Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton hallituksen vaali 2023

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat marraskuussa kuusi uutta jäsentä liiton hallitukseen. Puolet hallituksen 12 jäsenestä on erovuorossa kahden vuoden välein. Hallituksen jäsenen kausi kestää neljä vuotta.

Aliupseeriliiton sääntöjen mukaan liiton  hallituksessa on kaksitoista jäsentä. Edustajakokouksessa jäsenet valitsevat kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhdistykset ovat esittäneet seuraavia henkilöitä liiton hallitukseen (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Mikkelin Aliupseerit : Joni Aittakari (Joonas Hartikainen, Lappeenrannan Aliupseerit)

Lapin Aliupseerit: Milla Asikainen (Jani Tepsa)

Satakunnan Aliupseerit: Antti Heino (Joni Wallin)

Tilannealiupseerit: Pasi Jalonen (Karoliina Säntti)

Uudenmaan Aliupseerit: Jere Kola (Juhani Kuokkanen)

Pohjoisen Aliupseerit: Jarkko Luiro (Ville Heikkilä, Tervareitin Aliupseerit)

Kymenlaakson Aliupseerit: Tuomas Miromäki (Jussi-Pekka Ikonen)

Kanta-Hämeen Aliupseerit: Kimmo Siika (Sami-Petteri Ylönen)

Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä vuoden 2025 loppuun asti:

Kimmo Alpiranta (Juhopekka Järvinen), Haminan Aliupseerit

Mika Tiitinen (Marko Kilpinen) Keski-Suomen Aliupseerit

Tuomo Ruuskanen (Valtteri Holopainen) Kuopion Aliupseerit

Janne Maula (Piia Gustafsson) Lounais-Suomen Aliupseerit

Kalle Kajan (Pirjo Räisänen) Suomenlahden Aliupseerit

Mika Grön (Timo Sipola) Tampereen Seudun Aliupseerit

Ehdolla 2023 vaaleissa

Vääpeli Joni Aittakari (40)

Järjestelmämestari, Maavoimien esikunta

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, Mikkelin Aliupseerit ry:n varapuheenjohtaja, varaluottamusmies ja yhteistoimintaelimen jäsen.

Toimintaympäristömme muuttuu koko ajan kovaa vauhtia. Uskon että monipuolinen kokemukseni Puolustusvoimista ja edunvalvontatyöstä on hallitustyöskentelyssä eduksi tässä jatkuvassa muutoksessa. Tuon mielipiteeni  ilmi aina rohkeasti ja olen avoin keskusteluille.  Aliupseeriliiton tulee pystyä huolehtimaan jäseniensä edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista yhä tehokkaammin ja monipuolisemmin Natoon liittymisen ja yhä nopeammin muuttuvan turvallisuusympäristön myötä. Hyvällä yhteistyöllä aliupseeriston, sekä muiden henkilöstöryhmien kanssa voimme saada näkyvää tulosta aikaiseksi.

Ylikersantti Joonas Hartikainen (32)

Järjestelmäaliupseeri, Maasotakoulu

Luottamustehtävät: Lappeenrannan aliupseerit ry:n varapuheenjohtaja. Aikaisemmin yhteistoimintaelimen varajäsen ja Mikkelin aliupseerit ry:n hallituksen jäsen.

Olen nähnyt nyt reilun 10 vuoden työuran aikana paljon hyvää mutta myös kehitettävää edunvalvontatyössä. Tämän vuoksi näen itseni hyvänä vaihtoehtona nimenomaan kehittämisen suhteen tuoreena kasvona, jolla on uusiakin ideoita tuotavaksi kentältä. Useamman joukko-osaston sekä työtehtävän nähneenä koen, että samanlaisia ajatuksia moni pohtii mutta tuo niitä harvemmin esille. Itse haluankin tarttua näihin asioihin rohkeasti ja matalalla kynnyksellä. Kokemus kahdesta puolustushaarasta ja ulkomaan operaatiosta tuo myös laatikon ulkopuolista ajattelua mukaan. Myöskään yhteistoimintaa muiden sotilasjärjestöjen ei kannata unohtaa.

Vääpeli Milla Asikainen (50)

Johtokeskusaliupseeri, Lapin lennosto

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen ja työvaliokunnan jäsen, Lapin Aliupseerit ry:n puheenjohtaja yhteistoimintaelimen varajäsen.

Minulle on tärkeää aliupseerien ammatti-identiteetin ja yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattaminen, kehittäminen ja ylläpito. Haluan varmistaa, että liiton toiminta on edelleen ammattitaitoista ja aktiivista. Toiminta tulee olla lähellä jäsentä ja jäsenlähtöistä. Kaikkien liiton toimijoiden tulee aktiivisesti jalkautua jäsenistön keskuuteen, kuunnella jäseniä. Koen tärkeäksi liiton uuden strategian mukaisen toiminnan ja taloudenhoidon eteenpäin viemisen ja toteuttamisen.

Sotilasmestari Jani Tepsa (47)

Lentokonehuoltomestari, Lapin lennosto

Luottamustehtävät: Toiminut aikaisemmin Lapin Aliupseerit ry:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä työsuojeluvaltuutettuna.

Haluan edistää aliupseeriuutta.

Vääpeli Antti Heino (35)

Esikunta-aliupseeri, Pääesikunnan kanslia, NAE ja EUE Bryssel

Luottamustehtävät: Satakunnan aliupseerit ry:n hallituksen varajäsen

Työaikalakimme sekä kansainvälisten tehtävien palvelussuhteiden ehtojen parantaminen vaativat työtä. Kokemukseni kansainväliseltä kentältä luo hyvät edellytykset tälle työlle. Pidän tärkeänä asiana henkilöstöryhmämme ammatti identiteetin vahvistamista sekä aliupseeriston yhtenäisyyttä. Haluan olla kehittämässä liiton toimintaa, viestintää ja tiedottamista jäsenien toivomalla tavalla jäsenten suuntaan, mutta etenkin myös ulospäin. Haluan, että aliupseerit sekä aliupseeriliitto saavat koko yhteiskunnassamme ansaitsemansa tunnustuksen.

Vääpeli Joni Wallin (40)

Esikuntamestari, Porin prikaati

Luottamustehtävät: Satakunnan Aliupseerit ry:n varapuheenjohtaja, varaluottamusmies. Aikaisemmin luottamusmies ja yhteistoimintaelimen jäsen.

Haluan tuoda oman osaamiseni ja yhteistyötaitoni hallituksen käyttöön. Tulevaisuudessa ammattiryhmämme vaativat työnjohto- ja asiantuntijatehtävät sekä ulkomailla työskentely tulevat entisestään yleistymään. Se muuttaa myös jäsenten odotuksia toimivalta edunvalvonnalta. Aliupseeriliiton tulee jatkossakin tarjota jäsenille heitä koskevaa ajankohtaista tiedotusta. Osaava jäsen -konseptilla Aliupseeriliitto kykenee kehittämään aliupseeriston tuntemista edunvalvontaan liittyvissä asioissa, sekä vahvistamaan henkilöstöryhmämme yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ylikersantti Pasi Jalonen

Operaattorialiupseeri, Tiedustelulaitos

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, Tilannealiupseerit ry:n hallituksen varajäsen, luottamusmies

Olen työurallani ollut laajasti yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Toimin työssäni operaattorina, järjestelmäasiantuntijana, pääkäyttäjänä, panssariajo-opettajana ja panssaritarkastajana. Olen sosiaalinen ja laajakatseinen ihminen, joka ymmärtää sotilaallisen elämän pykälät, mutta myös elämän pykälien ja univormujen takana. Minulle tärkeitä asioita ovat oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja asioista sopiminen tilanteessa kuin tilanteessa.

Ylipursimies Karoliina Säntti

Operaattorialiupseeri, Tiedustelulaitos

Luottamustehtävät: Tilanneliupseerit ry:n puheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen, yhteistoimintaelimen jäsen

23 vuoden palvelushistoriassa monipuolisesti tehtäviä perusyksikössä sekä valvonnan ja tiedustelun parissa. Minulle tärkeitä teemoja ovat työssä jaksaminen, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus sekä ammatti-identiteetin kehittäminen.

Ylipursimies Jere Kola (47)

Toimistoaliupseeri, Maanpuolustuskorkeakoulu

Luottamustehtävät: Uudenmaan Aliupseerit ry:n hallituksen jäsen,  Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen, luottamusmies, yhteistoimintaelimen jäsen.

Tavoitteenani on aliupseerien palkkauksen, koulutuksen ja virkaehtojen kehittäminen, jotta voidaan varmistaa nykyisen henkilöstön jaksaminen työssään sekä saadaan jatkossakin rekrytoitua uusia aliupseereita työskentelemään Puolustusvoimissa. Lisäksi pidän tärkeänä sitä, että Aliupseeriliitto osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jossa nykyinen hallitus on puheenjohtajan johdolla onnistunut tarkoituksenmukaisesti.

Vääpeli Juhani Kuokkanen (38)

Esikuntamestari, Kaartin jääkärirykmentti, esikunta, OPOS, valmiussektori

Luottamustehtävät: Uudenmaan aliupseerit ry:n hallituksen jäsen, yhteistoimintaelimen jäsen.

Tavoitteenani on tuoda esille epäkohtia ammattiryhmän tehtäviin liittyen, mutta myös ratkaisuesityksiä. Haluan kehittyä edunvalvonnan-, yhteistoiminnan- sekä muissa luottamustehtävissä.

Ylikersantti Jarkko Luiro (40)

Järjestelmäaliupseeri, Jääkäriprikaati

Luottamustehtävät: Pohjoisen Aliupseerit ry:n varapuheenjohtaja, yhteistoimintaelimen jäsen.

Haluan tiivistää puolustushaarojen välistä yhteistyötä ja luoda vahvaa me-henkeä jäsenistön keskuuteen. Haluan kehittää uusia keinoja, miten jäsenistön halut ja toiveet saataisiin entistä paremmin kuuluviin. Palkkauksen ja muiden etujen rinnalle haluan tuoda pohdittavaksi myös keinoja työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen parantamiseksi. uusien työntekijöiden sitouttamisen keinoja tulisi myös pohtia.

Vääpeli Ville Heikkilä (42)

Järjestelmäaliupseeri, Kainuun Prikaati

Luottamustehtävät: Tervareitin Aliupseerit ry:n puheenjohtaja, varaluottamusmies, yhteistoimintaelimen jäsen.

 

Vääpeli Tuomas Miromäki (41)

Esikuntamestari, Karjalan prikaati

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, liiton varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsen, Kymenlaakson aliupseerit ry:n puheenjohtaja, yhteistoimintaelimen varajäsen.

Tuon hallitustyöskentelyyn maavoimallista näkemystä toiminnasta ja tehtäväkentästä yli 20 vuoden kokemuksella. haluan edelleen olla kehittämässä Aliupseeriliiton toimintaa jokaisella tasolla aina liiton hallituksesta paikallisyhdistykseen asti ja siitä viimeiselle rivijäsenelle jokaisessa puolustushaarassa.

Ylivääpeli Jussi-Pekka Ikonen (43)

Esikuntamestari, Utin jääkärirykmentti

Luottamustehtävät: Kymenlaakson aliupseerit ry:n hallituksen varajäsen

Tuon hallitustyöskentelyyn laajaa kokemusta ja näkemystä henkilöstöhallinnon ja Puolustusvoimien eri osa-alueilta. Palvelus Utin jääkärirykmentissä on antanut näkökulmia niin maa-, meri- kuin ilmavoimallisiin asioihin ja haasteisiin.

Olen vankka kouluttautumisen ja osaamisen kehittämisen kannattaja. Omaehtoisen kouluttautumisen huomioiminen tulisi olla entistä vahvemmin mukana aliupseereiden palvelusuran suunnittelussa sekä palvelussuhteen ehdoissa. Meillä ei ole varaa menettää osaavaa ja pystyvää aliupseeristoa muualle työmarkkinoille.

Lisääntyvien kansainvälisten tehtävien ja niihin liittyvien palvelussuhteen ehtojen sopimisessa meidän täytyy olla liittona aktiivinen ja pyrkiä kannustaviin ratkaisuihin kaikkiin eri tasoisiin tehtäviin.

Ylivääpeli Kimmo Siika (49)

Sotilaspoliisialiupseeri, Panssariprikaati

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen ja työvaliokunnan jäsen, Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:n varapuheenjohtaja, yhteistoimintaelimen varajäsen. Aikaisemmin luottamusmies.

Haluan jatkaa ansiokasta ja palkitsevaa työtä liiton jäsenten eteen.

Ylivääpeli Sami-Petteri Ylönen (47)

Järjestelmämestari, Panssariprikaati

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen, Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:n hallituksen jäsen. SAK/Häme aluetoimikunnan jäsen. Aikaisemmin yhteistoimintaelimen jäsen ja varajäsen.

Haluan jatkaa palkitsevaa työtä Aliupseeriliiton jäsenten eteen.

 

 

Kuvat: Jani Laitinen, Asta Ruuskanen, Henri Hakulinen, Hanna Hartikainen, Mikko Laine, Susanna Ikonen, Markku Pihlaja, Riku Rissanen

  • Sopimus sinetöi yhteistyön

    Tervareitin Aliupseerien jäsenet ovat antaneet talkooapua Kajaanin seudun invalidien Kesäkoti Invalassa. Vuonna 2018 käynnistynyt yhteistyö sinetöitiin tämän vuoden alussa kirjallisella sopimuksella.

  • Kotkan aliupseerit lopettaa toimintansa

    Kotkan aliupseerit ry teki vuosikokouksessaan päätöksen yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Kimmo Alpiranta hoitaa yhdistyksen purkamiseen liittyviä käytännön järjestelyjä haikein mielin.

  • Kapteeni Nurmiselle kultainen ansiomitali

    Aliupseeriliiton hallitus myönsi kapteeni Jari Nurmiselle Aliupseeriliton kultaisen ansiomitalin. Nurminen työskentelee Ilmasotakoulussa aliupseeriston opintokokonaisuuksien kurssinjohtajana.