Siirry sisältöön

Perehdytys on välttämätöntä

Onnistunut perehdytys alkaa jo työpaikkailmoituksesta. Siinä tulee olla tarkat tiedot työn sisällöstä, kelpoisuusvaatimuksista ja palkkauksesta. Nämä tiedot auttavat työntekijää sisäistämään tehtävän vaatimukset ja työyhteisön odotukset.

Rannikkoprikaatin tapaa perehdyttää uusi henkilöstö Ammattisotilas_MikkoKetola_Kuva__Rannikkoprikaati_Jehu-Enbergkuvataan esimerkilliseksi. Upinniemen Merivalvontakeskuksen varapäällikkö sotilasmestari Mikko Ketola kertoo, että jokaisessa prikaatin perusyksikössä työskentelee nimetty työpaikkaohjaaja.  He vastaavat henkilöstön perehdytyksestä yhdessä yksikön päällikön kanssa.

Ketola kertoo, että Rannikkoprikaatin johto arvostaa hyvin tehtyä perehdytystä. Perehdytystä on organisoitu normien, oppaiden ja koulutuksen avulla.

Suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa

Kun Ketola siirtyi vanhalta linnakkeeltaan Upinniemen Merivalvontakeskukseen vuonna 2006, ei kukaan ollut perehdyttämässä häntä uuteen tehtävään. Nykyään Rannikkoprikaatin esikunnan henkilöstöalalla työskentelee henkilöstösuunnittelija, joka koordinoi perehdytystä.

–  Perehdytysvastaava kouluttaa työpaikkaohjaajia ja esimiehiä. Uudelle henkilöstölle järjestetään kaksi kertaa vuodessa perehtymispäivä jossa käsitellään vuonna 2018 julkaistua normia perehdyttämisestä ja käydään läpi työuran alkuun liittyviä asioita.

Kun työpisteelle valitaan uusi työntekijä, Rannikkoprikaatin esikunnasta otetaan yhteyttä  uuteen työntekijään. Hänelle muistutetaan muun muassa tarvittavista asiapapereista, ilmoittautumisajasta ja -paikasta sekä siitä, mitä ensimmäisen työpäivän aikana tulee tapahtumaan.

Ensimmäisenä työpäivänä tarkastetaan työntekijän kanssa palvelussuhteen ehtoihin liittyviä asioita ja käydään läpi perehdyttämislomake sekä perehtymisopas. Perehtymisoppaan luettuaan tietää jo aika paljon Rannikkoprikaatin toiminnasta. Osana perehdyttämistä ollaan myös yhteydessä paikalliseen luottamusmieheen.

Rannikkoprikaatissa työpaikkaohjaaja ottaa aina vastaan uuden työntekijän työpisteellä. Perehdytysvastaava lähettää esimiehelle uuden työntekijän perehdytyssuunnitelman, jota perehdytettävä ja työpaikkaohjaaja ryhtyvät noudattamaan.

Työntekijää ei jätetä yksin

Ketola kertoo, että työntekijälle perehdytetään laajasti tehtävän hoitoon liittyviä asioita. Tarkoitus on, että työntekijä saa itselleen parhaan mahdollisen ohjauksen. Asiakokonaisuudet opetetaan uudelle työntekijälle asiat parhaiten hallitsevan henkilön opastuksella.

Perehdytys ei ainoastaan anna tietoa uudelle työntekijälle, vaan myös ohjaa työntekijää itseään opiskelemaan asioita. Vaiheita ja perehdytyksen suunnitelmallista etenemistä seurataan työntekijän ja työpaikkaohjaajan säännöllisillä tapaamisilla viikoittain. Perehdytyssuunnitelmaan dokumentoidaan perehdytyksen vaiheet.

 Ketola kokee onnistuneen perehdytyksen olevan erityisen tärkeää koko työyhteisön toiminnan kannalta.

Jos uutta työntekijää ei perehdytetä kunnolla tehtäväänsä, ei voida luottaa hänen tehtävien hoitamiseensa. Pahimmillaan tämä näkyy myös niin, että kaveri ei tiedä mitä hänen tulisi työssään tehdä. Hyvin hoidettu perehdytys lisää työ- ja palvelusturvallisuutta, työssä viihtyvyyttä ja työn imua.

Esimiehenä Ketola pitää perehdytystä onnistuneena, kun perehdytettävä kokee itse luottavansa omaan ammattitaitoonsa ja osaamiseensa ja työn jälki on odotetun kaltainen. Esimiesten, kollegojen ja työpaikkaohjaajien perehdytysprosessiin sitoutumisella on tässä suuri merkitys.

>> Lue Rannikkoprikaatin uudn työntekijän perehdytyskokemuksista


Teksti Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

Kuva: RANPR, Jehu Enberg

  • Sodan kasvot avautuivat ammattisotilaille

    Lähes 40 Satakunnan Aliupseerit ry:n jäsentä osallistui yhdistyksen jäsentilaisuuteen vakavan aiheen äärelle. Tilaisuuden teemana oli sodan kasvot. Asiantuntijoina paikalla oli kaksi taistelukokemusta omaavaa reserviläistä.

  • Turvaa työttömyyden varalta

    Ammattisotilaiden parissa ei ole juurikaan työttömyyttä. Aliupseeriliiton jäsenistössä on kuitenkin merkittävä määrä määräaikaisessa aliupseerin virassa ja määräaikaisessa virkasuhteessa palvelevia sopimussotilaita. Erityisesti heille työttömyyskassaan kuuluminen on hyvä tapa turvata oma talous työttömyystilanteessa.