Siirry sisältöön

Suoritusarvioinnilla on palkkavaikutuksia

Suoritusperusteinen henkilökohtainen palkanosa perustuu virkamiehen suoriutumiseen työtehtävistään ja muodostuu lähes aina kahden viimeisimmän vahvistetun suoritusarvioinnin tuloksesta.

Virkamiehen henkilökohtainen palkanosa määräytyy prosentuaalisena osuutena tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja on siitä aina enintään 37 %. Henkilökohtainen palkanosa määräytyy pääsääntöisesti kahden viimeisimmän vahvistetun suoritusarvioinnin tuloksena. Poikkeuksena on esimerkiksi virkamiehen siirtyminen uuteen tehtävään.

Edellisen tehtävän henkilökohtainen palkanosa säilyy euromääräisesti samansuuruisena, kunnes henkilön työsuoritus uudessa tehtävässä arvioidaan kuuden kuukauden kuluttua. Tällöin myös tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy poikkeuksellisesti ainoastaan tämän yhden suoritusarvioinnin tuloksena.

Tärkeitä päivämääriä ovat:

 • 1.11.-28.2. välisenä aikana käydään vuosittaiset kehityskeskustelut.
 • 15.3. mennessä hallintoyksiköiden päälliköt vahvistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen suoritusarviointien tulokset ja henkilökohtaiset palkanosat.
 • 1.4. lukien maksetaan viimeistään vuosittaisten suoritusarviointien perusteella määräytyvä henkilökohtainen palkanosa.

Mikäli henkilökohtainen työsuoritus on arvioitu ja vahvistettu muutoin kuin vuosittaisen suoritusarvioinnin yhteydessä, henkilökohtainen palkanosa maksetaan vahvistuksen jälkeen arviointia seuraavan kalenterikuukauden tai muun palkanmaksukauden alusta lukien.

Palkanmaksuun liittyvissä erimielisyyksissä tai valmistautumisessa suoritusarviointeihin sinua auttaa aina lähin Aliupseeriliiton luottamusmiehesi.

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuva: Mikko Partiainen

 • Vuosilomien suunnittelu

  Tulevan lomakauden lomat suunnitellaan vuoden alussa vuosilomasuunnitelmassa. Suunnitellut lomat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistetuista lomista voidaan poiketa sopimalla tai erityisen painavasta syystä.

 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työn alla

  Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

 • YT-edustajalla on oikeus koulutukseen

  Aliupseeriliiton yksi edunvalvonnan kokonaisuuksista on aktiivitoimijoiden kouluttaminen. Koulutetut ja osaavat luottamusmiehet, yhteistoimintaelimen jäsenet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat parasta palvelua jäsenillemme.