Siirry sisältöön

Miksi osallistuin vuosikokoukseen?

Uudenmaan Aliupseereiden vuosikokous pidettiin 20.3. Santahaminan maanpuolustuskerholla. Kokouksen esityslista koostui yhdistyksen sääntömääräisistä asioista. Kokoukseen osallistuneet jäsenet vahvistivat yhdistyksen vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Myös puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen valinta Ammattisotilas_JanneLapakko_Kuva_AstaRuuskanenolivat kokouksen esityslistalla. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Janne Lapakon, joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2017 lukien.  Yhdistyksen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Mika Uusitalo valittiin kokouksessa yhdistyksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hän on ollut aikaisemminkin Uudenmaan Aliupseerien hallituksessa ja yhdistyksen puheenjohtajanakin vuoden verran.  Uusitalo pitää tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa oman yhdistyksensä asioihin.

Jos ei ole paikalla, ei pysty vaikuttamaan.

Miikka Vauhkonen muistelee osallistuneensa yhdistyksen kokouksiin viitisen kertaa.  Hän on tällä hetkellä yhdistyksen rahastonhoitaja, joten hänellä on tärkeä rooli talousasioiden esittelemisessä kokoukseen osallistuville jäsenille.

Kokouksessa pääsen kuulemaan tärkeät, ajankohtaiset asiat ja tapaamaan yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olevia jäseniä.

Jari-Matti Pulkkinen valittiin kokouksessa yhdistyksen varatoiminnantarkastajaksi. Hän on osallistunut yhdistyksen kokouksiin useita kertoja ja on toiminut aikaisemmin myös hallituksen varajäsenenä. Pulkkinen on aktiivinen ja osaava jäsen. Hän haluaa tietää yhdistyksensä toiminnasta ja taloudesta ja kysyy kun hän haluaa tietää jostakin asiasta lisää.

Jos haluaa vaikuttaa, täytyy myös osallistua.Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Hallituksen jäsenten valinta

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsee marraskuussa uusia jäseniä hallitukseen. Jäsenyhdistykset voivat tehdä esityksiä hallituksen jäsenistä.

  • Edustajakokous 2017

    Hallituksen ehdokasasettelu käynnistyy. Syksyn edustajakokouksessa yhdistykset valitsevat jäsenet liiton hallitukseen. Erovuorossa on kuusi hallituksen varsinaista ja kuusi varajäsentä.

  • Kun pääsisi vielä kerran joulukirkkoon

    Sosiaalisihteeri Anni Grundström Suomen sotaveteraaniliitosta haluaa herättää suomalaiset huomaamaan, että veteraanit tarvitsevat edelleen runsaasti apua ja tukea. Veteraanien keski-ikä on yli 90 vuotta. Heidän tulotasonsa on hyvin alhainen ja he tarvitsevat monenlaista apua ja tukea arjessa. Myös veteraanien puolisot ja lesket tarvitsevat apua. Hän korostaa, että auttamista ei voi enää siirtää.