Siirry sisältöön

Tehtävänkuvaukset uudessa järjestelmässä

Jokaisella Puolustusvoimien aliupseerilla ja määräaikaisella aliupseerilla tulee olla vahvistettu tehtävänkuvaus tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tehtävänkuvaus on virkamiehen työjärjestys ja palkanmaksun peruste.

Puolustusvoimien palkkausjärjestelmäsopimuksessa on sovittu, että tehtävän vaativuusluokka määritetään alaisen ja esimiehen yhdessä laatimalla ja allekirjoittamalla tehtävänkuvauksella. Tehtävänkuvauksilla esimies jakaa organisaationsa tehtävät alaisilleen ja organisoi omien resurssiensa käytön.

Kaikkiin Puolustusvoimien tehtäväkokoonpanoon kuuluviin tehtäviin laaditaan tehtävänkuvaus. Aloitteen tehtävänkuvauksen tarkastamista voi tehdä esimies, tehtävänhoitaja tai häntä edustava luottamusmies. Tehtävänkuvaukset tulee tarkastaa aina kehityskeskustelujen yhteydessä.

Tehtäväkuvauksen laadinnassa on oleellista, että kuvaus vastaa todellisia tehtäviä. Kuvaukseen kirjoitettujen vastuiden ja tehtävien tulee olla aidosti tehtävänhoitajan vastuulla ja hoidettavana. Kun tehtävänhoitaja saa uusia vastuita organisaation tehtävistä, esimiehen tulee tarkastaa mahdolliset vaikutukset muihin organisaation tehtävänkuvauksiin ja tarvittaessa päivittää nekin.

Tehtävänkuvaukset on aiemmin laadittu PVAH-järjestelmän tehtävänkuvaussovelluksessa. Vuoden 2023 aikana Puolustusvoimissa on otettu käyttöön uusi PVSAP-tehtäväkuvaustoiminnallisuus. Jokaisen on nyt syytä tarkastaa oman tehtävän vaativuusluokan paikkaansa pitävyys uudessa järjestelmässä. Tehtäväkuvaukset ovat sidottuja PVSAP-positioon. Jos vanhaan tehtäväkuvausjärjestelmään on tehty vaativuusluokan muutoksia, tiedot eivät ole siirtyneet automaattisesti PVSAP-tietoihin, vaan ovat vaatineet henkilöstöhallinnon toimenpiteitä. Uuden PVSAP Fiori-tehtävänkuvausjärjestelmän löydät Torni-portaalin työkalut osiosta.  Jos havaitset virheen oman tehtävänkuvauksen vaativuusluokassa, ilmoita siitä välittömästi joukko-osastosi henkilöstöhallintoon.

Tehtäväkuvauksen laadintaan harjaantuu, kuten muihinkin tehtäviin, kokemuksen myötä. Tehtävänkuvausta kirjoitettaessa pyydä apua tarvittaessa toimialan asiantuntijoilta tai luottamusmieheltä, ennen kuin tehtävänkuvaus allekirjoitetaan ja se siirtyy arviointikoneiston rattaisiin.

Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

  • Uusi perheenjäsen tulossa?

    Lapsen saaminen on koko perheen elämän mittainen prosessi ja se alkaa hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää. Elämän ensimetreillä uusi tulokas tarvitsee molempien vanhempien hoitoa. Siksi Suomessa on perhevapaajärjestelmä.

  • Hakeutuminen täydennyskoulutukseen

    Puolustusvoimien järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kurssien ja koulutustapahtumien järjestämisajankohdasta riippuen on itse hakeutuminen tehtävä joko 1.10. tai 1.4. mennessä.

  • Virkamatkustamisen pelisäännöistä

    Virkamatka on esimiehen määräyksestä tehtävä matka, jonka virkamies tekee virkatehtävien hoitamista varten virkapaikan ulkopuolelle.