Siirry sisältöön

Liikaa maksetun palkan takaisinperintä

Jos tilille tupsahtaa yhtäkkiä tavallista suurempi rahasumma, voi kyseessä olla työnantajan virheestä johtuva suoritus. Mitä tapahtuu tilanteessa, jossa sinulle on maksettu liikaa palkkaa?

On äärimmäisen tärkeää tarkastaa palkkakuitti  joka kuukausi ja reklamoida välittömästi työnantajalle epäselvyyksistä. Työnantajan tekemä virhe ei oikeuta liikaa maksetun palkan tai etuuden pitämiseen. Virkamieslaki on tässä asiassa armoton. Liikaa maksettu palkka tai muu etuus on perittävä takaisin. Työnantajalla ei ole tässä asiassa harkintavaltaa ja hallintoyksiköiden on reagoitava tapauksiin.

Jos olet Puolustusvoimien palveluksessa, takaisinperintä tehdään ensisijaisesti vähentämällä takaisinperittävä summa maksuun menevästä palkasta. Jos et palvele enää Puolustusvoimissa, peritään se laskulla.

Ennen takaisinperinnän aloittamista on työnantajan ilmoitettava sinulle perittävä määrä ja sen peruste, riittävästi eriteltynä ja perusteltuna.

Jos sinulle on maksettu liikaa palkkaa pidemmältä ajalta, sinun kannattaa pyrkiä sopimukseen pidemmästä maksuajasta hallintoyksikön päällikön kanssa. Sopimuksen voi tehdä itse mutta suosittelemme pyytämään luottamusmiestä tueksi ja turvaksi. Hyvään neuvottelutulokseen maksettavista eristä ja erän suuruudesta on välillä päästy perustelemalla, ettei palkanmaksuvirhe johdu virkamiehestä tai työntekijästä.

Ihan koko maksettavaa palkkaa ei voida käyttää takaisinperintään. Lain mukaan palkasta on jäätävä niin sanottu suojaosa ulosottokaaren mukaan. Tapaukset ovat aina yksilöllisiä.

Virkamies voi tehdä myös maksuvapautushakemuksen Valtiokonttorille takaisinperinnästä. Hakemus on syytä tehdä heti saatuasi tiedon perintäpäätöksestä.

Kuinka toimia tilanteessa, kun sinulle on maksettu liikaa palkkaa

 1. Muista aina tarkistaa sinulle toimitettu palkanerittely verkkopankissa, ei pelkästään tilille tulevaa nettosummaa.
 2. Mikäli havaitset, että erittelyssä on mielestäsi virheitä, ole yhteydessä saman tien palkkasihteeriin.
 3. Mikäli liikaa maksettua palkkaa on kertynyt pidemmältä ajalta ja summa on iso, neuvottele työnantajan kanssa palautettavan summan maksuaikataulusta. Paikallinen luottamusmiehesi on sinulle tärkeä apu.

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Ammattisotilaan pukeutuminen

  Puolustusvoimien ammattisotilas ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisessa palvelussuhteessa oleva ovat velvollisia palveluksessa käyttämään puolustusvoimien sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun syyn vuoksi toisin määrätä.

 • Vuosilomien suunnittelu

  Tulevan lomakauden lomat suunnitellaan vuoden alussa vuosilomasuunnitelmassa. Suunnitellut lomat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistetuista lomista voidaan poiketa sopimalla tai erityisen painavasta syystä.

 • Nimikirja taltioi virkamiehen palvelushistoriaa

  Valtionhallinnossa palvelevien virkamiesten tietojen hallintaa ylläpidetään nimikirjalla. Nimikirjalaki antaa valtion virastoille velvoitteet, mitä tietoja virkamiehistä nimikirjalle tallennetaan.