Siirry sisältöön

Aliupseeriliitossa merkittävä vaalivuosi

Vuosi 2019 on Aliupseeriliitossa tärkeä vaalivuosi. Syksyllä liiton jäsenyhdistykset valitsevat liiton hallitukseen uusia jäseniä ja yhdistyksen jäsenet omat luottamusmiehensä. Myös puolustushaarapääluottamusmiesten ja toisen valtakunnallisen pääluottamusmiehen toimikausi on päättymässä ensi talvena.

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset pääsevät Ammattisotilas_Vaalit4_Kuva_AstaRuuskanenvalitsemaan liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäseniä seuraavan kerran Helsingissä 6.-7.11. järjestettävässä edustajiston kokouksessa. Hallitukseen valitaan tuolloin kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi on neljä vuotta.

Hallituksen jäsenten ehdokasasettelu käynnistyy kesäkuussa. Esitykset liiton hallitukseen valittavista henkilöistä toimitetaan liiton hallitukselle yhdistyksille ilmoitetun määräajan puitteissa. Kun ehdokasasettelu on päättynyt, ehdolla olevat henkilöt esitellään Ammattisotilas-lehdessä ja liiton verkkosivuilla.

Ammattisotilas_Vaalit7_Kuva_JaniLaitinenAliupseeriliiton puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen. Puheenjohtajan toimipaikka on Helsingissä. Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta noin kuudesta kahdeksaan kertaa vuodessa päättämään sääntömääräisistä asioista ja käsittelemään muita aliupseerien edunvalvontaa ja liiton toimintaa koskevia asioita.

Jäsenet valitsevat luottamusmiehet

Yhdistysten jäsenet valitsevat ensi syksynä uudet luottamusmiehet työpaikoille kaudelle 2020- 2023. Valinta tapahtuu yhdistysten järjestämissä vaaleissa. Yhdistykset käynnistävät ehdokasasettelun syys-lokakuussa.

Luottamusmiehet vastaavat luottamusmiestoiminnasta omalla vastuualueellaan. Luottamusmiehen tärkeimpiä tehtäviä ovat sopimusten valvonta, jäsenten aseman ja oikeuksien valvonta, jäsenrekrytointi ja oman osaamisensa kehittäminen.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on Ammattisotilas_Vaalit6_Kuva_Jani Laitinenoikeus asettaa ehdokkaita luottamusmiesvaaliin. Ehdokkaan asettamiseksi tarvitaan vähintään kahden jäsenen tekemä kirjallinen esitys. Itseään ei voi esittää. Jäsen voi esittää vain yhtä henkilöä luottamusmieheksi. Esityksestä tulee ilmetä ehdokkaan suostumus.

Kun ehdokasasettelu on päättynyt, yhdistys julkistaa jäsenilleen sen tuloksen. Jos ehdokasasettelussa on asetettu vain yksi ehdokas, hän tulee valituksi. Tuolloin vaalitulos voidaan vahvistaa ilman äänestystä. Mikäli ehdokkaita on asetettu useampia, tulee valituksi vaalissa eniten ääniä saanut ehdokas.

Yhdistyksen hallitus nimeää varaluottamusmiehet.

Hallitus valitsee pääluottamusmiehet

Puolustushaarojen pääluottamusmiesten ja toisen valtakunnallisen pääluottamusmiehen valinta käynnistyy syyskuun lopulla.  Samalla käynnistyy Aliupseeriliiton toimistolla työskentelevän toisen valtakunnallisen pääluottamusmiehen valinta. Avoimet tehtävät julkistetaan liiton verkkosivuilla ja Ammattisotilas-lehdessä.

Tehtävät ovat määräaikaisia. Neljän vuoden mittainen luottamusmieskausi alkaa 1.3.2020.

Puolustushaarassa toimivan pääluottamusmiehen toimipaikka on puolustushaaraesikunnassa.  Puolustushaarojen pääluottamusmiehet vastaavat luottamusmiestoiminnasta puolustushaarassaan. He toimivat liiton edustajana puolustushaaraesikunnassa. He valmistelevat luottamusmiesasioita omassa puolustushaarassaan ja tukevat ja ohjaavat paikallisten luottamusmiesten työtä.  Pääluottamusmies osallistuu liiton hallituksen kokouksiin asiantuntijana.

Aliupseeriliiton toimistossa työskentelee kaksi valtakunnallista pääluottamusmiestä. He vastaavat liiton luottamusmiestoiminnasta. Valtakunnalliset pääluottamusmiehet vastaavat liiton luottamusmiestoiminnasta, sen kehittämisestä ja seurannasta. He toimivat puolustushaarojen pääluottamusmiesten tukena ja suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät liiton edunvalvontakoulutusta. He osallistuvat keskushallintotason pääluottamusmiestehtäviin Pääesikunnassa.  Valtakunnalliset pääluottamusmiehet ohjaavat paikallisia luottamusmiehiä pääsopimuksen mukaisten sopimusten soveltamista koskevien erimielisyyksien hoitamisessa.


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Jani Laitinen

  • Aliupseeripäivä Dragsvikissä

    Dragsvikin Aliupseerit järjesti Uudenmaan prikaatissa palveleville aliupseereille aliupseeripäivän kesäkuussa Dragsvikin upseerikerholla. Noin 60 % yhdistyksen jäsenistä osallistui päivään.

  • Lomaile Alpolassa ja Vierumäellä

    Aliupseeriliiton vapaa-ajanviettopaikat Alpola ja Vierumäen Vöyri ovat varattavissa jäsenten käyttöön jäsensivuilla olevasta varauskalenterista. Kevätkaudella on vielä vapaita vuoroja käytettävissä.

  • Päätöksiä etäyhteydellä

    Yhdistykset käyttivät syksyn edustajakokouksessa äänivaltaansa ensimmäistä kertaa etäyhteydellä. Kokousedustajien antaman palautteen mukaan he saivat ennen kokousta riittävät ohjeet kokoukseen valmistautumisesta ja kokoustekniikan käytöstä. Myös osallistuminen kokouksen aikana sujui hyvin.