Siirry sisältöön

Mihin jäsenmaksuni käytetään?

Jäsenten maksamalla jäsenmaksulla, 1,2 % palkkasummasta, mahdollistetaan jäsenyhdistysten ja koko Aliupseeriliiton toiminta. Jäsenmaksutulosta merkittävä määrä tulee paikallisyhdistysten käyttöön. Aliupseeriliiton vuoden 2018 budjetissa tämä määrä oli yhteensä noin 100 000 euroa.

Yhdistysten saaman rahan määrä riippuu Ammattisotilals_puheenjohtajapäivät2017_2_Kuva_AstaRuuskanenyhdistyksen työssäkäyvien jäsenten määrästä kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Lisäksi summaan vaikuttaa yhdistysten yhdessä sopimien tulostavoitteiden saavuttaminen.  Tulostavoitteet täyttyvät kun

– yhdistys lähettää vuosikokousasiakirjansa liittoon

– yhdistys ilmoittaa liittoon hallituksensa jäsenten tiedot

– yhdistyksen edustaja osallistuu Aliupseeriliiton edustajakokoukseen

– yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen sijaisensa osallistuu Aliupseeriliiton puheenjohtajapäiville.

Yhdistykset voivat siis omalla toiminnallaan vaikuttaa käytössään olevaan rahan määrään. Ne myös päättävät itse tämän rahan käytöstä oman vuosikokouksensa määrittämällä tavalla. Yhdistyksen säännöt määrittävät miten usein yhdistys järjestää koko jäsenistölleen yhteisiä kokouksia. Useimmilla yhdistyksillä on yksi vuosikokous ja se pidetään keväällä. Siellä käsitellään ainakin seuraavia asioita:

– Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta

– Tilipäätös ja siihen liittyvät tarkastuslausunnot

– Edellisen vuoden yli/alijäämä ja sen aiheuttamat toimenpiteet

– Tilipäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapausasiat

– Toiminnan ja talouden suunnitelmat seuraavalle toimintakaudelle

– Hallinnon toimijoiden valinnat

– Vahvistaa talousarvio ja mahdollinen jäsenmaksu

– Valita talouden tarkastuksiin sopivat henkilöt

– Muiden esille nostettavien asioiden käsittely

Kaikki edellä mainittu liittyy rahaan ja siihen, miten sitä käytetään. Vuosikokouksissa arvioidaan ja tarkastellaan onko suunnitelmia noudatettu niin kuin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tärkeimpänä kuitenkin on se, onko raha kohdennettu niin kuin jäsenet sen haluavat kohdennettavan.

Tässä yhteydessä jokaisen kannattaa kysyä itseltään olenko ollut vaikuttamassa yhdistyksen vuosikokouksessa asioihin? Olenko tuonut esille niitä tavoitteita, joita omalle yhdistykselleni toimintaan liittyen asetan?

Jäsenmaksuja maksavana myös minua kiinnostaa, miten oma yhdistykseni rahojani käyttää ja mitä yhteistä hyvää niillä saadaan aikaan. Yhdistyksen hallinnon toimintaan osallistuvien kautta saan omia ajatuksiani ja ideoitani eteenpäin. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat niitä tilaisuuksia, joissa haluan olla aktiivinen ja myös kiinnostunut siitä, mitä minun ja meidän kaikkien rahoilla tehdään. Jokaisella jäsenellä on tämä oikeus. Käyttäkää sitä!


Tomi Malkamäki

Ilmavoimien pääluottamusmies

  • Sotilaspuvun käytön periaatteet

    Sotilaan on pukeuduttava sotilas- ja virkapukumääräyksen mukaisesti esiintyessään sotilaspuvussa. Puolustusvoimien yleinen palvelusohjesääntö määrittää, että sotilaspuvun tulee olla ehjä, puhdas ja sopivan kokoinen.

  • Uramahdollisuuksia sisäisellä liikkuvuudella

    Sisäinen liikkuvuus mahdollistaa tehtävien täyttämisen Puolustusvoimissa ilman julkista hakua. Puolustusvoimien palveluksessa oleva voi ilmoittaa käytettävyytensä Puolustusvoimien avoimeen tehtävään.

  • Virkamies on lomansa ansainnut

    Jokaisella virkamiehellä on oikeus palkalliseen vuosilomaan. Loman tarkoituksena on mahdollistaa palautuminen pidemmän työjakson aiheuttamasta kuormituksesta.