Siirry sisältöön

Sotilaan kymmenen käskyä

Jokaisen sotilaan tulee tuntea laillisen sodankäynnin perussäännöt niin hyvin, että hän tositilanteessa noudattaa niitä vaistomaisesti. Jokainen varusmies koulutetaan toimimaan sotilasta velvoittavien sotilaan sääntöjen mukaisesti.

Ylitarkastaja Juhani Parkkari Puolustusvoimista on omistautunut sodan oikeussääntöjen tutkimiseen ja niiden kouluttamiseen erityisesti reservisille ja kansalaisjärjestöille.

Parkkarin kokemuksen mukaan suomalaiset sotilaat tuntevat sotilaan säännöt hyvin.

– Puolustusvoimat kouluttaa varusmiehiä ja ammattisotilaita näihin asioihin. Uskon, että ammattisotilaat ovat sisäistäneet säännöt.  Tämä liittyy sotilaan perusosaamiseen ja ammattietiikkaan. Jokaiseen toimialaan liittyy kuitenkin omia oikeussääntöjä ja näihin jokaisen sotilaan tulisi perehtyä.

Sotilaan säännöt uudistettiin vuonna 2013. Suomalaista sotilasta velvoittaviin kymmeneen sääntöön on koottu ne keskeiset asiat, jotka Parkkarin mukaan jokaisen ammattisotilaan ja reserviläisen  on tunnettava.  • MPK:n tehtävät muuttuvat

    Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta uudistettiin tänä vuonna. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2020. Muutoksen myötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) aikaisemmin antama sotilaallinen koulutus siirtyy Puolustusvoimien tehtäväksi.

  • Yhtenä rintamana

    SAK:n, STTK:n ja Akavan jäsenliitot ryhtyivät syyskuussa laajassa rintamassa työtaistelutoimiin. Järjestölliset toimet ovat vastalause Suomen hallituksen suunnitelmille heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Eduskuntaan laki on tarkoitus viedä marraskuussa.

  • Sopimukset rakennetaan yhteistyöllä

    Uuden virkaehtosopimuksen neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Neuvotteluosapuolet ovat tavanneet säännöllisesti tammikuusta lähtien. Tavoitteena on, että uusi sopimus olisi valmis maaliskuun loppuun mennessä.