Siirry sisältöön

Tiitinen ehdolla Aliupseeriliiton puheenjohtajaksi

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat liitolle uuden puheenjohtajan 2.11. Uuden puheenjohtajan toimikausi alkaa vuoden 2024 alussa.

Keski-Suomen Aliupseerit ry on esittänyt  Aliupseeriliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi Mika Tiitistä (48). Tiitinen on toiminut Aliupseeriliiton ja sen paikallisyhdistysten luottamustehtävissä vuodesta 1998 alkaen. Hän toimi vuosina 1998 – 2011 lokakuun loppuun asti Itä-Suomen Huoltorykmentin luottamusmiehenä sekä myöhemmin Maavoimien Materiaalilaitoksen valtakunnallisena luottamusmiehenä ja yhteistoimintaelimen jäsenenä.

Oman yhdistyksensä, Keski-Suomen Aliupseerit ry:n puheenjohtajana hän toimi 20 vuotta, viime kevääseen asti.

Tiitinen on ollut Aliupseeriliiton hallituksen jäsen vuodesta 2005 alkaen ja liiton varapuheenjohtaja vuodesta 2011 alkaen. Hän työskentelee tällä hetkellä esikuntamestarina Ilmasotakoulussa.

Tiitisen tavoitteena on edistää Puolustusvoimien työaikalain päivittämistä vastaamaan nykyaikaa. Tätä työtä tulee tehdä yhdessä muiden sotilasjärjestöjen kanssa.

–  Haluan myös edistää aliupseerien palkkausjärjestelmän uudistamista ja Nato-tehtävien palkkausta. Nato-tehtävien palkkauksen tulee olla houkutteleva. Näihin tehtäviin lähteville kohdistuvia tukitoimia tulee kehittää niin, että niissä huomioidaan myös virkamiesten perheet.

Tiitinen pitää tärkeänä, että työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen löydettäisiin keinoja parantaa niiden yhteyttä kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja jaksamiseen.

–  Edunvalvonta on ollut kaikki nämä vuoden lähellä sydäntä ja uskon, että voin edistää koko jäsenkenttämme matkaa kohti tulevaa ja olla eturintamassa hoitamassa jäsenten palkkauksellista, ammatillista sekä oikeudellista asemaa kehittävää toimintatapaa.

Kuva: Markku Pihlaja

  • Luottamusmiesten vaali

    Nykyisten luottamusmiesten kausi päättyy 29.2.2020. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan. Vaali toteutetaan siten, että mahdollinen äänestysaika on yhdistyksen valitsemana ajankohtana 1.12.2019 – 15.1.2020.

  • Miksi osallistuin vuosikokoukseen?

    Uudenmaan Aliupseereiden vuosikokous pidettiin 20.3. Santahaminan maanpuolustuskerholla. Kokouksen esityslista koostui yhdistyksen sääntömääräisistä asioista. Kokoukseen osallistuneet jäsenet vahvistivat yhdistyksen vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

  • Aliupseeriliiton jäsentutkimus lokakuussa

    Aliupseeriliitto selvittää lokakuussa Puolustusvoimien palveluksessa olevien jäsenten näkemyksiä liiton edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista. Tutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus.