Siirry sisältöön

Järjestäytyminen on työelämän vaikuttamista

Puheenjohtajien neuvottelupäivien keskeisiä teemoja olivat yhdistysten järjestäytymisasteen kehittyminen ja tulevan syksyn vaalit. Puheenjohtajat totesivat, että kun kaikki uudet aliupseerit saadaan edunvalvonnan piiriin heti työuran alussa, samalla edistetään koko ammattikunnan työoloja.

Pääluottamusmies Terho Eironen totesi puheenvuorossaan, Ammattisotilas_TerhoEironen_Kuva_AstaRuuskanenettä joukkovoimaa, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta tarvitaan edelleen työelämässä. Hän tähdensi puheenjohtajille, että jokaisen uuden työpaikalle tulevan aliupseerin tulee saada tietoa siitä, miten yhdistys aliupseereita palvelee.

Ammattiliittoon kuuluminen on paras vakuutus työsuhdeturvaan kohdistuvia heikennyksien torjumiseksi. Järjestäytymisasteen lasku heikentää liittojen neuvotteluvoimaa ja heijastuu siihen, millä ehdoilla Puolustusvoimissa töitä tehdään. 

Ammattisotilas_Puheenjohtaja_KalleKajan_Kuva_AstaRuuskanen

Suomenlahden yhdistyksen puheenjohtaja Kalle Kajan pitää ammattiliittoon kuulumista työelämän vakuuttamisena. Hän pitää tärkeänä, että tämä puoli asiasta tuodaan uusien aliupseerien kanssa keskusteltaessa esille.  Siksi puheenjohtajat pitivät tärkeänä, että myös työpisteiden perehdyttäjät ovat selvillä ammattiyhdistyksen tarjoamista palveluista aliupseereille.

Koko yhteisö osallistuu

Kajan korostaa, että uusien jäsenten rekrytointi on kaikkien jäsenten yhteinen asia.

Uutena puheenjohtajana huomasin heti, että en pysty yksin ottamaan koppia kaikista uusista jäsenistä.  Perusyksiköiden kaikki vääpelit ovat aliupseereita. He ovat tärkeitä henkilöitä uusien aliupseerien haltuunotossa. Myös yhteistyö Päällystöliiton ja Upseeriliiton luottamusmiesten kanssa edistää jäsenrekrytointia. Hyvä palvelu jäsenille leviää hyvänä maineena.  

Ammattisotilas_Puheenjohtaja_AleksiViikinkoski2_Kuva_AstaRuuskanenMyös Satakunnassa on hyviä kokemuksia koko työyhteisön osallistumisesta jäsenhankintaan. Puheenjohtaja Aleksi Viikinkoski kertoo, että koko Porin prikaati, upseerit ja opistoupseerit mukaan lukien, osallistuvat omalta osaltaan aliupseerien jäsenhankintaan.

Uudenmaan yhdistyksessä lähtökohtana on, että jokainen voi ottaa kontaktia uuteen aliupseeriin. Puheenjohtaja Janne Lapakko, yhdistyksen hallitus ja luottamusmiehet tekivät Ammattisotilas_Puheenjohtaja_JanneLapakko_Kuva_AstaRuuskanenyhdessä esitteen, joka helpottaa aktiivisten jäsenten työtä uusia aliupseereita lähestyttäessä.

Esite koettiin tärkeäksi, koska jokaisella rekrytointia tekevällä ei ole samanlaisia puheenlahjoja.    Jaamme esitettä Osaava jäsen –esitteen kanssa. Rekrytointi on kaikkein jäsenten asia.  Kun työpisteeseen tulee nuoria aliupseereita, on kaikkien jäsenten tehtävä ottaa hänet joukkoon.

Ammattikunnan yhteisöllisyys on tärkeää

Puheenjohtajat kertoivat erilaisista keinoista Ammattisotilas_puheenjohtaja_VilleHeikkilä_Kuva_AstaRuuskanentavoittaa työpaikkojen uudet aliupseerit. Tässä työssä myös oman yhdistyksen ja Aliupseeriliiton ulkoisten tunnusten näkyvyyttä pidettiin merkityksellisenä.  Tervareitin puheenjohtaja Ville Heikkilän mukaan jäsenyyden ulkoiset tunnukset ovat tärkeitä, koska ne osoittavat aliupseerien kuuluvan samaan porukkaan.

Puheenjohtajat pitävät tärkeänä, että aliupseeristo pitää yhtä työpaikoilla. Uusien ja kokeneiden aliupseerien yhteen saattamista pidetään tärkeänä tekijänä ammattikunnan yhteisöllisyyden luomisessa.  Paikallisen aliupseeriyhdistyksen yhteisöllisyyttä kannattaa puheenjohtajien mukaan edistää kaikin keinoin. Tärkeimpänä asiana puheenjohtajat pitävät luottamusmiesten, muiden henkilöstönedustajien ja aliupseeriyhdistyksen hallituksen jäsenten näkyvyyttä työpaikoilla.  Heikkilän kokemuksen mukaan myös yhdistyksen jäsenten yhdessä tekeminen edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kajaanin alueella uudelleen käynnistynyt talkooavun tarjoaminen.

Ammatti-identiteetti lähtee koulun penkiltä. Puheenjohtajat näkevät, että uran alkuvaiheessa suoritettava peruskurssi on tärkeässä roolissa aliupseerihengen synnyttämisessä. Puheenjohtajien mielestä aliupseerikoulutuksen sisältöjä onkin syytä kehittää niin, että siinä huomioidaan nykyistä paremmin aliupseeriston yhtenäisyyttä edistäviä asioita.  

Tärkeä vaalivuosi

Puheenjohtajat totesivat, että vuosi 2019 on Aliupseeriliitossa tärkeä vaalivuosi. Puolet liiton hallituksen jäsenistä on erovuorossa ja heidän tilalleen valitaan edustajakokouksessa kuusi uutta jäsentä ja varajäsentä. Edustajakokouksessa valitaan myös liiton puheenjohtaja.

Syksyllä yhdistykset valitsevat uudet luottamusmiehet työpaikoille kaudelle 2020- 2023. Myös  puolustushaarapääluottamusmiesten ja toisen valtakunnallisen pääluottamusmiehen toimikaudet päättyvät helmikuussa 2020.

Ammattisotilas_puheenjohtajat2_Kuva_AstaRuuskanen


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Golfkisan ilmoittautuminen käynnissä

    Aliupseeriliiton golfmestaruuskilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa elokuussa. Muurame Golfissa järjestettävän kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Keski-Suomen Aliupseerit ry.

  • Edustajakokous 2022

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset kokoontuivat edustajakokoukseen tekemään päätöksiä Aliupseeriliiton toiminnasta ja taloudesta ja linjaamaan edunvalvontatavoitteita. Kokous pidettiin marraskuun alussa Kouvolassa.

  • Vakuutus on turvanasi matkalla

    Vain hölmöläinen matkustaa ilman vakuutusta, linjaa Suomen ulkoministeriö verkkosivuillaan. Sairastuminen lomamatkalla voi tulla kalliiksi ilman vakuutusta, sillä Suomen valtio ei maksa ulkomailla pulaan joutuneiden kansalaisten hoitokuluja eikä kuljetusta kotiin. Niitä tilanteita varten on matkavakuutus.