Siirry sisältöön

Kotkan aliupseerit lopettaa toimintansa

Kotkan aliupseerit ry teki vuosikokouksessaan päätöksen yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Kimmo Alpiranta hoitaa yhdistyksen purkamiseen liittyviä käytännön järjestelyjä haikein mielin.

Vuonna 1991 perustetun yhdistyksen nimi oli perustamishetkellä Kotkan värvätyt ry. Alpiranta kertoo, että suurin osa perustajajäsenistä työskenteli Kotkan rannikkopatteristossa. Joukko-osaston nimi muuttui myöhemmin Kotkan rannikkoalueeksi. Vuonna 2006 joukko-osasto muutettiin Suomenlahden meripuolustusalueen joukkoyksiköksi, Kotkan rannikkopataljoonaksi.

Jäsenistölle tuli vuonna 2012 suurena järkytyksenä tieto Kotkan rannikkopataljoonan lakkauttamisesta. Yhdistyksemme jäsenmäärä on tuosta hetkestä laskenut tasaisesti.  

Muutokset Puolustusvoimien organisaatiossa ovat pitäneet yllä keskustelua yhdistyksen purkamisesta. Purkamiseen ei kuitenkaan aikaisemmin päädytty, koska lukuisiin eri joukko-osastoihin jakaantunut jäsenistö halusi Alpirannan mukaan säilyttää yhteyden vanhoihin työkavereihinsa ja juuriinsa. Vasta vuonna 2019 yhdistyksen vuosikokous otti ensimmäisen kerran asian käsittelyyn.

Vasta vuonna 2019 yhdistyksen hallitus näki purkamisen järkeväksi ja esitti sitä vuosikokoukselle. Tuolloin vuosikokous ei kuitenkaan vielä ollut valmis purkamaan yhdistystä. Vuoden 2020 vuosikokous teki päätöksen yhdistyksen purkamisesta yksimielisesti.

Kotkan aliupseerit ry:n sääntöjen mukaisena tehtävänä on edistää jäsenten ammatillista järjestäytymistä, valvoa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja, sekä edistää heidän ammattitaidollisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä. Alpiranta kokee, että Puolustusvoimien rakennemuutokset ovat heikentäneet yhdistyksen toimintaedellytyksiä. Kun jäsenmäärä väheni, myös taloudelliset toimintaedellytykset heikkenivät. Tämä oli keskeinen syy yhdistyksen purkamiselle.

Vaikka purkupäätöstä oli pohdittu ja valmisteltu pitkään, oli tunnelma yhdistyksen kokouksessa elokuussa 2020 Alpirannan mukaan haikea.

–  Purkamiskokoukseen osallistuneet vaikuttivat päätöksen jälkeen helpottuneilta, mutta myös hieman haikeilta. Päätöksen jälkeen myös minulla oli hetken aikaa tyhjä olo. Yhdistyksemme on ollut kuitenkin paljon muutakin kuin etujamme valvova toimija. Se on ollut osa sotilaallista identiteettiä ja ylpeyden aihe.

Alpiranta kertoo, että yhdistyksen kokous päätti siirtää yhdistyksen perinteet ja jäljellä olevat varat naapuriyhdistykseen, Haminan aliupseerit ry:hyn. Puheenjohtajana Alpiranta vastaa purkutoimien käytännön järjestelyistä.

–  Purkamispäätöksen jälkeen yhdistyksen tulee aloittaa yhdistyslain 40§ mukaiset selvitystoimet, jotka käytännössä tarkoittavat yhdistyksen varojen selvittämistä, velkojen maksamista ja lopullisen varallisuuden käyttämistä yhdistyksen sääntöjen tai yhdistyslain sääntöjen mukaisesti. Yhdistyksen tulee myös Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksenä ilmoittaa asiasta liittoon. Kun kaikki selvitystoimet on tehty ja muun muassa pankkitilit lopetettu, yhdistyksen tulee tehdä purkautumisilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle.

Alpiranta haluaa kiittää kaikkia niitä ihmisiä ja organisaatioita, joiden kanssa hän on saanut Kotkan aliupseerit ry:n puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä työskennellä.

Kiitän kaikkia yhdistyksemme jäseninä olleita, Aliupseeriliiton hallitusta ja toimistoa ja liiton muita jäsenyhdistyksiä hyvästä yhteistyöstä. Yhteinen edunvalvonta- ja järjestötyö jatkuu, vaikka Kotkan yhdistys nyt hiljenee.

Teksti: Asta Ruuskanen

  • Jäsenvakuutuksiin parannuksia

    Aliupseeriliiton jäsenilleen tarjoamat vastuu- ja oikeusturvavakuutukset siirtyvät vakuutusyhtiö Turvaan 1.1.2023 alkaen. Jäsenen vakuutusturva paranee uuden sopimuksen myötä. Vakuutusyhtiön vaihtuminen ei aiheuta katkosta vakuutusturvaan.

  • Kirkkaimmat mitalit Kainuuseen

    Tervareitin Aliupseerit vei mestaruuden sekä joukkuekilpailuissa että henkilökohtaisissa sarjoissa Aliupseeriliiton haulikkomestaruuskilpailuissa. Aliupseeriliiton haulikkomestaruuskilpailu järjestettiin Kajaanissa 23.-25.7. Samanaikaisesti ammuttiin myös Sotilasurheiluliiton ja Kainuun prikaatin haulikkolajien mestaruuksista.

  • Toimisto siirtyi etätyöhön

    Aliupseeriliiton toimisto siirtyi etätyöaikaan maaliskuussa. Toimiston viisi työntekijää ovat siitä lähtien työskennelleet ensisijaisesti kotitoimistoistaan käsin.