Siirry sisältöön

Miksi osallistuin vuosikokoukseen?

Uudenmaan Aliupseereiden vuosikokous pidettiin 20.3. Santahaminan maanpuolustuskerholla. Kokouksen esityslista koostui yhdistyksen sääntömääräisistä asioista. Kokoukseen osallistuneet jäsenet vahvistivat yhdistyksen vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Myös puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen valinta Ammattisotilas_JanneLapakko_Kuva_AstaRuuskanenolivat kokouksen esityslistalla. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Janne Lapakon, joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2017 lukien.  Yhdistyksen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Mika Uusitalo valittiin kokouksessa yhdistyksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hän on ollut aikaisemminkin Uudenmaan Aliupseerien hallituksessa ja yhdistyksen puheenjohtajanakin vuoden verran.  Uusitalo pitää tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa oman yhdistyksensä asioihin.

Jos ei ole paikalla, ei pysty vaikuttamaan.

Miikka Vauhkonen muistelee osallistuneensa yhdistyksen kokouksiin viitisen kertaa.  Hän on tällä hetkellä yhdistyksen rahastonhoitaja, joten hänellä on tärkeä rooli talousasioiden esittelemisessä kokoukseen osallistuville jäsenille.

Kokouksessa pääsen kuulemaan tärkeät, ajankohtaiset asiat ja tapaamaan yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olevia jäseniä.

Jari-Matti Pulkkinen valittiin kokouksessa yhdistyksen varatoiminnantarkastajaksi. Hän on osallistunut yhdistyksen kokouksiin useita kertoja ja on toiminut aikaisemmin myös hallituksen varajäsenenä. Pulkkinen on aktiivinen ja osaava jäsen. Hän haluaa tietää yhdistyksensä toiminnasta ja taloudesta ja kysyy kun hän haluaa tietää jostakin asiasta lisää.

Jos haluaa vaikuttaa, täytyy myös osallistua.Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Vakuutusetuihin parannuksia

    Aliupseeriliitto on ottanut Turvasta jäsenilleen matkustajavakuutuksen. Se jatkuu myös vuodenvaihteen jälkeen mutta uudistunein ehdoin. Vuodenvaihteen jälkeen matkustajavakuutukseen kuuluvat myös lapsenlapset

  • Ammattisotilaalla on tyytyväisiä lukijoita

    Ammattisotilas-lehti tutki Aliupseeriliiton jäsenten näkemyksiä verkkolehden sisällöistä, luettavuudesta ja julkaisumuodosta. Kysely lähetettiin niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.