Siirry sisältöön

Suoritusarvioinnilla on palkkavaikutuksia

Suoritusperusteinen henkilökohtainen palkanosa perustuu virkamiehen suoriutumiseen työtehtävistään ja muodostuu lähes aina kahden viimeisimmän vahvistetun suoritusarvioinnin tuloksesta.

Virkamiehen henkilökohtainen palkanosa määräytyy prosentuaalisena osuutena tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja on siitä aina enintään 37 %. Henkilökohtainen palkanosa määräytyy pääsääntöisesti kahden viimeisimmän vahvistetun suoritusarvioinnin tuloksena. Poikkeuksena on esimerkiksi virkamiehen siirtyminen uuteen tehtävään.

Edellisen tehtävän henkilökohtainen palkanosa säilyy euromääräisesti samansuuruisena, kunnes henkilön työsuoritus uudessa tehtävässä arvioidaan kuuden kuukauden kuluttua. Tällöin myös tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy poikkeuksellisesti ainoastaan tämän yhden suoritusarvioinnin tuloksena.

Tärkeitä päivämääriä ovat:

 • 1.11.-28.2. välisenä aikana käydään vuosittaiset kehityskeskustelut.
 • 15.3. mennessä hallintoyksiköiden päälliköt vahvistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen suoritusarviointien tulokset ja henkilökohtaiset palkanosat.
 • 1.4. lukien maksetaan viimeistään vuosittaisten suoritusarviointien perusteella määräytyvä henkilökohtainen palkanosa.

Mikäli henkilökohtainen työsuoritus on arvioitu ja vahvistettu muutoin kuin vuosittaisen suoritusarvioinnin yhteydessä, henkilökohtainen palkanosa maksetaan vahvistuksen jälkeen arviointia seuraavan kalenterikuukauden tai muun palkanmaksukauden alusta lukien.

Palkanmaksuun liittyvissä erimielisyyksissä tai valmistautumisessa suoritusarviointeihin sinua auttaa aina lähin Aliupseeriliiton luottamusmiehesi.

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuva: Mikko Partiainen

 • Muodin viimeisimmät virtaukset Puolustusvoimissa

  Puolustusvoimain virkapuvut eivät seuraa kansainvälisen muodin viimeisiä virtauksia. Siitä huolimatta jotain kehitystä tapahtuu, vaikkakin pienin askelin. Nykyiset virkapukumallit ovat muodostuneet pitkän kehittämistyön ja useiden päivitysten tuloksena.

 • Ajankohtaista vuosilomista

  Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. - 31.3. kestävä ajanjakso. Vuosilomapäivien määrä lasketaan tämän ajanjakson aikana palvelluista täysistä lomanmääräytymiskuukausista. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kalenterikuukausi jolloin on oltu virassa tai virkasuhteessa vähintään 18 kalenteripäivää.

 • Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

  Kehityskeskustelukierros on käynnistynyt ja osaamisen kehittämisen suunnitelmia päivitetään vastaamaan henkilöstön ja organisaatioiden tarpeita.