Siirry sisältöön

Mikä ihmeen virastoerä

Keväällä käytiin virastoeräneuvottelut, joissa saavutettiin neuvottelutulos vuoden 2018 virastoerän kohdentamisesta. Mikä se virastoerä oikeastaan on ja miten sen kohdentamisesta neuvotellaan?

Virastoerällä viedään eteenpäin Aliupseeriliiton tavoitteita

Virastoerä tarjoaa mahdollisuuden viedä Ammattisotilas_rahaa2eteenpäin Aliupseeriliitolle tärkeitä asioita eli Aliupseeriliiton edustajiston paikallisyhdistysten esityksistä hyväksymiä neuvottelutavoitteita. Virastoerän ero yleiskorotukseen on se, että sitä ei pääsääntöisesti makseta kaikille. Mikäli virastoerä jaettaisiin tasan kaikille aliupseereille, palkankorotus olisi muutamia euroja kuukaudessa. 

Virastoerän suuruus määräytyy kaikille aliupseereille yhden kuukauden aikana maksettavasta kokonaispalkkasummasta. Keväällä neuvoteltavana oli 0,6% suuruinen erä ja ensi vuonna neuvoteltavana on 0,75% suuruinen erä. Keväällä 2018 neuvoteltava olleen erän suuruus oli siten 0,6% x aliupseereille toukokuussa 2018 maksettu säännöllisten ansioiden kokonaispalkkasumma.

Virastoeräneuvottelut ja neuvottelukohteet

Neuvottelujen lähtökohtana toimii Valtiovarainministeriön neuvottelumääräys, jossa määritellään virastoerän kohdentamisen päälinjat. Näiden virastoeräneuvottelujen tavoitteena on palkkausjärjestelmien kehittäminen. Kevään 2018 virastoeräneuvottelujen yhteydessä sovittiin jo neuvottelukohteita vuoden 2019 virastoeräneuvotteluihin. Näitä ovat muutto- ja siirtokustannusten korvaussopimuksen edelleen kehittäminen, miehittämättömän sotilasilmailun lisällisyyskysymykset, helikopteripintapelastajien tehtäviin liittyvä suoritusperusteinen lisä ja lisäksi 1.4.2019 jatketaan palkkausjärjestelmän kehittämistä, mm. neuvotellaan uuden vaativuusluokan (AU8) avaamisesta.

Lisäksi Aliupseeriliiton edustajakokous on hyväksynyt suuren määrän erilaisia yhdistysten tekemiä esityksiä virastoerän neuvottelutavoitteiksi. Uusia neuvottelutavoitteita saattaa tulla vielä mukaan syksyn edustajakokouksen jälkeen. Myös työnantaja saattaa ottaa esille uusia kohdennusesityksiä.

Osatekijöiden kustannusvaikutukset

Osa virastoerästä kohdennetaan kaikkien sopimusalojen yhteisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi kevään 2018 virastoeräneuvotteluissa kohdennettiin varallisuutta perheestään erillään asuvien erityiskorvauksiin. Kukin sovittava osatekijä maksaa jonkun tietyn (todellisuuteen perustuvan) rahasumman.  Aliupseeriliiton edustajakokouksen hyväksymillä esityksillä on myös aina ”hintalappu”, jolla määritellään esityksen kustannusvaikutus. Kustannusvaikutus lasketaan yksinkertaisimmillaan siten, että kerrotaan esityksestä yhden kuukauden kustannusvaikutus niiden aliupseereiden määrällä, joita asia koskettaa. Mikäli kyseessä on esimerkiksi tietyistä tehtävästä tai suorituksesta maksettava isä, jonka suuruus on 50 euroa ja se koskee 50 aliupseeria, on esityksen kustannusvaikutus (50 euroa x 50) 2500 euroa.

Läheskään aina neuvoteltavien asioiden kustannusvaikutuksia ei voida laskea näin yksinkertaisesti, vaan summa pohjautuu osittain arvioon ja sovittavan asian ”hintalapusta” neuvotellaan. Esityksen toteutuessa sen kustannusvaikutus vähennetään neuvoteltavan virastoerän kokonaissummasta. Yksittäisten osatekijöiden jälkeen jäljelle jäävä osuus virastoerästä kohdennetaan palkkataulukkoon siten, että virastoerä tulee käytetyksi.


Satu Vartiainen

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

  • Kansainväliset tehtävät

    Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää palkatun henkilöstön kansainvälistä osaamista. Kansainväliset tehtävät ovat osa henkilöstön ammattitaidon kehittämistä ja tehtäväkiertoa kaikissa henkilöstöryhmissä.

  • Mestaritason tehtävänimikkeiden käyttö

    Mestaritason tehtävänimikkeitä käytetään aliupseerien vaativimmissa tehtävissä. Nämä tehtävät sijoittuvat vaativuusluokkiin AU6-AU8. Kaikki mestarien tehtävänimikkeet löytyvät puolustusvoimien SAP-järjestelmästä ja tehtävänkuvaussovelluksesta.

  • Muutto- ja siirtokustannusten korvaaminen

    Aliupseerin arjessa saattaa tulla tilanteita, että on aika hyvästellä tuttu ja turvallinen työympäristö uusien haasteiden edessä. Uudet haasteet voivat tarkoittaa myös paikkakunnan vaihtoa siirtovelvollisina ja tähän kokonaisuuteen Puolustusvoimilla on sopimukseen perustuvat tukitoiminnat.