itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja kehittävä testi on käytössä muun muassa NATO Schoolin järjestämillä kursseilla.

Pääesikunnan koulutusosasto ja puolustushaarojen koulutusvastaavat alustivat toisen työskentelypäivän ryhmätyöt.  Työryhmätyöskentelyssä pyrittiin tuottamaan pääesikunnalle mahdollisimman paljon kehitysideoita aliupseeriston koulutuksen kehittämiseen. Ryhmille varattu työskentelyaika osoittautui kuitenkin liian lyhyeksi, joten valmiita ratkaisumalleja siitä miten asiat pitäisi tulevaisuudessa hoitaa, ei saatu aikaiseksi. Sen sijaan asioiden nykytila, erilaiset roolit työssä oppimisen tukemiseen ja kurkistus aliupseeriston tulevaisuuteen käsiteltiin huolellisesti aliupseeriston näkökulmasta.

Kuulimme päivän aikana merivoimien koulutuspäällikön alustuksen johtajuudesta. Hän esitteli myös Puolustusvoimissa tutumman MBTI-persoonallisuustestin.  Kuulimme myös jokaisesta puolustushaarasta valitun aliupseerin puheenvuoron omasta oppimispolustaan nykyiseen tehtävään.

Aliupseerien koulutusjärjestelmän runko on hyvin suunniteltu, aika vaan tekee tehtävänsä aliupseerien ottaessa vaativampia tehtäviä vastaan. Tähän haasteeseen meidän tulee olla valmiimpia ja siksi koulutuksen kehittäminen on tärkeää.  Asioiden eteenpäin saattamiseksi on aika kääriä hihat jo tänään. Asioiden siirtäminen tulevaisuuteen tuo tullessaan ison osaamisvajeen vaativien opistoupseeritehtävien siirtyessä osaltaan myös aliupseereille.


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Marit Lammes

  • Työkyvytön vai ei?

    Työkyvyttömyys on kipeä asia. Vielä kipeämpi se on, jos työkyvyttömyyseläkettä hakee, mutta ei saa sitä. Miksi niin käy? Miten työkykyä arvioidaan työeläkeyhtiössä?

  • Seksuaaliselle häirinnälle nollatoleranssi

    Sosiaalisessa mediassa alkanut #Metoo-kampanja on saanut suomalaiset avautumaan kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Seksuaalista häirintää työpaikalla ei pidä hyväksyä missään muodossa, vaan sille pitää asettaa nollatoleranssi kuten muullekin epäasialliselle kohtelulle.

  • Fyysisen toimintakyvyn seuranta

    Sotilaiden suorituskykyä testataan säännöllisesti kenttäkelpoisuus- ja fyysisen kunnon testeillä. Ammattisotilaana jokaisen aliupseerin tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Nämä vaatimukset perustuvat lakiin puolustusvoimista ja puolustusministeriön asetukseen.