Siirry sisältöön

Tehtävänkuvaukset uudessa järjestelmässä

Jokaisella Puolustusvoimien aliupseerilla ja määräaikaisella aliupseerilla tulee olla vahvistettu tehtävänkuvaus tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tehtävänkuvaus on virkamiehen työjärjestys ja palkanmaksun peruste.

Puolustusvoimien palkkausjärjestelmäsopimuksessa on sovittu, että tehtävän vaativuusluokka määritetään alaisen ja esimiehen yhdessä laatimalla ja allekirjoittamalla tehtävänkuvauksella. Tehtävänkuvauksilla esimies jakaa organisaationsa tehtävät alaisilleen ja organisoi omien resurssiensa käytön.

Kaikkiin Puolustusvoimien tehtäväkokoonpanoon kuuluviin tehtäviin laaditaan tehtävänkuvaus. Aloitteen tehtävänkuvauksen tarkastamista voi tehdä esimies, tehtävänhoitaja tai häntä edustava luottamusmies. Tehtävänkuvaukset tulee tarkastaa aina kehityskeskustelujen yhteydessä.

Tehtäväkuvauksen laadinnassa on oleellista, että kuvaus vastaa todellisia tehtäviä. Kuvaukseen kirjoitettujen vastuiden ja tehtävien tulee olla aidosti tehtävänhoitajan vastuulla ja hoidettavana. Kun tehtävänhoitaja saa uusia vastuita organisaation tehtävistä, esimiehen tulee tarkastaa mahdolliset vaikutukset muihin organisaation tehtävänkuvauksiin ja tarvittaessa päivittää nekin.

Tehtävänkuvaukset on aiemmin laadittu PVAH-järjestelmän tehtävänkuvaussovelluksessa. Vuoden 2023 aikana Puolustusvoimissa on otettu käyttöön uusi PVSAP-tehtäväkuvaustoiminnallisuus. Jokaisen on nyt syytä tarkastaa oman tehtävän vaativuusluokan paikkaansa pitävyys uudessa järjestelmässä. Tehtäväkuvaukset ovat sidottuja PVSAP-positioon. Jos vanhaan tehtäväkuvausjärjestelmään on tehty vaativuusluokan muutoksia, tiedot eivät ole siirtyneet automaattisesti PVSAP-tietoihin, vaan ovat vaatineet henkilöstöhallinnon toimenpiteitä. Uuden PVSAP Fiori-tehtävänkuvausjärjestelmän löydät Torni-portaalin työkalut osiosta.  Jos havaitset virheen oman tehtävänkuvauksen vaativuusluokassa, ilmoita siitä välittömästi joukko-osastosi henkilöstöhallintoon.

Tehtäväkuvauksen laadintaan harjaantuu, kuten muihinkin tehtäviin, kokemuksen myötä. Tehtävänkuvausta kirjoitettaessa pyydä apua tarvittaessa toimialan asiantuntijoilta tai luottamusmieheltä, ennen kuin tehtävänkuvaus allekirjoitetaan ja se siirtyy arviointikoneiston rattaisiin.

Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

  • Aliupseeriston palkkaus

    Aliupseereiden ja mekaanikkojen palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Lisäksi eri tehtäviin liittyy lisäpalkkioita ja työaikaperusteisia korvauksia.

  • Vuosiloman pelisäännöt

    Vuosiloman tarkoituksena on tarjota mahdollisuus palautua työnteon rasituksista ja virkistäytyä psyykkisesti ja fyysisesti. Loma edesauttaa myös virkamiehen ja perhe-elämän sekä muun elämän yhteensovittamista.

  • Tapaturma työtehtävissä

    Työssä voi syntyä vamma, jota Valtiokonttori ei korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Korvaus voidaan evätä, jos tapaturman määritelmä ei täyty. Puolustusvoimat on laajentanut sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja vammojen tutkimuksen ja hoidon osalta.