Siirry sisältöön

Puheenjohtajavierailu Satakuntaan

Aliupseeriliiton johdon yhdistysvierailut käynnistyivät koronatauon jälkeen. Puheenjohtaja Jyrki Surkka kiersi kahden päivän aikana Porin prikaatissa työskentelevien aliupseerien työpisteillä.

Puheenjohtaja Jyrki Surkka arvostaa  mahdollisuutta tavata jäseniä heidän omilla työpaikoillaan. Hän haluaa kuulla laajalti jäsenten näkemyksiä eri asioihin ja pitää yllä tilannekuvaa jäsenistön voinnista.

Aina kun jalkaudun jäsenistön pariin, saan äärimmäisen arvokasta tietoa siitä, miten aliupseereilla työelämässä tosiasiallisesti menee. Pääsen myös näkemään, mitä he käytännössä tekevät.

Satakunnan Aliupseerien uusi puheenjohtaja Aleksi Viikinkoski halusi kutsua liiton puheenjohtajan Satakuntaan mahdollisimman pian koronarajoitusten hellitettyä. Kaksipäiväisen vierailun aikana Surkka ja Viikinkoski tapasivat yhdessä lukuisia Satakunnan aliupseerit ry:n jäseniä heidän työpaikoillaan Niinisalossa ja Säkylässä.

Viikinkoski pitää tärkeänä, että oman ammattiliiton johto käy säännöllisesti jäsenten työpaikoilla tapaamaan jäseniään. Jäsenet arvostavat Viikinkosken mukaan suoraa yhteyttä liiton johtoon ja kertovat mielellään liiton puheenjohtajalle omista kokemuksistaan ja näkemyksistään.

Halu kehittyä ammatissa koetaan tärkeäksi

Surkka kertoo, että Porin prikaatissa on kiinnitetty hyvin huomiota aliupseerien koulutus- ja urasuunnitteluun.

Satakunnassa on kääritty hihat ja ruvettu kunnolla suunnittelemaan aliupseerien virkaurakurssien aikatauluja. Tiedän, että vaikka yksikössä on hyvää tahtoa lähettää aliupseerit ajallaan koulutukseen, henkilöstön vähäisyys voi hidastaa koulutukseen pääsyä.

Satakunnan vierailun aikana Surkka keskusteli monien, vasta uransa alkutaipaleella olevien aliupseerien kanssa. Aliupseereilla on tahto kouluttautua ja kehittyä ammatissaan. Keskusteluissa kävi kuitenkin ilmi, että ihan kaikilta osin uuden täydennyskoulutusnormin tavoitteet koulutukseen pääsystä eivät vielä toteudu.

Nuoretkin aliupseerit ovat vastuullisissa tehtävissä jo hyvin varhaisessa vaiheessa työuralla.

He kertoivat minulle haasteista, mitkä liittyvät uuteen täydennyskoulutusnormiin. Kaikilla työpaikoilla aliupseerit eivät vielä pääse normin määrittelemässä aikataulussa koulutukseen.Yhtenä syynä voi olla henkilöstövaje.

Henkilöresurssit puhuttivat

Surkka kertoo, että henkilöresurssien vähyys ja sen moninaiset seuraukset nousivat monissa keskusteluissa esille. Keskusteluissa nousi edelleen esille myös harmaan työn teko.

Ammattisotilailla on huoli siitä, miten vähäinen henkilöstömäärä voi vaikuttaa jaksamiseen ja työturvallisuuteen. Esimerkiksi sotilaspoliisitoimialalla yksin työskentely näyttäisi tällä hetkellä olevan kasvussa. Haasteena koetaan myös se, että vartiostoissa ammattisotilaan työparina toimii varusmies. Tämä järjestely tuo mukanaan mahdollisesti virkamiehen oikeusturvaan ja työturvallisuuteen liittyviä ongelmia. Harmaan työn tekemiseen liittyen vein jäsenille työnantajan terveiset: Sopimuksia on noudatettava ja tehdyt tunnit merkattava.

Viikinkoski kutsui Surkan myös Satakunnan Aliupseerien vuosikokoukseen. Kokouksessa Surkka kertoi sekä paikalla oleville että etäyhteyden päässä oleville jäsenille Aliupseeriliiton ajankohtaisista asioista.

–  Aliupseeriliitolle on tärkeää, että iso ja keskeisessä joukko-osastossa toimiva yhdistys toimii aktiivisesti. Satakunnan aliupseerien johdossa on nyt positiivinen vire ja toivon sen tarttuvan myös jäsenistöön. Minua ilahdutti erityisesti tulevan kauden toimintasuunnitelmasta huokuva aktiivisuus.

Surkka haluaa kiittää Satakunnan yhdistyksen puheenjohtajaa Aleksi Viikinkoskea hyvin suunnitellusta ja monipuolisesta vierailusta.

–  Pääsin vierailun aikana tutustumaan yhdistyksen puheenjohtajan kanssa moniin työpisteisiin ja tapaamaan useita jäseniämme. Tapasimme myös Porin prikaatin komentajan, prikaatikenraali Vesa Valtosen. Hän kertoi aliupseeritehtävien olevan kasvussa prikaatissa, Hän kertoi myös olevansa tyytyväinen oman aliupseeristonsa osaamiseen ja kykyyn hoitaa tehtäviään.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Aleksi Viikinkoski

  • Jäsentilaisuus siirtyy vuodelle 2022

    Aliupseeriliiton paljon odotettu jäsentilaisuus on pahenevan koronatilanteen takia päätetty siirtää syksylle 2022. Tarkempi päivämäärä julkaistaan mahdollisimman pian. Tapahtuman siirtämisellä Aliupseeriliitto haluaa omalta osaltaan hillitä koronaviruksen leviämistä ja edistää jäsenten terveenä pysymistä.

  • Edustajakokous 2022

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset kokoontuivat edustajakokoukseen tekemään päätöksiä Aliupseeriliiton toiminnasta ja taloudesta ja linjaamaan edunvalvontatavoitteita. Kokous pidettiin marraskuun alussa Kouvolassa.

  • Turvallisin mielin matkalle Aliupseeriliiton jäsenkortin kanssa

    Passi, lentoliput… Entä liiton jäsenkortti? Jos nämä kaikki tulivat mukaan, voit aloittaa matkasi levollisin mielin. Matkustaessa on hyvä rentoutua ja nauttia olostaan ulkona arjen rattaista. Silloin voi kuitenkin myös sattua kaikenlaista.