Siirry sisältöön

Aliupseerit henkilöstöalan koulutuksessa

Henkilöstöalan täydentävien opintojen tavoitteena ovat johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittäminen, toimintakulttuurin kehittäminen oppivan organisaation ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on kehittää henkilöstövoimavaroja ja työyhteisön tilaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia toimiaAmmattisotilas_aliupseeri_VesaTuovinen_Kuva_AstaRuuskanen hallintoyksikön henkilöstötoimialan asiantuntijana tunnistaen henkilöstöalan kokonaisuuden ja niiden vaikutuksen hallintoyksikkönsä toimintaan. Opintojen sisältö on hyvin laaja ja moninainen. Tavoite saavuttaa valmiuksia henkilöstöalan moninaisiin tehtäviin.

Henkilöstöalan täydentävissä opinnopissa opiskelee henkilöitä kaikista henkilöstöryhmistä, puolustushaaroista ja logistiikkalaitokselta. Opinnot toteutetaan lähi- ja etäopintoina.  Lähiopetuksen merkitys korostuu asiantuntijakoulutuksessa. Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa ja keskustelut oppituntien ulkopuolellakin ovat erittäin arvokasta pääomaa nykyisiin ja tuleviin työtehtäviin.

Opinnot ovat jatkoa henkilöstöalan perusopinnoille. Opintojen toteutuksesta vastaa Maanpuolustuskorkeakoulu.

Myös aliupseerit voivat opiskella henkilöstöalan opinnoissa. Esikuntatehtävien lisääntyessä opinnoille on tarvetta. On tärkeää, että kaikki henkilöstöosaamista tarvitsevat aliupseerit pääsevät opintoihin – mieluiten ennen henkilöstöalan tehtäviin siirtymistä. Ennakoiva ja suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on tärkeä osa seuraajasuunnitelmaa.

Tulisiko henkilöstöala olla yksi sotilasammatillisen aliupseerikoulutuksen opintosuunta? Olisiko yksi malli, että Maanpuolustuskorkeakoulun opinnot muodostaisivat yleistason 2 tai mestaritason toimialaopinnot? Vai onko henkilöstöalan koulutus toimialakohtaista täydennyskoulutusta, niin kuin se nyt on? Nämä kysymykset ovat olleet esillä nykymuotoisen aliupseeriston olemassa olon ajan.

Omat kokemukseni henkilöstöalan perus- ja täydentävistä opinnoista ovat erittäin positiiviset. Olen saanut paljon osaamista ja olen saanut kehitettyä asiantuntijaverkostoani. Opintojen laadukas toteuttaminen tukee monimuoto-opiskelua erinomaisesti. Puolustusvoimien tarjoama täydennyskoulutus katkaisee myös arkisen rutiinin omassa palveluksessa. Aktiivisen perheen isälle päivittäinen oma aika opintojen päätyttyä on harvinaista herkkua, jonka voi käyttää lenkkeillen upeissa Tuusulan kulttuurimaisemissa.

Sotilasmestari Vesa Tuovinen
Esikuntamestari, Maasotakoulu


  • Oletko jäämässä eläkkeelle?

    Kun eläkeikäsi lähestyy, käy tutustumassa Kevan sotilaseläkesivuihin. Sivuilla on tietoa muun muassa eroamisiästä ja eläkkeen määrään vaikuttavista asioista. Omat eläketietosi -palvelusta löydät omaa eläkettäsi koskevia tietoja. Voit jättää oman eläkehakemuksesi palvelussa. Muistathan ilmoittaa eläkkeelle jäämisestäsi jo etukäteen Aliupseeriliiton toimistolle.

  • Koko yhteisö osallistui perehdytykseen

    Sotilasammattihenkilö Jari Alestalo piti Rannikkoprikaatissa saamansa perehdytystä onnistuneena. Perehdyttäminen lähti käyntiin heti ensimmäisenä työpäivänä. Tuolloin hänen kanssaan käytiin läpi varuskunnan yleisiä käytäntöjä sekä perusteita virkamiehen velvollisuuksista ja oikeuksista.