Siirry sisältöön

Koko yhteisö osallistui perehdytykseen

Sotilasammattihenkilö Jari Alestalo piti Rannikkoprikaatissa saamansa perehdytystä onnistuneena. Perehdyttäminen lähti käyntiin heti ensimmäisenä työpäivänä. Tuolloin hänen kanssaan käytiin läpi varuskunnan yleisiä käytäntöjä sekä perusteita virkamiehen velvollisuuksista ja oikeuksista.

Alestalo kertoo, että perehdytys tuntui alusta asti hyvin Ammattisotilas_JariAlestalo__Kuva_AleksiLaurilajärjestelmälliseltä ja organisoidulta.

–  Rannikkoprikaatissa jokaiselle uudelle työntekijällä perehdyttämisen kaava on sama. Kun vastuualueet perehdyttämisessä on valmiiksi määritelty, kenenkään ei tarvitse jälkikäteen miettiä, mitä opetetaan ja kuka sen opettamisen hoitaa.

Alestalon perehdyttämiseen osallistuivat yksikön päällikkö, varapäällikkö ja työpaikkaohjaaja. Työssäoppimisvaiheessa myös muut työpisteen työntekijät tulivat hänelle hyvin tutuksi. Melkein jokainen heistä opetti hänelle jonkun uuden osa-alueen.

Rannikkoprikaatin perehdyttämiseen olennaisena osana kuuluvat myös viikoittaiset palautekeskustelut työpaikkaohjaajan kanssa.

Palautekeskusteluissa käydään avoimesti vuoropuheluna läpi perehdyttämistä, mitä asioita koulutettu ja mihin osa-alueisiin tulisi vielä enemmän paneutua.

Alestalon mielestä onnistunut perehdytys vaikuttaa positiivisesti koko työyhteisöön. Hän näkee, että yhtenäisesti perehdytetty henkilöstö luo perustan työpisteen keskinäiselle luottamukselle. Yhteneväinen ja organisoitu perehdyttäminen takaa tietämyksen vähimmäistaidoista, mitkä jokaisella uudellakin työntekijällä on.  Tieto omista taidoista tuo myös varmuutta työn tekemiseen.

Poiketen Rannikkoprikaatin yleisestä perehdyttämisestä on Alestalon työpisteellä kokeet, jotka on suoritettava hyväksytysti harjoittelujakson päätteeksi.

Kokeiden läpäisy kertoo nimenomaan siitä, että koulutuksesta on jotain jäänyt päähän ja että on saavuttanut riittävät valmiudet toimia tehtävässään.

>> Lue lisää Rannikkoprikaatin tavasta perehdyttää henkilökuntansa


Teksti ja kuva: Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

  • Hyvä johtaminen ja hyvät työolot vähentävät unihäiriöitä

    Unihäiriöitä voidaan vähentää ja työkykyä parantaa paremmalla johtamisella ja hyvillä työoloilla. Työstressi ja johtamisen epäoikeudenmukaisuus puolestaan lisäävät unihäiriöitä, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Tutkimuksessa seurattiin lähes 25 000 kunta-alan työntekijää vuosina 2000–2012.

  • Työkyvytön vai ei?

    Työkyvyttömyys on kipeä asia. Vielä kipeämpi se on, jos työkyvyttömyyseläkettä hakee, mutta ei saa sitä. Miksi niin käy? Miten työkykyä arvioidaan työeläkeyhtiössä?

  • Puhdas sisäilma työkyvyn tukena

    Työpaikan terveellinen sisäilma on perusedellytys tuottavalle työnteolle. Huono sisäilma vaikuttaa terveysvaarojen lisäksi haitallisesti koko työyhteisön toimivuuteen ja ilmapiiriin. Työnantaja on vastuussa siitä, että huonosta sisäilmasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa työntekijän terveydelle.