Siirry sisältöön

Aliupseeri esimerkkinä asevelvolliselle

”Joukkueen murtautuessa läpi pakotti ottamansa vangit valjastamaan hevosen, meni takaisin hakemaan konekiväärit pois ja taistellen 3 eri vihollislinjan läpi toi konekiväärit, miehensä sekä vangit takaisin omalle puolelle.”, lukee Mannerheim-ristin ritari Eino Mallilan ristin myöntämisperusteissa.

Sota-ajat ovat täynnä vastaavanlaisia Ammattisotilas_aliupseeri2_Kuva_HenriHakulinenkertomuksia esimerkillisistä sotilaista äärimmäisissä olosuhteissa. Useissa sankarikuvauksissa esimerkillisyys näkyy oman edun uhraamisena joukon parhaaksi, johtamisena kärjestä ja erinomaisten sotilaan taitojen omaamisena.

Millaisen esimerkin me aliupseerit nykyään annamme asevelvollisille? Millainen on esimerkillinen aliupseeri? Onko sellaisia olemassa? Rannikkoprikaatin Meritiedustelukomppanian varusmiehet kertoivat omia ajatuksiaan esimerkillisyydestä ja aliupseeristosta.

Asevelvollisten mielestä esimerkillinen aliupseeri on helposti lähestyttävä, ammattitaitoinen ja reilu sotilas.

– Hän on koulutuksissa mukana täysillä ja näyttää itse suoraan esimerkillään kuinka asiat tehdään. On aina tekemisessä mukana. Hän on myös tarkka siitä, että on kaikille reilu, tiivistää korpraali Kaarlo Forsman.

Alikersantti Atte Kangas avaa esitaistelijan asennemaailmaa

Esimerkillisestä aliupseerista näkee, että häntä kiinnostaa. Hän haluaa olla sotilas.

Ammattisotilas_aliupseeri3_Kuva_HenriHakulinenHaastateltavien puheista käy selväksi aliupseeriston merkitys asevelvollisille. Aliupseerit ovat heille lähin kosketus puolustusvoimien henkilökuntaan läpi palvelusajan. Osittain tästäkin syystä asevelvolliset arvostavat helposti lähestyttävyyttä ja tietynlaista rentoutta. On mukavaa kun uskaltaa kysyä ja puhua vapaammin. Kunnioituksen aliupseerit hankkivat usein tiukan kurin sijaan näytetyillä taidoillaan, kuten korpraali Forsman asian ilmaisee.

Oppi menee paremmin perille, kun tunnelma on rennompi. Vinkit ja käskyt tuntuvat uskottavilta, koska näytetty ammattitaito kentällä on kovempaa.

Epäesimerkillisestä aliupseerista puolestaan huokuu kiinnostuksen puute. Ei haluta tehdä töitä, kouluttaa tai pitää huolta sotilaan taidoistaan.

Epäesimerkillinen aliupseeri ei koskaan todista, että kykenee itse tekemään sotilaan hommia, joita kouluttaa tai vaatii.  Hän myös jättää piittaamatta perussäännöistä, jolloin itsekin tuntuu hölmöltä niitä noudattaa, korpraali Forsman kertoo. 

Alikersantti Robin Haapavara lisää

Hän nauttii kyykyttämisestä ja vallan tunteesta. Keskittyy epäolennaisuuksiin.

Meillä on vaativa tehtävä näyttää nuorille millainen on hyvä sotilas, johtaja ja ihminen. Kukaan ei siihen välttämättä aina pysty. Jokainen haastateltavakin on nähnyt esimerkillisiä ja ei esimerkillisiä sotilaita ja suorituksia. Esimerkillisyyden puoli on heidän mukaansa kuitenkin huomattavasti vahvempi.  Aliupseerit ovat onnistuneet tehtävässään hyvin ja tuntuvat nauttivan asevelvollisten suurta luottamusta.


Teksti ylikersantti Eemi Karhu

Rannikkoprikaati/Meritiedustelukomppania

Kuvat: Henri Hakulinen

  • Ammattisotilaalta edellytetty käyttäytyminen Osa II

    Tässä artikkelissa ammattisotilaan käyttäytymisvelvoitetta tarkastellaan lakia alempitasoisten Puolustus-voimien normien, määräysten ja käskyjen näkökulmasta. Näistä tärkeimpiä ovat Yleinen Palvelusohjesääntö (YLPALVO), erilaiset varomääräykset sekä käskyt.

  • Yhteistoiminta hallintoyksikössä

    Yhteistoiminta on työtehtäviin, työskentelytapoihin, työympäristöön, työkaluihin ja työaikoihin vaikuttamista. Työnantajan erityispiirteistä johtuen vaikuttamisen on Puolustusvoimissa oltava oikeaaikaista ja tapahduttava oikeassa paikassa.

  • Virkamiehet lomailevat myös poikkeusoloissa

    Oikeus vuosilomaan perustuu eduskunnan 18.3.2005 säätämään vuosilomalakiin, Valtion virka- ja työehtosopimukseen vuosilomista ja Valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjaan.